04-12-2017 Kerstkienen

Door biljartvereniging De Klos in Lieshout wordt maandag 18 december het kerstkienen gehouden. Hierbij zijn kerstpakketten te winnen. De kienavond wordt gehouden in café Van Lieshout en iedereen is er welkom. Bron: De Klos.

04-12-2017 Verkeersbesluiten

Het college van Laarbeek zal een verkeersmaatregel treffen tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Beverstraat in Beek en Donk. Ook zal zij een verkeersmaatregel treffen tot het aanleggen van een zebrapad in de Koppelstraat in Beek en Donk. De verkeersbesluiten met de bijbehorende stukken liggen tot vrijdag 12 januari 2018 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek. Wie het niet eens is met deze maatregelen kan een beroepschrift indienen. Bron: gemeente Laarbeek.

04-12-2017 BBC-Jazz ontmoet OJO

De BBC-Jazz in Beek en Donk ontmoet zondagmiddag 10 december het OJO, het Oudere Jongeren Orkest uit Aarle-Rixtel. Dat gebeurt bij 't Huukske in Beek en Donk. De leden van het OJO zijn mensen die op latere leeftijd een instrument hebben leren bespelen. Het staat onder leiding van Louis van de Weijer. Ook bij de BBC-Jazz spelen muzikanten die op latere leeftijd zijn gaan spelen. Zij vormen samen met gelouterde muzikanten een samenspelende club onder leiding van Pierre Heesakkers. Bron: BBC-Jazz.

04-12-2017 Nieuw initiatief in Ganzegat: Prinsendiner

In Aarle-Rixtel wordt door de carnavalsorganisatie een nieuw initiatief gehouden, het Prinsendiner van Ganzegat. Dit diner wordt gehouden op vrijdag 15 december bij café zaal Bij van Dijk. Het is een nieuw jaarlijks terugkerend evenement, waaraan steeds een goed doel wordt verbonden. Dit jaar is dat het nieuwe jeugdevenement TRAX11. Gastheren zijn Theo en Gerie van Gerwen. Bron: SOCG.

04-12-2017 Rijden onder invloed

Omdat hij onder invloed van alcohol achter het stuur zat is zondagmorgen een 19-jarige automobilist uit Aarle-Rixtel zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De politie hield tussen 08.50 en 10.15 uur een alcoholcontrole op de Bakelseweg. Ook werd een proces-verbaal opgemaakt. Bron: ED.

04-12-2017 Schrijfmarathon ook in Laarbeek

Na de succesvolle Schrijfmarathon van vorig jaar gaat Nederland opnieuw massaal brieven schrijven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Brieven voor mensen die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die vastzitten omdat ze voor hun mening uitkwamen of vermoord werden terwijl de daders vrijuit gaan. Ook in Laarbeek wordt aan Schrijfmarathon 2017 deelgenomen waarbij mensenrechtenverdedigers speciale aandacht krijgen. Dit vindt plaats op zondag 10 december in het Kouwenbergs kerkje in Aarle-Rixtel. Wie zijn steentje wil bijdragen kan daar een brief komen (over)schrijven. Aan het eind van de ochtend is er een kort optreden van een gelegenheidskoor. Bron: Amnestygroep Laarbeek

04-12-2017 Winterplein in het park

In Openluchttheater Mariahout vindt zaterdag 9 december de tweede editie plaats van Winterplein in het Park. Het theaterpark wordt omgetoverd tot een plein in een winterse ambiance, bijzondere kraampjes en sfeervolle activiteiten. De bezoekers kunnen luisteren naar verhalen en muzikale optredens en struinen langs de kerstkraampjes. Bron: Openluchttheater.

04-12-2017 Pieten bezoeken het zwembad

De jeugdleden van zwemvereniging Beek en Donk kregen donderdag 30 november bezoek van twee Zwarte Pieten. De pieten gingen langs alle badjes waar ze door de kinderen werden toegezongen. Na het zingen lieten de kinderen in het ondiepe water aan de pieten zien hoe goed ze zich al door het water konden voortbewegen. Na het zwemmen werden de kinderen getrakteerd op een chocoladeletter en een zak met strooigoed. Ook de kinderen in de kantine kregen strooigoed. Bron: Zwemvereniging.

03-12-2017 Samenwerking Onze Lieve Vrouwe Gilde en IVN Laarbeek

Het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel en IVN Laarbeek gaan een unieke samenwerking aan. Een in De Beemd in Aarle-Rixtel gelegen perceel weidegrond, eigendom van het gilde, wordt door het IVN herschapen in een fraai stuk natuur. Er komen o.a. een amfibieënpoel, een elzensingel, een struweelhaag, knotbomen, bloemrijke randen, een balkbrugje en wandelpoortjes. Beide partijen sluiten daartoe op zaterdag 9 december een samenwerkingsovereenkomst in het IVN-gebouw aan de Beekseweg in Aarle-Rixtel. Bron: Onze Lieve Vrouwe gilde.

03-12-2017 Fase 1 verbouwing IVN-gebouw afgerond

Vrijdag 24 november is met een dankavond voor alle vrijwilligers de eerste fase van de verbouwing van het IVN gebouw in Aarle-Rixtel officieel afgerond. Zo’n 60 vrijwilligers hebben zich dit jaar ingezet om het dak van het IVN-gebouw te vervangen. Totaal hebben zij ruim 3000 vrijwilligersuren gemaakt. Met deze inzet werd, in het kader van duurzaamheid, materiaal voor hergebruik verzameld tijdens de afbraak van de scoutingblokhut en een veldschuur. Bron: Cor Peters.

03-12-2017 Ganzegatse seniorenmiddag in Aarle-Rixtel

Op zaterdag 13 januari 2018 vindt de traditionele seniorenmiddag plaats van de Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat in multifunctioneel centrum De Dreef. De zaalcommissie is er weer in geslaagd een gevarieerd programma samen te stellen. Croyse Piet, Verhinderd en DeVeltOp zorgen voor het amusement, terwijl Berry Knaapen de lachspieren laat werken. De Prins en de dansmariekes zijn ook aanwezig. Bron: Communicatie Ganzegat.

03-12-2017 De Ganzekwekavonden in Aarle-Rixtel

Op zaterdag 13 en 27 januari 2018 worden de Ganzekwekavonden gehouden. Naast de bekende plaatselijk amusementsgroepen Croyse Piet, Verhinderd en De Velt Op treden de kletsers als Boy Jansen, Jasper van Gerwen, Cees Coolen, Hans Eijkemans, Rien Bekkers en Berry Knaapen op. Daarnaast is de zaalcommissie van stichting organisatie carnaval Ganzegat er in geslaagd om enkele oudgedienden als Plus Minus uit Someren en de Penthouse Boys uit Tilburg vast te leggen. Als klap op de vuurpijl treedt ook de groep Leste Aom op. Bron: Communicatie Ganzegat.

03-12-2017 TRAX11 jeugdevent met carnaval 2018

Tijdens carnaval 2018 zal er een nieuw evenement worden georganiseerd in Aarle-Rixtel voor de jeugd van 12+ tot 18 jaar. Deze doelgroep (middelbare scholieren) valt een beetje tussen de wal en het schip nadat Carnabeats in Lieshout niet meer actief is. Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat (SOCG) wil de jeugd een fijne en veilige carnaval bieden en daardoor is het idee ontstaan om een 'toekomstbestendig' feest te organiseren voor deze doelgroep. Met TRAX11 wordt tijdens carnaval vier avonden feest gecreëerd in De Dreef voor de jeugd uit Laarbeek, Helmond en omgeving. Bron: Communicatie Ganzegat.

03-12-2017 Hoog bezoek bij Budoclub Beek en Donk

Op vrijdag 1 december werd bij Budoclub Beek en Donk  de judoles van groep 1 verstoord. De judoka`s werden verrast door een bezoek van Sinterklaas en twee van zijn Pieten.Judoka`s mochten laten zien hoe goed ze inmiddels konden judoën. De Pieten hadden samen met trainer Bart zelf ook een leuke oefening verzonnen. Sinterklaas had ook tijd voor groep 2. Ook hier werden weer diverse technieken aan de Sint getoond. De verrassing was zaterdag 2 december dan ook groot dat de Sint twee Pieten naar de training van Karate-Jitsu had gestuurd om ook daar de jeugdleden te verrassen. Bron: Budoclub Beek en Donk.

02-12-2017 Jaarlijkse afsluiting Cendra

Tienercentrum Cendra in Aarle-Rixtel viert  20 december de jaarlijkse afsluiting. Onder het genot van een hapje en een drankje geven zij een blik in de accommodatie en vertellen zij over hun werkwijze. Ook geven zij antwoord aan ouders en opvoeders die willen weten hoe hun kind zich bij hen thuis voelt. Jongeren die Cendra niet kennen en de leeftijd niet hebben zijn ook op deze dag van harte welkom. Bron: Cendra.

02-12-2017 Geslaagde gezamenlijke EHBO-cursus

Op donderdag 30 november vond in het Dorpshuis in Lieshout het examen plaats van de gezamenlijke EHBO-verenigingen Lieshout-Mariahout, Aarle-Rixtel en Beek en Donk. De cursus was op 19 september in het Dorpshuis van start gegaan. Tijdens de cursus werden alle aspecten behandeld die bij ongevallen voorkomen, zoals reanimatie, botbreuken, bloedingen en trauma’s. Het was de eerste keer dat de drie EHBO-verenigingen gezamenlijk een cursus gaven. De negen cursisten ontvangen over ongeveer zes weken hun diploma. Bron: EHBO Laarbeek.

02-12-2017 Beekse brug weer open tijdens de spits

De Beekse brug gaat als proef weer open tijdens de ochtend- en avondspits. Dit heeft Rijkswaterstaat besloten in overleg met de gemeente Laarbeek. De reden om de openstelling te verruimen is omdat schippersvereniging ASV heeft geklaagd over de beperkte doorvaart, zeker nu de Zuid-Willemsvaart onlangs is opgewaardeerd. De brug gaat dan wel korter open omdat de schepen nu kunnen doorvaren en niet vanuit de aanlegpositie op gang moeten komen. De proef duurt tot mei volgend jaar. Daarna wordt de situatie geëvalueerd. Bron: ED.

02-12-2017 Winterbos Fair

In het kerstbomenbos van de familie Schuurmans in Aarle-Rixtel vindt zondag 10 december de Winterbos Fair plaats.  Dit bos aan de weg van Aarle Rixtel naar Bakel, is een sprookjesachtige locatie voor dit evenement. Tijdens  de openingstijden staan er dertig kramen. Ook zijn er weer uilen evenals een aantal roofvogels en wordt er gezongen door een koor en een muziekgroep. De kerstman maakt zijn opwachting  en zal de kinderen op iets lekkers trakteren. Bron: Winterbos Fair.

01-12-2017 Blauwe Schut haalt in december schutsgeld op

December is van oudsher de maand waarin de gildebroeders van het Onze Lieve Vrouwe Gilde (in de volksmond de Blauwe Schut) weer en wind trotseren en langs de Aarlese deuren gaan voor een financiële bijdrage. Ook in 2017 zal dat het geval zijn. Het rondgaan voor ‘schutsgeld’ is een traditie die stamt uit de tijd van de heroprichting van de Blauwe Schut en is onontbeerlijk bij het in stand houden van deze eeuwenoude vorm van cultuur. De gilden zijn niet weg te denken uit onze Brabantse samenleving; de tradities van de Noord-Brabantse schuttersgilden zijn aangemerkt als ‘Immaterieel Erfgoed’ dat op grond van een Unesco-verdrag bescherming verdient en geniet. Bron: Onze Lieve Vrouwe Gilde.

30-11-2017 Stookontheffing Wet milieubeheer

Het college van Laarbeek zal positief beschikken op het verzoek om ontheffing van een stookverbod. De ontheffing betreft de verbranding van enkele kerstbomen op zaterdag 13 januari 2018 aan Donkersvoortsestraat 11 in Beek en Donk. Buurtvereniging De Zwaan organiseert deze activiteit om het nieuwe jaar symbolisch in te luiden. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van Laarbeek. Bron: gemeente Laarbeek.

Het weer in Laarbeek