24-07-2017 Kapsalon voor kinderen geopend

In het voormalige pand van De Egel op het Heuvelplein in Beek en Donk is zaterdag 22 juli de kinderkapsalon Your-Look KIDS geopend. Om het voor kinderen aantrekkelijk te maken om naar de kapper te gaan is er een speciale kappersstoel, een kinderkapmantel, er wordt kindermuziek gedraaid en er is een iPad met filmpjes. De kapperszaak was sinds 17 juni al open. Bron: Omroep Kontakt

23-07-2017 Lieshout krijgt wellicht pinautomaat terug

Eind juni is om veiligheidsredenen de pinautomaat in Lieshout gesloten. Uit een risicoanalyse van de Rabobank is gebleken dat de locatie in Lieshout een verhoogd risico met zich meebrengt. Maar de inwoners kunnen binnenkort waarschijnlijk weer pinnen in eigen dorp. De gemeente en de Rabobank bekijken of er een pinautomaat geplaatst kan worden bij het Dorpshuis aan de Grotenhof. Deze automaat zou dan komen in de overdekte ruimte tussen de basisschool en het Dorpshuis. 'Een pinautomaat is voor veel inwoners nog steeds een belangrijke basisvoorziening, dus als wij kunnen helpen om zo'n voorziening terug te krijgen, doen we dat'' zegt burgemeester Frank van der Meijden in het Eindhovens Dagblad.

23-07-2017 Lommerse Breeding siergewassen

Sinds 1995 selecteert en veredelt Lommerse Breeding in Mariahout siergewassen voor de professionele tuinder. De hoofdteelt bestaat uit potplantcultures, zoals bloeiende potplanten, potperkplanten en patioplanten. Daarnaast zijn zij actief in andere gewassen zoals snijbloemen, containerplanten, vaste planten, bol- en knolgewassen en kruiden. De voornaamste werkzaamheden bestaan uit het ontwikkelen van nieuwe producten en verbeteren van bestaande producten. Dit houdt in dat ze door veredeling en selectie nieuwe rassen ontwikkelen en op de markt zetten in samenwerking met andere partijen. Dit zijn met name tuinbouw toeleveringsbedrijven in zaden en jonge planten. Bron: Lommerse Breeding

23-07-2017 Tuinderij Antoniushoeve

Aan de Kasteelweg 7 in Aarle-Rixtel is tuinderij de Antoniushoeve gevestigd. Voorheen was hier tuinderij Croy. De tuinders van de Antoniushoeve zijn Max en Elsa, die met de nodige voortvarendheid de biologische groenten aan de man brengen. Men heeft de keuze uit verschillende pakketten, groot en klein. Behalve groentepakketten worden ook fruitpakketten geleverd. Ook kan men er terecht voor biologische aardappelen. Bron: Omroep Kontakt

22-07-2017 Gebakken spons bij uitlaatveldje

Bij een uitlaadveldje in Lieshout is donderdag een gebakken spons gevonden. De oplettende hondenbezitster die de spons vond waarschuwde de politie. De spons is gebakken in frituurvet. Dit vinden honden, maar ook katten, erg lekker. Ze eten de spons op waarna de spons zich uit zet en voor pijnlijke ontstekingen zorgt in maag en darmen. Hier kan het dier aan overlijden. Bron: Omroep Brabant

21-07-2017 Voorgenomen uitschrijving uit BRP

Uit onderzoek van de gemeente Laarbeek blijkt dat L. Kobylko, geboren op 24 januari 1989 te Choszczno, niet meer woont op het adres waarop die bij deze gemeente staat ingeschreven. Omdat het voor de gemeente onbekend is waar deze persoon verblijft, is het college van burgemeester en wethouders van plan die uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw naam hier staat of als u weet waar de persoon zich bevindt, wordt u verzocht contact op te nemen met de gemeente. Heeft Laarbeek uiterlijk op 10 augustus 2017 geen reactie ontvangen, dan volgt uitschrijving. Bron: Gemeente Laarbeek. 

21-07-2017 Fullfact BV failliet

In Lieshout was op de Stater de besloten vennootschap Fullfact gevestigd; een groothandel in computers, randapparatuur en software. Volgens een bericht in het ED is deze onderneming failliet. Het bedrijf verkeerde al in surseance van betaling. De mogelijkheid van een doorstart wordt onderzocht. Bij Fullfact werkten negentien mensen. Bron: ED. 

21-07-2017 Postuum onderscheiding voor Bert Unger

In Laarbeek is donderdag 20 juli postuum een Mobilisatie-Oorlogskruis uitgereikt aan de heer Freek Unger uit Aarle-Rixtel. De onderscheiding is een postuum eerbetoon aan de vader van Unger, Bert Unger, die in de oorlog aan de Birmaspoorlijn werkte en in 1943 sneuvelde. De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Van der Meijden in het gemeentehuis in Beek en Donk.  

21-07-2017 Blote billen van de koning

In het Openluchttheater in Mariahout trad donderdag jeugdtheatergroep De Kersouwe op met de voorstelling ‘De blote billen van de koning’. Het is gebaseerd op het bekende sprookje 'De nieuwe kleren van de keizer’, maar dan nét even anders. Een vrolijke en spectaculaire productie, waarin veel werd gelachen. Bron: OLTM.

21-07-2017 Trimbaan Mariahout

In het kader van Laarbeek Actief werd donderdag 20 juli een bootcamp voor de jeugd gegeven. Dit gebeurde in de bossen van Mariahout waar een trimbaan staat met toestellen. Bootcamp is één van de vele sportactiviteiten die in de zomervakantie voor de Laarbeekse jeugd worden gehouden. Deze activiteiten vinden steeds in één van de Laarbeekse kernen plaats. Bron: laarbeekactief

20-07-2017 Verkeersbesluit

Het college van B&W van Laarbeek zal een verkeersmaatregel treffen tot het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen. Deze komt op de parkeerplaats aan de Molenhoek in Beek en Donk. Het verkeersbesluit ligt met de bijbehorende stukken van vrijdag 21 juli tot vrijdag 1 september ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek.

20-07-2017 Verleende exploitatievergunning

De burgemeester van Laarbeek heeft een exploitatievergunning verleend aan de heer B. van Duijnhoven voor het uitbaten van restaurant PUUR op Heuvelplein 81 in Beek en Donk. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen dit besluit binnen zes weken na 13 juli, de dag van verzending van de vergunning, een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek.

20-07-2017 Procedure 'Vertrek uit Nederland'

In Laarbeek heeft het college van B&W het voornemen om nieuwe gegevens van verblijf en adres op te nemen volgens de procedure ‘Vertrek uit Nederland’. Dat houdt in dat een persoon voor de gemeente administratief gezien verblijft op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland woont. Het gevolg hiervan is dat deze persoon geen beroep meer kan doen op sociale voorzieningen in Nederland en geen officiële documenten zoals bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs kan aanvragen.

20-07-2017 Besluit GS over N279

Het college van Gedeputeerde Staten heeft 11 juli een standpunt ingenomen over het voorkeursalternatief voor de provinciale weg N279 Veghel-Asten. De voorwaarden die B&W van Laarbeek hebben ingebracht zijn in het standpunt van de provincie meegenomen. Besloten is dat de problematiek van de Beekse Brug onderdeel wordt van een regionale studie. Deze studie naar de corridor Kennedylaan, A270 en N615 is onderdeel van het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant. Daarbij heeft de provincie toegezegd 50% van de studiekosten te dragen, tot een maximum van 50.000 euro. In deze studie heeft de problematiek rondom de Beekse Brug prioriteit. De studie moet inzicht geven in mogelijke oplossingen, op basis van de uitgangspunten van de Bereikbaarheidsagenda. Met de voorbereidingen is al gestart. Dit najaar moet het projectplan klaar zijn, inclusief de financiering.

20-07-2017 Gemeentehuis in vakantieperiode

De openingstijden van gemeentehuis Laarbeek zijn in de zomerperiode aangepast. Van maandag 24 juli tot en met vrijdag 18 augustus is het alleen 's morgens geopend. Wel vervalt de woensdagmiddag en woensdagavondopenstelling.

20-07-2017 Onderzoek naar angstcultuur Commanderij

Er komt een onderzoek naar de bestuurscultuur die heerst op het Commanderij College in Laarbeek en Gemert. Medewerkers beschuldigen met name bestuursvoorzitter Carla Grootjen ervan dat er een angstcultuur heerst binnen de organisatie. De afgelopen tijd heeft de raad van toezicht gesprekken gevoerd met medewerkers binnen diverse geledingen wat heeft geresulteerd in de conclusie dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen. Het is de bedoeling dat een onderzoeksbureau hiermee snel na de vakantie gaat beginnen. Bron:ED.

19-07-2017 Gedenksteen in visvijver

In de Aarlese vijver tussen Aarle-Rixtel en Bakel is woensdag door een passant een gedenksteen gevonden. Wijkagent Gerrit van Zanten zei op Twitter dat hij vermoedde dat er wel iemand zou zijn die de steen heel erg mist en vroeg mensen om zich te melden. Op de steen is een plaatje bevestigd met een opschrift gericht aan ene Martina. De eerste regel luidt: MARTINA, Those special memories of you will always bring a smile. If only we could have you back just for a little while. Een zus van Martina liet woensdagavond via Twitter aan Van Zanten weten dat de steen in de visvijver hoort te liggen. Het was de favoriete plek van Martina. Zij overleed in juni 2005. Bron: ED.

19-07-2017 Aarlese gilden houden traditie in ere

Hoewel de kermis in Aarle-Rixtel is verplaatst naar het laatste weekend van september houden de beide gilden een traditie in ere. In het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 augustus wordt het gildeweekend gehouden. Op het terrein van het Sint Margaretha Gilde aan de Havenweg wordt zaterdagmiddag geschoten om de Dorpskoning Trofee. Zondag wordt bij het Jan van Doorenpaviljoen bij het Onze Lieve Vrouwe Gilde geschoten om het driejaarlijkse koningschap.

19-07-2017 Subsidie voor Read to Grow

Stichting Read to Grow in Beek en Donk heeft van de gemeente Laarbeek een eenmalige subsidie ontvangen van 2050 euro. Dit omdat de activiteiten van deze stichting passen bij de beleidsdoelstellingen van de gemeente Laarbeek en aansluiting vinden bij het subsidieprogramma maatschappelijk domein 2016 - 2019. Read to Grow is een stichting die boeken verzamelt voor mensen in ontwikkelingsgebieden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen.

19-07-2017 Participatieteam

In Laarbeek is een aantal participatiecoaches werkzaam die mensen, die een bijstandsuitkering ontvangen, begeleiden naar regulier werk of, indien dit niet mogelijk is, naar maatschappelijke deelname. Om het participatienetwerk optimaal te laten functioneren wordt een coördinator c.q.meewerkend voorman aangesteld die voor hen het lokale aanbod in beeld brengt. Dit jaar wordt een bedrag van 20.800 euro beschikbaar gesteld wat bekostigd wordt uit het lokale participatiebudget en in 2018 een bedrag van 83.590 euro en dit te bekostigen uit het onderdeel Begeleiding naar werk.

Het weer in Laarbeek