25-11-2017 Tentoonstelling bij De Heindert

Op basisschool De Heindert in Aarle-Rixtel was vrijdag 24 november een tentoonstelling te zien met door de leerlingen zelfgemaakte onderwerpen. Het was de afsluiting van de Cultuurweek die deze week op school werd gehouden met als motto: Met passie en kunst leren van en met elkaar. Bron: Omroep Kontakt.

24-11-2017 Opbrengst Kinderpostzegels Brukelum

Eenbes basisschool Brukelum in Aarle-Rixtel heeft een certificaat ontvangen met daarop het bedrag dat de kinderen van groep 7 en 8 hebben binnengehaald met de Kinderpostzegelactie. Dat blijkt 4.495,10 euro te zijn. De school noemt het een prachtig bedrag waarmee veel andere kinderen geholpen kunnen worden. Bron: Basisschool Brukelum.

24-11-2017 Ook Kindcentrum wijst op mogelijke staking

Ook Kindcentrum De Raagten in Beek en Donk laat via de nieuwsbrief aan de ouders/verzorgers weten dat er op 12 december mogelijk gestaakt wordt. Of die staking daadwerkelijk doorgaat en in welke vorm is nog afhankelijk van de uitkomsten van overleg op 29 november en/of 5 december van het actiefront met het kabinet. Om ouders/verzorgers niet laat te confronteren met een eventuele staking attendeert de school de ouders nu op deze dag zodat ze eventuele opvang kunnen regelen. Bron: Kindcentrum De Raagten.

24-11-2017 Oliebollen voor gasten van De Zonnebloem

Een glimlach op het gezicht van 10.000 mensen. Dat is de doelstelling van de week van De Echte Oliebol. Diverse bakkers in het land bakken ’s nachts de oliebollen. Vrijwilligers delen ze vervolgens uit aan gasten van De Zonnebloem, ook in Beek en Donk. Ook de vrijwilligers krijgen een oliebol aangeboden. Marc Damen, directeur van De Zonnebloem, vindt de jaarlijkse oliebollenactie van de Echte Bakkers hartverwarmend. Voor veel mensen met een lichamelijke beperking is de deur uit gaan niet vanzelfsprekend. Dankzij deze actie komt de oliebol naar de mensen toe. De oliebollen in Beek en Donk worden beschikbaar gesteld door bakker Van De Mortel. Bron: Bakkerij Support.

24-11-2017 Mogelijk staking primair onderwijs 12 december

Directeur Leo Donkers van Eenbes Brede School Bernadette uit Mariahout verspreidt een mededeling van een door bestuursvoorzitter Wim Klaassen van de Stichting Eenbes opgestelde mededeling. De mededeling is gericht aan de ouders/verzorgers van de leerlingen en betreft een mogelijke staking in het primair onderwijs op 12 december a.s. Of die daadwerkelijk wordt uitgeroepen en in welke vorm, is nog afhankelijk van de uitkomsten van overleg op 29 november en/of 5 december van het actiefront met het kabinet. Om die ouders/verzorgers niet pas heel laat te confronteren met de effecten van een eventuele staking, zegt de bestuursvoorzitter er aan te hechten hen nu alvast te attenderen op deze dag. Men kan, weliswaar nog met de onzekerheid van het wel of niet doorgaan van een staking, al eventuele opvang organiseren. Ook Eenbes Basisschool Brukelum in Aarle-Rixtel gaf de ouders/verzorgers van hun leerlingen een eensluidende boodschap. Bron: Brede school Bernadette.

24-11-2017 Presentatiebijeenkomst Read To Grow

Donderdagavond 23 november was er een presentatiebijeenkomst bij De Schuurherd in Beek en Donk, georganiseerd door Read To Grow. Read To Grow is in vijftien jaar uitgegroeid tot de grootste boekenorganisatie voor kansarmen in de Benelux en behoort inmiddels tot de top tien van boekenorganisaties wereldwijd. De organisatie werkt enkel met gegeven boeken en koopt geen boeken in. Bron: Omroep Kontakt.

23-11-2017 Wijnactie De Goede Hoop

Harmonie De Goede Hoop in Aarle-Rixtel houdt zaterdag 25 november haar wijnactie. De leden gaan 's middags langs de huizen voor de verkoop van rode en witte wijn. De opbrengst ervan komt geheel ten goede aan de harmonie. Bron: De Goede Hoop.

23-11-2017 Bestemmingsplan De Beekse Akkers

Het college van Laarbeek is voornemens om het bestemmingsplan De Beekse Akkers in Beek en Donk deels uit te werken om realisering van 55 woningen mogelijk te maken. Het betreft locaties aan de westzijde en oostzijde van de Rijbroeksedreef, alsmede ten noorden en zuiden van de Blokskampsedreef. Het plan voorziet in de bouw van 15 vrijstaande, 26 halfvrijstaande en 14 rijwoningen. Het ontwerpbesluit tot uitwerking van dit gebied en de bijbehorende stukken liggen van maandag 27 november 2017 tot maandag 8 januari 2018 ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het Ontwerp-Uitwerkingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website en op ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken tegen het voornemen om het uitwerkingsplan vast te stellen. Men moet gemotiveerd aangeven op welke onderdelen van het Ontwerp-Uitwerkingsplan de reactie betrekking heeft. Bron: gemeente Laarbeek.

23-11-2017 Verleende vergunningen APV

De burgemeester van Laarbeek heeft een vergunning verleend aan de heer B. van Hout en mevrouw D. Hagens voor het houden van een bruiloftsfeest in de bedrijfshal aan de Bakelseweg 12 in Aarle-Rixtel op 16 december 2017 van 20.00 tot 02.00 uur. De brief is verzonden op 14 november 2017. Ook is er een vergunning verleend aan Trailrunning Europe voor het organiseren van een ‘Erwtensoeptrail'. Dat is een hardloopwedstrijd door de natuur op 14 januari 2018 van 10.00 tot 17.00 uur. De vergunning is verzonden op 21 november 2017. Ook is er een vergunning verleend aan Pham Thi Nu voor het innemen van een standplaats op het Heuvelplein in Beek en Donk op zaterdag met een verkoopwagen voor de verkoop van Vietnamese snacks. Ook deze brief is verzonden op 21 november 2017. Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Laarbeek. Bron: gemeente Laarbeek.

23-11-2017 Exploitatievergunning De Couwenbergh

De burgemeester van Laarbeek heeft besloten een exploitatievergunning te verlenen aan mevrouw J.E. de Jongh voor het uitbaten van De Couwenbergh, Dorpsstraat 1 in Aarle-Rixtel. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning op 20 november 2017 een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Bron: gemeente Laarbeek.

23-11-2017 Drank- en horecavergunning

De burgemeester van Laarbeek zal een ontheffing verlenen tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan Gardistenbond De Raopers in Lieshout tijdens een braderie/jaarmarkt gehouden in het centrum van Lieshout (Heuvel, Dorpsstraat, Prinsenhof en Floreffestraat) op 21 mei 2018 van 12.00 tot 19.00 uur. Ook zal hij ontheffing verlenen tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan De heer A.J.A.C de Louw uit Beek en Donk bij de Fietste Mee-tocht op de IJsweg 1 in Beek en Donk op 21 mei 2018 van 12.00 tot 18.00 uur. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning, 20 november 2017, een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Bron: gemeente Laarbeek.

23-11-2017 Drank- en horecavergunningen

De Laarbeekse burgemeester zal een vergunning verlenen tot het verstrekken van alcoholhoudende dranken aan mevrouw J.E. De Jongh voor het uitbaten van De Couwenbergh, Dorpsstraat 1 in Aarle-Rixtel. Ook zal hij een ontheffing verlenen tot het verstrekken van alcoholhoudende drank tijdens carnaval 2018 aan café Déjà Vu, de heer D. Jansen uit Aarle-Rixtel. Dit evenement wordt gehouden in een feesttent op het plein gelegen tussen de Wilhelminalaan en de Dorpsstraat. Beide vergunningen zijn verzonden op 20 november 2017. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen beide besluiten binnen zes weken na deze datum een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Bron: gem. Laarbeek.

23-11-2017 Avondopenstelling burgerzaken Laarbeek

Omdat er tot en met half januari 2018 extra drukte wordt verwacht bij het aanvragen van paspoorten of identiteitskaarten is het gemeentehuis in Beek en Donk twee avonden extra open. Dit is het geval op maandag 11 en maandag 18 december. Mensen die voor één van deze avonden een afspraak willen maken worden verzocht dit tijdig te doen via de website of telefonisch. Het kan namelijk voorkomen dat het afsprakenloket op sommige dagen en/of tijden snel is volgeboekt. Bron: gemeente Laarbeek.

23-11-2017 Buter wil weer lijsttrekker worden

Greet Buter wil bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 weer lijsttrekker worden voor de PvdA. Dit heeft zij in een open brief aan de inwoners van Laarbeek kenbaar gemaakt. Buter gelooft in de idealen van de PvdA die naast lokaal ook meedoet in de regio, de provincie en landelijk. Bron: Gr.Buter.

22-11-2017 Actie Vrienden van De Regt

Stichting Vrienden van De Regt neemt deel aan een actie van Specsavers. Daarmee kan een geldbedrag gewonnen worden. Daarmee willen ze een jeu de boulebaan aanleggen voor de bewoners van Zorgboogcentrum De Regt in Beek en Donk. Mensen kunnen tot en met 29 november hun stem uitbrengen. De stichting Vrienden van De Regt is dit jaar opgericht en organiseert en ondersteund activiteiten op het gebied van cultuur, recreatie en ontspanning voor de bewoners van De Regt. Bron: Vrienden v.d. Regt.

22-11-2017 Andere oplossing kruising N279/N615

Dorpsplatform Aarle-Rixtel en Dorpsraad Beek en Donk willen een andere oplossing voor de kruising N279/N615. Zij pleiten ervoor om de rotonde te handhaven en de N615 over de N279 te leggen. Een vergelijkbaar voorstel heeft het Aarlese Instituut Rixtella al eerder aan de provincie gedaan maar dan in de vorm van een N615 onder de N279 (onder maaiveldniveau). De provincie heeft op dit laatste voorstel inmiddels gereageerd. Zij vindt háár voorstel in verkeerskundig opzicht beter voldoen aan toekomstige ontwikkelingen en het heeft volgens haar ook een groter probleemoplossend vermogen. Het voorstel van Instituut Rixstella voor een aquaduct bij de Beekse brug wordt meegenomen bij de studie die onlangs is gestart in het kader van de bereikbaarheidsagenda. Bron: Aarle-Rixtel Info.

22-11-2017 Laarbeek krijgt ondersteuner jeugdzorg

Laarbeek krijgt een ondersteuner jeugdzorg die huisartsen gaat bijstaan. Hoofddoel is verbetering van de kwaliteit van zorg. Laarbeek trekt daar jaarlijks 90.000 euro voor uit. De ondersteuner, die in de loop van komend jaar in functie moet zijn, moet kennis hebben van jeugdzorg en in het BIG-register van medische professionals staan. Het aantrekken van een praktijkondersteuner is een idee van één van de Laarbeekse huisartsen. Het komt deels op kosten van de gemeente. Wethouder Briels heeft het idee omarmd omdat hij denkt dat dit de huisartsen veel werk uit handen kan nemen, maar ook omdat het op den duur besparingen oplevert. De huisartsen gaan de sollicitatieprocedure doen. Bron: ED.

22-11-2017 Minder misdaad in De Peel

In Helmond en de omliggende Peeldorpen is de criminaliteit gedaald. In het eerste halfjaar van 2017 kreeg de politie 11 procent minder meldingen binnen dan in de eerste helft van 2016. De daling ligt net boven het landelijk gemiddelde. Laarbeek kende tot en met juni geen openlijk geweld, geen straatroven en geen overvallen. Wel nam het aantal woninginbraken met 92 procent toe. Dat wil zeggen: van 12 naar 23 meldingen. Gemert-Bakel noteerde 31 mishandelingen, in 2016 nog 18, maar geen straatroven. De woninginbraken daalden met 41 procent van 32 naar 19 gevallen. In heel Gemert-Bakel kwam in de eerste helft van 2017 één overval voor. Bron: ED.

22-11-2017 Bouw appartementen Het Klavier

In Aarle-Rixtel was woensdag officieel de aftrap voor de bouw van een appartementencomplex op de hoek van de Molenstraat en Het Klavier. De laatste palen hiervoor werden door Dorpsraadvoorzitter Pieter Verschuuren, wethouder Greet Buter en Tom Alders van woningbouwvereniging Bergopwaarts de grond in geslagen. Met deze bouw wordt nieuwbouwproject Het Klavier, met in totaal 63 nieuwe woningen, afgerond. De appartementen waren in eerste instantie voor de verkoop, maar daar bleek geen markt voor te zijn. In overleg met het Dorpsplatform en de gemeente Laarbeek besloot de woningbouwvereniging er sociale huurwoningen van te maken. Het worden veertien drie- en acht tweekamerflats. Bron: ED.

22-11-2017 Vrouwenbeweging Beek en Donk 70 jaar

Vrouwenbeweging Beek en Donk bestaat 70 jaar. Dit wordt zaterdagmiddag 25 november gevierd in zaal 't Huukske, gevolgd door een diner. Bij de oprichting in 1947 heette de beweging K.A.V. ofwel Katholieke Arbeiders Vrouwen. Die was bedoeld voor de vrouwen van de fabrieksarbeiders in Beek en Donk, waar toen veel industrie was. In 1980 maakte de organisatie zich los van de veel te dure overkoepelende Brabantse Bond en ging zelfstandig verder onder de naam Vrouwenbeweging Beek en Donk. Bron: Vrouwenbeweging B&D.

Het weer in Laarbeek