14-06-2017 Ontbijten in Franciscushof Lieshout

Sinds kort kun je ontbijten in Franciscushof Lieshout. Ideaal voor mensen die ’s ochtends vroeg naar Zorgboog in Balans komen om te sporten of voor mensen die nuchter bloed moeten laten prikken en daarna gezond en lekker willen ontbijten. Het ontbijt kost slechts €2,50 en wordt geserveerd op dinsdag en vrijdag ochtend. Franciscushof is een woonvoorziening voor ouderen. Je kon hier al terecht voor koffie met gebak en warm eten tussen de middag maar nu dus ook voor een ontbijtje.

14-06-2017 Hengel Sport Vereniging 't Sluisje viert 70 jarig bestaan

Hengels Sport Vereniging ’t Sluisje uit Lieshout viert dit jaar haar 70 jarig bestaan. Dit wordt gevierd op zaterdag 1 juli met een viswedstrijd en een feest bij de visvijver aan het Elsduin. De wedstrijd staat gepland van 10.00 – 14.00 en om 16.00 komen de feestgangers naar de vijver voor een natje en een droogje en natuurlijk om sterke visverhalen te vertellen.

14-06-2017 Foodmarktje Snoeperij Jantje

Snoeperij Jantje in Aarle-Rixtel houdt vrijdag 16 juni een foodmarktje. Er staan kraampjes met verse friet, soep, borrelplanken, piadina’s, bieren en koffie. Gipsy Mood komt het foodmarktje opleuken met zigeuner muziek.

14-06-2017 Plan verlichte fietspad Laarbeek gaat door

De gemeente Laarbeek verstrekt eenmalig een subsidie van 4.125 euro om het fietspad langs het kanaal in Laarbeek te voorzien van lichtgevende strepen. Het gaat om het fietspad tussen de Oranjebrug in Beek en Donk, de Laarbrug in Aarle-Rixtel en de Bavariabrug in Lieshout. Dit plan werd aangedragen door de jeugdgemeenteraad. De glow-in-the-darkverf is duurzamer en een stuk goedkoper dan het plaatsen van lantaarnpalen. De verf slaat overdag energie op en geeft in het donker een gelig licht af. De welzijnsorganisatie Vierbinden laat het project uitvoeren.

14-06-2017 Fietsenbeurs bij harmonie St. Caecilia

Harmonie St Caecilia uit Lieshout houdt zaterdag 19 augustus een tweedehands fietsenbeurs. Zij heeft al een voorraad fietsen staan, maar mensen kunnen ook een fiets voor de verkoop aanleveren. De verkoper bepaalt wat de fiets moet kosten, de verkoop wordt gedaan door de leden van de harmonie. Vijftien procent van de beursopbrengst is bestemd voor de muziekvereniging, de rest is voor de verkoper. De fietsenbeurs wordt gehouden op de speelplaats van kindcentrum De Sprankel.

13-06-2017 Veiligheidsbijeenkomsten voor senioren

De Zorgboog houdt deze maand op alle Zorgbooglocaties in Laarbeek bijeenkomsten met als thema 'woninginbraak en insluiping'. Gastspreker Dick Silvius is expert op dit gebied. Hij zal de gasten van de nodige informatie voorzien en tips & adviezen geven om insluiping te voorkomen. Voor aanvang van de bijeenkomst maakt hij een 'schouw' waarbij hij 'witte voetstappen' zal plaatsen op plekken die voor een inbreker een gelegenheid hadden kunnen zijn. De bijeenkomsten in Laarbeek: 19 juni om 10.30 uur in de Franciscushof, Lieshout; op 28 juni om 19.00 uur in De Regt, Beek en Donk. Op Zonnetij Aarle-Rixtel heeft de bijeenkomst vorige week al plaatsgevonden.

13-06-2017 Subsidie voor Muziek = Cool

Kinderen in de groepen 5 en 6 op drie basisscholen in Aarle-Rixtel maken kennis met muziek onder de titel Muziek = Cool. De kosten voor de uitvoering van het project wordt door sponsoren bijeengebracht. Er is nu een aanvraag voor de aanschaf van nieuwe instrumenten en leermiddelen. De gemeente Laarbeek heeft besloten eenmalig een bedrag van € 2.500,-- beschikbaar te stellen.

13-06-2017 Nieuw contract Stichting Leergeld

Stichting Leergeld is in Laarbeek al jarenlang actief om kinderen te helpen die, vanwege onvoldoende financiële mogelijkheden van hun ouders, niet mee kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten zoals sporten, muziekles en excursies. De gemeente Laarbeek subsidieert dit initiatief omdat zij het belangrijk vindt dat alle kinderen, afgezien van welke afkomst, gelijk zijn. Het huidige contract is verlopen en samen met Stichting Leergeld is een nieuw contract opgesteld. Laarbeek mandateerde wethouder Buter om het contract namens de gemeente te ondertekenen.

13-06-2017 Medewerking vergroting zorgactiviteit

Op de agrarische bedrijfslocatie Putweg 2, Beek en Donk, is tevens sprake van een nevenactiviteit in de vorm van een zorgboerderij. Betrokkene wil de zorgactiviteit vergroten en hiervoor het agrarisch bouwvlak van vorm veranderen. De gemeente Laarbeek ziet aanleiding aan het plan medewerking te verlenen, waarvoor het bestemmingsplan ter plaatse dient te worden aangepast. De gemeente besluit in principe medewerking verlenen aan het verzoek en betrokkene te verzoeken een ruimtelijke onderbouwing alsmede een landschapsinpassingsplan in te dienen.

13-06-2017 Terugbetaling deel dwangsom Meerven 29

De gemeente Laarbeek heeft na het vonnis van de rechtbank besloten bij een verzoek om terugbetaling van te veel en ten onrechte ingevorderde dwangsom inzake het perceel Meerven 29 een bedrag terug te betalen van € 9.959,02.

13-06-2017 Subsidie voor watergeefkarren

De Stichting Centramanagement heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de aanschaf van twee watergeefkarren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de plantenbakken in Aarle-Rixtel en Beek en Donk water te kunnen laten geven. De gemeente Laarbeek heeft besloten daarvoor eenmalig subsidie te verlenen.

13-06-2017 Laarbeek betaalt planschade

De gemeente Laarbeek heeft in beroep in overeenstemming met het vonnis van 28 mei 2013 en het collegebesluit van 22 oktober 2013 ingestemd met het advies van DLV tot betaling van een vergoeding van planschade ex artikel 49 WRO aan de eigenaar van het perceel Heieindseweg 5 in Mariahout inzake bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Mariahout'. Ook wordt de wettelijke rente vergoed van 13 juni 2008 tot en met 28 februari 2015. Verder worden de kosten van advisering door DLV gedeeld met de verzoeker: dit betekent voor de gemeente een bedrag van € 1.252,35.

13-06-2017 Kanaalzicht reikte de prijzen uit

Biljartclub 'Kanaalzicht' uit Beek en Donk die voor het tweede jaar een succesvolle competitie achter de rug heeft, reikte vrijdag de prijzen uit. Dat gebeurde onder het genot van een hapje en een drankje. De eerste plaats was voor Jan van Neerven, die niet alleen de meeste punten, maar ook het hoogste gemiddelde en de hoogste serie scoorde. Als tweede eindigde nestor Leo van Griensven. Derde werd Cor Manders. Wedstrijdleider Noud Vogels werd bedankt; zo ook de dames H. Duinkerken en D. Manders voor hun inzet. De competitie ligt tijdens de zomermaanden stil. Daarna is iedereen weer welkom op de wedstrijdavonden.

13-06-2017 Laarbeek staat er financieel goed voor

De gemeente Laarbeek staat er financieel prima voor, zoals blijkt uit de jaarrekening van 2016: over dat jaar is er een overschot van 700.000 euro. Hoewel dat gunstige resultaat vooral te danken aan is aan incidentele meevallers zoals een hogere opbrengst van bouwleges, is er volgens de maandag 12 juni gepresenteerde Kadernota 2018 ruimte om te investeren. Dat zal o.a. gebeuren in duurzame straatverlichting, schoolwoningen voor het Commanderij College en het opknappen van het Oranjeplein in Mariahout. Op Monumentenbeleid uitgevoerde bezuinigingen worden teruggedraaid en er wordt 100.000 euro uitgetrokken voor vervanging van het asbest bevattende dak van manege D'n Perdenbak.

13-06-2017 Lieshoutse automobiliste met de schrik vrij

Op de Lieshoutseweg tussen Gerwen en Lieshout kwam maandagavond 12 juni een jonge vrouw uit Lieshout met de schrik vrij na een eenzijdig ongeval. De beginnend bestuurster zag haar vader fietsen op het naastgelegen fietspad, vergat de bocht te nemen op de Lieshoutseweg en ramde een lantaarnpaal. Vervolgens reed ze tegen een boom en eindigde met haar auto in de berm. De vader en zijn dochter waren erg geschrokken maar wonder boven wonder raakte niemand gewond.

13-06-2017 Proeven van techniek

De week na Pinksteren was bij Basisschool de Heindert in Aarle-Rixtel Techniekweek. Gedurende deze week maakten de leerlingen kennis met allerlei aspecten van techniek, veelal door middel van verschillende proefjes. Midden in de Techniekweek verscheen er een hele bijzondere wagen op de parkeerplaats van de Heindert: de Technobiel. Deze mobiele experimenteerruimte is speciaal ontwikkeld voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool. De Technobiel is indrukwekkend groot en telt maar liefst twee etages waarin leerlingen experimenten kunnen doen en verschillende soorten techniek ervaren. Een heel populair onderdeel was de 3D printer waar uiteindelijk een robotje uit kwam. De Heindert had ook de kinderen van de bovenbouw van basisscholen de Driehoek en de Brukelum uitgenodigd en zodoende hebben de leerlingen van de drie Aarle-Rixtelse basisscholen kennis kunnen maken met techniek in meerdere vormen.

12-06-2017 Frans Ronnes overleden

Oud-waarnemend burgemeester van Laarbeek, Frans Ronnes (68), is overleden. Ronnes trad in maart 2016 af als waarnemend burgemeester van Laarbeek, omdat bij hem prostaatkanker was ontdekt. Helaas een agressieve vorm, die niet meer te genezen was. Frans Ronnes kwam in oktober 2014 naar Laarbeek, nadat Hans Ubachs zich teruggetrokken had als burgemeester van de gemeente Laarbeek. Hij wilde de honneurs waarnemen totdat er een nieuwe burgemeester aangesteld zou worden. Helaas mocht het zover niet komen. In maart 2016 legde Ronnes meteen al zijn werkzaamheden neer. Na ruim een jaar gevochten te hebben tegen deze ziekte, heeft hij de strijd verloren.

12-06-2017 Informatiebijeenkomst Ondernemersfonds

Ondernemersfonds Laarbeek houdt op woensdagavond 28 juni een informatiebijeenkomst waarbij afgevaardigden van alle bedrijven en verenigingen in Laarbeek welkom zijn. Men wordt op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen sinds de oprichting en eenieder die vragen heeft, kan die stellen. Het bestuur en de leden van de Raad van Advies zullen aanwezig zijn om ze te beantwoorden. De informatiebijeenkomst vindt plaats in Multifunctioneel Centrum 'De Dreef', Duivenakker 76 in Aarle-Rixtel.

12-06-2017 De Zonnebloem houdt picknick

Op dinsdag 20 juni houdt De Zonnebloem Beek en Donk weer een picknick. Die wordt gehouden bij Pluk Pannenkoekhuis in die plaats en is bestemd voor thuiswonende zieke mensen met fysieke beperkingen. Verder voor iedereen die behoefte heeft aan wat gezelligheid en ontspanning en in Beek en Donk woont, ongeacht of men wel of geen ondersteunend lid is van Nationale Vereniging De Zonnebloem. Iedereen uit de doelgroep is op die dag welkom bij de picknick die begint om 11.30 uur en duurt tot 14.30 uur. Men dient zich van tevoren wel op te geven en zelf voor vervoer te zorgen.

12-06-2017 Zonnige editie Lieshout Cultinair

Het was op zondag 11 juni één groot, vrolijk terras in de Lieshoutse Dorpsstraat. Voor de vierde keer hield buurtvereniging Dorpsstraat-Kuiperstraat in samenwerking met Café De Koekoek het evenement Lieshout Cultinair. De kraampjes rondom het volle terras serveerden 10 verschillende hapjes uit 10 verschillende landen. Er was livemuziek en vermaak voor de kinderen. Cultuur en culinair kwamen deze gezellige zondagmiddag ongedwongen samen.

Het weer in Laarbeek