13-06-2017 Laarbeek betaalt planschade

De gemeente Laarbeek heeft in beroep in overeenstemming met het vonnis van 28 mei 2013 en het collegebesluit van 22 oktober 2013 ingestemd met het advies van DLV tot betaling van een vergoeding van planschade ex artikel 49 WRO aan de eigenaar van het perceel Heieindseweg 5 in Mariahout inzake bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Mariahout'. Ook wordt de wettelijke rente vergoed van 13 juni 2008 tot en met 28 februari 2015. Verder worden de kosten van advisering door DLV gedeeld met de verzoeker: dit betekent voor de gemeente een bedrag van € 1.252,35.

Het weer in Laarbeek