13-06-2017 Terugbetaling deel dwangsom Meerven 29

De gemeente Laarbeek heeft na het vonnis van de rechtbank besloten bij een verzoek om terugbetaling van te veel en ten onrechte ingevorderde dwangsom inzake het perceel Meerven 29 een bedrag terug te betalen van € 9.959,02.

Het weer in Laarbeek