04-06-2017 Verslag van Runningteam Laarbeek

Radio Kontakt doet sinds zaterdag in een marathonuitzending live verslag van Runningteam Laarbeek dat deelneemt aan de Roparun. Het team loopt in estafettevorm van Hamburg naar Rotterdam. Het is een zware opgave om de tocht te volbrengen. Onze verslaggever Cor van den Berg doet twee keer per uur verslag van de verrichtingen van het team. In de studio wordt tot tweede pinksterdag dag en nacht door dj's live gedraaid.

04-06-2017 Dierenpark 't Regter Eind 40 jaar

Bij dierenpark 't Regter Eind in Beek en Donk werd zondag een open dag gehouden. Ook vierde zij haar 40-jarig bestaan. Er werd een kippen- en konijnenshow gegeven door de KSV Pluimveevereniging en een fototentoonstelling met als thema '40 jaar dierenpark'. Er stonden stands van onder andere Bijenvereniging Gemert en Creatief met Aarts. De nieuw geplaatste zonnepanelen werden onder veel belangstelling officieel in gebruik gesteld door burgemeester Frank van der Meijden. Die reikte ook een cheque uit voor het dierenpark. Kinderen mochten een nestkastje timmeren en er was een knuffelhoek, springkussen en kuikentjes.

04-06-2017 Onderscheiding Dieny van den Heuvel

In Aarle-Rixtel heeft mevrouw Dieny van den Heuvel-Schrama bij Bijzondere Gelegenheid een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij is zondag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Van den Heuvel is ruim 38 jaar actief geweest bij Scouting Aarle-Rixtel. Zo’n tien jaar was zij actief lid van de Ouderraad van basisschool De Heindert. Daarnaast heeft zij zich verdienstelijk gemaakt als decorateur bij een school in Beek en Donk, als collectant van diverse organisaties en 38 jaar lang als organisator van de collecte van de Nierstichting. Al 12,5 jaar is zij op velerlei gebied actief bij IVN Laarbeek. Zij is natuurgids, geeft leiding aan het Jeugd-IVN, is actief op de Boomplantdag, betrokken bij het uitzetten van wandelpaden en grote animator van het Kikkerconcert. Voor de Nederlandse Mycologische Vereniging doet zij paddenstoeleninventarisaties, bij de gemeente doet ze de bomenschouw, inventarisatie van bermen en poelen en bij Entente Florale 2016. Bovendien is zij vrijwilligster voor inventarisaties bij Staatsbosbeheer. De onderscheiding werd Dieny van den Heuvel uitgereikt door burgemeester Van den Meijden tijdens het Kikkerconcert van IVN Laarbeek in Aarle-Rixtel.

04-06-2017 Knutselmiddagen voor kinderen

Twee dames in Lieshout, Toos van Dam en Nicole Bouwdewijns, willen bij voldoende animo knutselmiddagen voor kinderen gaan opzetten. De bedoeling is om hiermee te starten op woensdag 13 september in het Dorpshuis. Bij aanmelding kan worden aangegeven of het kind elke week les wil hebben of om de week.

03-06-2017 Benefietavond voor de vluchteling

In het Kouwenbergs kerkje in Aarle-Rixtel werd vrijdagavond een benefietavond gehouden als opstapje naar de Nacht van de Vluchteling. De muziek werd verzorgd door Ralph de Kort met zijn jazz-combo Papa Dré's Dixie Paraders, maar ook door de Syrische vluchteling Eyad Shawi met zang en luitspel. De bezoekers werd een traditionele Syrische snack aangeboden, kobbah genaamd en gemaakt door Kenan Kadoura, eveneens een vluchteling. Het rondgaan met de pet werd ruimhartig beloond. Ook al was er een gering aantal bezoekers, dat mocht de pret niet drukken.

03-06-2017 Teerdag gilde St. Margaretha

Het Sint Margaretha gilde in Aarle-Rixtel heeft zaterdag haar patroonheilige geëerd met een heilige mis. Na de koffietafel in de gildetuin aan de Havenweg werden 's middags drie aspirant broeders geïnstalleerd. Het waren Jan Mathijs van Roij en de jeugdleden Ruben van Roij en Lars van Stiphout. Ook waren er zes jubilarissen die gehuldigd werden.  Het waren Henk Althuizen, Jos Biemans en Jack van Duuren die 40 jaar gildelid zijn, en Gerard van Ganzenwinkel, Martien Wich en de afwezige Ton Swinkels die 50 jaar lid zijn. De jubilarissen ontvingen een speldje en er waren bloemen voor de partners. Na de huldiging werd hen een receptie aangeboden.

03-06-2017 Musical groep 8 't Otterke

De leerlingen van groep 8 van basisschool 't Otterke in Beek en Donk brengen dinsdag 20 juni hun musical op de planken. 's Morgen treden zij op voor ouderen en senioren van Beek en Donk, 's middags voor alle leerlingen van de school en 's avonds voor familie en genodigden.

02-06-2017 't Otterke naar LOS

Leerlingen van groep 6 van basisschool 't Otterke in Beek en Donk maken woensdag 7 juni een educatief uitstapje in het kader van LOS. LOS staat voor Laarbeek op Smaak. De kinderen zijn te gast op een boerderij in Aarle-Rixtel waar ze voelen, proeven en ruiken aan de agrarische sector van Laarbeek. Zij gaan er op de fiets heen.

02-06-2017 Cultuurmarkt De Heindert

Basisschool De Heindert in Aarle-Rixtel heeft afgelopen week in het teken gestaan van cultuur. Elke klas had zich gericht op een bepaald land, door de leerlingen zelf uitgekozen. De taal, bezienswaardigheden, geschiedenis, godsdienst en klederdracht werden allemaal besproken. Er werden Chinese lampionnen gemaakt, mini reisgidsen over Italië, Nederlandse vlaggen op een kralenbord, informatieposters over bezienswaardigheden, monumenten van Lego en Powerpoint-presentaties over de natuur. Vrijdag konden famlieleden in de centrale ruimte de Cultuurmarkt bezoeken en waren er optredens.

02-06-2017 Goei Kamer weer open

De deur van de Goei Kamer in het Heemhuis in Aarle-Rixtel staat op zondagavond 4 juni weer open. Tijdens de laatste bijeenkomst werd heel wat Aarlese praat verkocht waarbij zowel 'het hedendaagse' als 'de goeie ouwe tijd' de revue passeerde. Die avond leverde stof op voor Heemblad 'Het Hagelkuis' en leidde ook tot het naar boven komen van oude dialectwoorden. De avond heeft een ongedwongen sfeer, waarbij de aanwezigen elkaar uitnodigen tot een ludieke bijdrage, alles op 'z'n Ales'.

 

02-06-2017 Jouw Idee voor Laarbeek van Morgen

Eind maart begon de inschrijftermijn van Jouw Idee voor het Laarbeek van Morgen, het concept van Laarbeek Energiek waarbij maximaal anderhalve ton zal worden verdeeld over duurzame initiatieven. Iedereen met een goed plan – ondernemers, inwoners, verenigingen – kon dat plan indienen. De inzendtermijn is inmiddels gesloten. Binnenkort maakt de gemeente Laarbeek bekend wie zijn of haar idee op 21 juni mag pitchen voor de jury tijdens de zogenoemde Dragons’ Den.

02-06-2017 Verleende omgevingsvergunningen

De gemeente Laarbeek verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure voor Karstraat 6, Beek en Donk voor het wijzigen van een bedrijf; Brouwersdreef 20, Lieshout voor het bouwen van een woning; De Hoeve 15, Beek en Donk voor het plaatsen van een erker. De verleende omgevingsvergunningen kunnen worden ingezien bij het team Omgevingsvergunning in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na 30 mei 2017 een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Laarbeek.

02-06-2017 Melding 8.41 Wet milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat een melding op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend door Van der Heijden Zeugen VOF, Karstraat 6 in Beek en Donk, waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is. De melding kan tijdens openingsuren worden ingezien bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis aan de Koppelstraat 37 te Beek en Donk. Ook kan telefonisch informatie worden ingewonnen bij die afdeling.

02-06-2016 Laarbeek kapt 145 bomen

B & W van Laarbeek hebben besloten vergunning te verlenen voor het kappen van 145 bomen, verspreid staande over geheel Laarbeek. Bij de jaarlijkse controle van haar bomenbestand heeft de gemeente 145 bomen aangetroffen waarvan de gezondheid dermate slecht is dat behoud niet meer mogelijk is. Om gevaar uit te sluiten worden deze bomen verwijderd. In een aantal gevallen zal een nieuwe boom geplant worden. Daar waar dit niet mogelijk is zal er een financiële compensatie opgelegd worden. Een exact overzicht van de locaties van deze bomen is op te vragen bij de gemeente.

02-06-2017 Burgemeester verleende aantal vergunningen

De burgemeester van Laarbeek maakt bekend de volgende vergunningen te hebben verleend:
Aan KPJ Beek en Donk voor het houden van een scholenzeskamp en feestavond op zaterdag 17 juni 2017 en een dorpszeskamp op zondag 18 juni 2017 op het KPJ-terrein aan de Heereindsestraat 8. Aan buurtvereniging Octopus voor het organiseren van een fietstocht in de omgeving van Beek en Donk en aansluitend een barbecue op het speelterrein aan de Lage Heesweg op zaterdag 24 juni 2017. Verder aan buurtvereniging De Oude Toren voor het houden van een spellenmiddag- en avond op het Wikkeplein in Beek en Donk op zaterdag 24 juni 2017. Ten slotte aan de gemeente Laarbeek voor het organiseren van een duurzaamheidsmarkt op landgoed Croy, Croylaan 14 in Aarle-Rixtel op zondag 9 juli 2017.

02-06-2017 Voorgenomen uitschrijving ten onrechte

Op 11 mei 2017 deelde de gemeente Laarbeek mede het voornemen te hebben P.J. van Geel uit te schijven uit de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente rectificeert een en ander en betreurt die publicatie. 

02-06-2017 Voorgenomen uitschrijving inwoners

Uit onderzoek van de gemeente Laarbeek blijkt dat C. Gloudemans, geboren op 23 september 1974 te Boekel, R.B.P. van Lieshout, geboren op 1 augustus 1972 te Aarle-Rixtel en A.M. Walczak, geboren op 8 april 1986 te Wieruszów, niet meer wonen op de adressen waarop zij bij deze gemeente staan ingeschreven. Omdat het voor de gemeente onbekend is waar deze personen verblijven, is het college van burgemeester en wethouders van plan om hen uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw naam hier staat of als u weet waar de personen zich bevinden, wordt u verzocht binnen zes weken contact op te nemen met de gemeente. Heeft Laarbeek binnen die termijn geen reactie ontvangen, dan volgt uitschrijving.

02-06-2017 Ruim 800 euro voor Zonnebloem Mariahout

In Mariahout werd in de laatste volle week van mei gecollecteerd voor de Zonnebloem Mariahout. Daarbij werd ruim 800 euro opgehaald. Dit bedrag stelt de afdeling in staat een aantal activiteiten te organiseren voor senioren, eenzamen en mensen met een beperking uit de Mariahoutse samenleving.

01-06-2017 Kapotte rupsband

In de Willemstraat in Beek en Donk stond donderdagmorgen een rupsvoertuig van Defensie met pech. Eén van de rupsbanden van de BvS10 was geknapt. De kapotte wagen is opgehaald door een dieplader van Defensie. Bron: ED.

01-06-2017 Zwaargewond na botsing

Op de Pater Eustachiuslaan in Aarle-Rixtel zijn donderdagmorgen een wielrenner en een man op een elektrische fiets met elkaar in botsing gekomen. De wielrenner reed vermoedelijk achterop de elektrische fiets en is daarbij onwel geraakt. Hij is met hoge spoed per ambulance naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven overgebracht.

Het weer in Laarbeek