13-06-2017 Medewerking vergroting zorgactiviteit

Op de agrarische bedrijfslocatie Putweg 2, Beek en Donk, is tevens sprake van een nevenactiviteit in de vorm van een zorgboerderij. Betrokkene wil de zorgactiviteit vergroten en hiervoor het agrarisch bouwvlak van vorm veranderen. De gemeente Laarbeek ziet aanleiding aan het plan medewerking te verlenen, waarvoor het bestemmingsplan ter plaatse dient te worden aangepast. De gemeente besluit in principe medewerking verlenen aan het verzoek en betrokkene te verzoeken een ruimtelijke onderbouwing alsmede een landschapsinpassingsplan in te dienen.

Het weer in Laarbeek