08-06-2017 Drank- en Horecawet

De burgemeester van Laarbeek heeft besloten ontheffing te verlenen tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan Café Zaal van de Burgt. Dit geldt tijdens het muziekfestival ‘Laarbeek Live’ op het Heuvelplein in Beek en Donk op 21, 22 en 23 juli. Het eerder genomen besluit komt hierbij te vervallen. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek.

Het weer in Laarbeek