09-06-2017 Jeugdgemeenteraad presenteerde plannen

De gemeenteraad van Laarbeek vergaderde donderdagavond 1 juni samen met de jeugdgemeenteraad. Er werd  een nieuw logo van de jeugdgemeenteraad gepresenteerd. Op initiatief van het werkgroepje verkeer komt er op het fietspad tussen Oranjebrug en Bavariabrug 'glow in the dark'-verf om het veiligheidsgevoel van de  burger te bevorderen. Voor een schoon Laarbeek gaan de jeugdgemeenteraadsleden samen met de BOA op stap om mensen te wijzen op overlast. Er is een sportprogramma opgesteld om te ervaren wat het is om te sporten met een handicap. Er is een project tegen pesten uitgevoerd en er werd geadviseerd hoe de verkeersproblemen bij twee basisscholen aan te pakken.

Het weer in Laarbeek