13-06-2017 Laarbeek staat er financieel goed voor

De gemeente Laarbeek staat er financieel prima voor, zoals blijkt uit de jaarrekening van 2016: over dat jaar is er een overschot van 700.000 euro. Hoewel dat gunstige resultaat vooral te danken aan is aan incidentele meevallers zoals een hogere opbrengst van bouwleges, is er volgens de maandag 12 juni gepresenteerde Kadernota 2018 ruimte om te investeren. Dat zal o.a. gebeuren in duurzame straatverlichting, schoolwoningen voor het Commanderij College en het opknappen van het Oranjeplein in Mariahout. Op Monumentenbeleid uitgevoerde bezuinigingen worden teruggedraaid en er wordt 100.000 euro uitgetrokken voor vervanging van het asbest bevattende dak van manege D'n Perdenbak.

Het weer in Laarbeek