27-09-2017 Kinderen nemen deel aan First Lego League.

Op basisschool De Heindert in Aarle-Rixtel zijn tien kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 gestart met de First Lego League. Dit is een wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 15 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. De opdrachten horen bij een thema. Dit jaar is dat Hydrodynamics, de waterkringloop. De kinderen werken in een team van maximaal tien deelnemers om de opdrachten zo goed mogelijk te vervullen en laten het resultaat zien tijdens een regionale finale. Bron: De Heindert.

27-09-2017 Nieuwe jeugdgemeenteraadsleden

In de groepen 7 van de Laarbeekse basisscholen zijn dinsdag 26 september de nieuwe jeugdgemeenteraadsleden gekozen. Hun namen werden woensdag door burgemeester Van der Meijden bekendgemaakt op Omroep Kontakt. Uit Aarle-Rixtel zijn het Lin van der Putten, Justus van den Oetelaar en Sjoerd Knukkel. Uit Beek en Donk Saar Willems, Gijs van de Avoird, Juul Aikema en Koen van Leuken. Uit Lieshout Teus van der Aa en uit Mariahout Janneke Beniers. De nieuwe leden worden woensdagmiddag 4 oktober geïnstalleerd door burgemeester Frank van der Meijden. De openbare installatie vindt plaats in het gemeentehuis in Beek en Donk. Bron: gemeente Laarbeek.

27-09-2017 Fietskijkdag in Lieshout

Bij de gemeentewerf in Lieshout werd woensdag een fietskijkdag gehouden. Fietsen die de afgelopen periode in Laarbeek zijn gevonden worden bij de gemeentewerf bewaard en woensdag konden mensen komen kijken of hun verdwenen fiets ertussen stond. Als dat het geval was moesten zij wel kunnen aantonen dat zij de eigenaar van de fiets waren. Bron: Omroep Kontakt.

27-09-2017 Nieuwe website zorg, welzijn en wonen

Voor de inwoners van Laarbeek is er nu één website te raadplegen over informatie op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Wie daarover iets wil weten kan de site wegwijzerlaarbeek.nl raadplegen. Deze digitale sociale kaart is de opvolger van GuidoLaarbeek. De website Guido komt oorspronkelijk uit Helmond en is door omliggende gemeenten in een eigen variant overgenomen. Stichting Vierbinden zal de website gaan onderhouden. Bron: Eindhovens Dagblad.

27-09-2017 Afbeelding pater Eustachius naar Vaticaanstad

In de Friezenkerk van rector en emeritus-bisschop Antoon Hurkmans wordt een permanente beeltenis van pater Eustachius uit Aarle-Rixtel geplaatst. Tijdens de eucharistieviering, waarbij Antoon Hurkmans de voorganger is, wordt op 1 oktober een groot portret van de pater bij het altaar geplaatst in de Friezenkerk in Vaticaanstad, schuin tegenover de Sint Pieter. Deze kerk is de enige Nederlandse kerk in Rome. Bron: Eindhovens Dagblad.

27-09-2017 Rijdende Super Sociaal deed rondje door Laarbeek

Tijdens Burendag, zaterdag 23 september, heeft de rijdende Super Sociaal samen met Vierbinden een rondje door Laarbeek gemaakt. Marcel Wijgergangs van 't Weike in Beek en Donk kreeg een plaketcake voor zijn buurtgenoten aangeboden. De buurtgenoten hadden de dierentuin aan de Koppelstraat in Beek en Donk flink opgeruimd. In Laarbeek waren veel van dit soort initiatieven. De Super Sociaal reed rond om mensen te laten zien dat deze voorziening er is voor mensen die het nodig hebben. Bron: MooiLaarbeek.

27-09-2017 Inbraak in bedrijfsauto

In de nacht van maandag op dinsdag is in de Jan van Amstelstraat in Beek en Donk een ruit van een bedrijfsauto ingeslagen. Het dashboardkastje is doorzocht. Getuigen die iets gezien hebben kunnen de politie bellen op 0900-8844. Bron: Omroep Kontakt.

27-09-2017 Make-A-Wish krijgt cheque van Yammas

Marian Coolen heeft op vrijdagavond 15 september tijdens de openingssoos van tienerwerk Yammas in het Buurthuis in Mariahout namens Make-A-Wish Nederland een cheque van 500 euro in ontvangst genomen. Eind vorig jaar heeft de Yammas-jeugd lege flessen opgehaald in Mariahout. Van het opgehaalde statiegeld ging een deel naar een eigen activiteit en het andere deel naar Make-A-Wish. Ibbe Vogels en Julia Maas overhandigden de cheque aan Marion Coolen. Ibbe en Julia haalden beiden het meeste sponsorgeld op tijdens de flessenactie. Make-A-Wish Nederland maakt het mogelijk om wensen in vervulling te laten gaan van ernstig zieke kinderen. Bron: Yammas.

27-09-2017 Woning in Lieshout drie maanden op slot

Een woning aan de Dorpsstraat in Lieshout is verzegeld en voor drie maanden gesloten vanwege een eerdere hennepvondst op 7 juli. Toen werden daar 764 hennepplanten aangetroffen. De omvang van de aangetroffen materialen zijn reden voor burgemeester Frank van der Meijden om de woning, van waaruit de stroom illegaal werd afgetapt, te sluiten voor een periode van drie maanden. Dit jaar werd al vijf keer een pand gesloten in de gemeente Laarbeek. In de twee voorgaande jaren werden ook al vijf panden gesloten. Bron: Gemeente Laarbeek.

27-09-2017 Herdenking overleden koorleden

Het Beek en Donks Gemengd Koor herdenkt op zondagmorgen 1 oktober de overleden koorleden in de eucharistieviering in de kerk in Lieshout. Gezongen wordt het Ave Maria, Die Ehre Gottes aus der Natur. Verder worden onder andere het Ave Verum en tot slot Ambrosiaanse Lofzang gezongen. De voorganger bij deze mis is pastoor Hasselmans. Bron: Gemengd Koor Beek en Donk.

27-09-2017 Muziek- en dansmiddag in Mariahout

Op zaterdagmiddag 28 oktober vindt in het Buurthuis in Mariahout een muziekprogramma plaats voor mensen met een beperking. Lokale topartiesten staan garant voor het nodige vermaak. De Medlies, Dè Velt op, party jockey Tim en Feest dj Stayfan zullen belangeloos een optreden verzorgen. Ellen Tappel van Life Style Center Laarbeek zorgt voor de ritmische bewegingen. Monika Slaets en Tim Frenken (party jockey Tim) zullen de presentatie verzorgen. De middag wordt geopend door burgemeester Frank van der Meijden. Bron: MooiLaarbeek.

26-09-2017 Uitslagen NK wielrennen voor bestuurders

Het Nederlands Kampioenschap wielrennen voor gemeentebestuurders is dit jaar gewonnen door Arie van Erk bij de mannelijke burgemeesters, Marga Vermue bij de vrouwelijke burgemeesters, Jan Schellevis bij de gemeentesecretarissen en Jeffrey van Agtmaal bij de wethouders. Van Agtmaal was de snelste van allemaal. Enkele kleine valpartijen betekenden het vroegtijdige einde voor enkele deelnemers. Zo ook voor burgemeester Frank van der Meijden van de organiserende gemeente Laarbeek, die in de laatste honderden meters voor de finish ten val kwam. Bron: Gemeente Laarbeek. 

De volledige uitslag:

Burgemeesters mannen:
1 Arie van Erk (gemeente Hillegom)
2 Marco Out (gemeente Assen)
3 Joost van Oostrum (gemeente Berkelland)

Burgemeesters vrouwen:
1 Marga Vermue (gemeente Cranendonck)
2 Marieke Moorman (gemeente Bernheze)

Secretarissen:
1 Jan Schellevis (gemeente Lisse)
2 Noud Bekx (gemeente Bernheze)

Wethouders:
1 Jeffrey van Agtmaal (gemeente Woensdrecht)
2 Bert Krale (gemeente Staphorst)
3 Remy Meijers (gemeente Valkenburg aan de Geul)

26-09-2017 Cantique sluit jubileumjaar af

Kamerkoor Cantique uit Aarle-Rixtel sluit haar zilveren jubileumjaar af met een feestelijk concert in de parochiekerk van O.L. Vrouw Presentatie in Aarle-Rixtel op zondagmiddag 1 oktober om half drie. Na een jaar waarin het kamerkoor samen met diverse koren heeft gezongen in en buiten Laarbeek kan men tijdens dit optreden koorzang beluisteren en genieten van blaasmuziek en solozang. Het Gemertse blaaskwintet Factor 5 begeleidt Cantique en brengt zelf ook een aantal muziekwerken ten gehore. Rob Rassaerts ondersteunt Cantique op het orgel en dirigent Poul van Rooij laat met een intermezzo horen dat hij meer kan dan dirigeren. Dorpsgids Henk van Beek licht alles toe. De toegang is gratis en alle belangstellenden worden uitgenodigd om na het concert nog even na te praten in conferentiecentrum De Couwenbergh. Bron: Cantique.

26-09-2017 Kringwedstrijd schieten op 't Wipke

Zondagmiddag 24 september werd op schietterrein 't Wipke in Beek en Donk een gildekringwedstrijd geweerschieten gehouden. Er waren prima resultaten voor Laarbeekse schutters. Bij het onderdeel 'kampioen' werd Gerard van der Linden eerste en Henk van der Velden tweede. Van der Velden werd ook eerste bij het onderdeel 'erekampioen'. Op het onderdeel 'personeel' werd Gerard Maas eerste en Gerard van der Linden vijfde. Door die eerste plaats heeft Maas zich meteen geplaatst voor de Kringkampioenschappen die zondag 1 oktober plaatsvinden. Op het onderdeel 'vrije hand' wist Annie Rovers de vierde plaats te bemachtigen. Geertjan van Rixtel werd vijfde en Mario van den Elsen (koning van de rooi schut in Beek en Donk) zesde. Bij de bejaarden werd Jan Rovers eerste en Henk van der Velden tweede. Verder gingen er puistprijzen naar Cees Huybregts en Huub van den Bergh. Bron: Omroep Kontakt.

26-09-2017 Wijzingsplan Donkersvoortsestraat 10 vastgesteld

De gemeente Laarbeek heeft besloten tot vaststelling van het wijzigingsplan Donkersvoortsestraat 10, Beek en Donk. Het wijzigingsplan heeft als ontwerp gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingekomen. Na vaststelling wordt het wederom zes weken ter inzage gelegd waarbij er de mogelijkheid is om beroep in te stellen bij de Raad van State. Bron: Gemeente Laarbeek.

26-09-2017 Invordering dwangsom Beemdkant 15

Betreffende het perceel Beemdkant 15 te Lieshout is van rechtswege een dwangsom verbeurd. Vanwege niet tijdige betaling zal de dwangsom worden ingevorderd. De gemeente Laarbeek gaat over tot invordering van de van rechtswege verbeurde dwangsommen door alle benodigde beschikkingen te nemen voor het in rekening kunnen brengen van wettelijke rente en aanmaningskosten. Bron: Gemeente Laarbeek.

26-09-2017 Vooraankondiging last onder dwangsom

In 2011 is omgevingsvergunning verleend voor het splitsen van een boerderij in twee woningen op het perceel aan de Karstraat in Beek en Donk. In de voorschriften van de vergunning is opgenomen dat de op het perceel aanwezige bijgebouwen –conform opgave in het asbestinventarisatierapport- voor 1 januari 2012 gesloopt moesten zijn. Tot op heden is dit, ondanks eerdere aanschrijvingen, niet gedaan. Het college van Laarbeek heeft besloten aan de eigenaren van Karstraat 14 en 16 in Beek en Donk een vooraankondiging last onder dwangsom te sturen, inhoudende dat op het perceel aanwezige bijgebouwen worden gesloopt volgens de verleende omgevingsvergunning en het asbestinventarisatierapport, op straffe van het verbeuren van een dwangsom van 1.500 euro per geconstateerde overtreding met een maximum van  6.000 euro indien niet wordt voldaan aan de lastgeving. Bron: Gemeente Laarbeek.

26-09-2017 Laarbeek doet mee aan klimaatstraatfeest

Sinds 2016 probeert de gemeente Laarbeek met het duurzaamheidsprogramma Laarbeek Energiek de gemeente te verduurzamen. Laarbeek daagt inwoners nu uit om aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen door mee te doen aan het Klimaatstraatfeest. Het idee achter het Klimaatstraatfeest: gedurende het stookseizoen besparen huishoudens, samen met hun buren, vrienden of familie, zoveel mogelijk energie. De straat/groep die de meeste punten heeft verzameld met energiebesparende acties wint de titel ‘Beste Klimaatstraat van Nederland’. Winnende straten krijgen een prijs. Het klimaatstraatfeest start op de Dag van de Duurzaamheid. De gemeente doet mee aan dit feest en stelt  5.080 euro uit het duurzaamheidsfonds beschikbaar. Bron: Gemeente Laarbeek. 

26-09-2017 Terugkoppeling over voortgang afspraken

In de Wmo wordt de wettelijke eis gesteld dat een gemeente een cliëntervaringsonderzoek houdt. De gemeente Laarbeek stelt 'om principiële redenen dit onderzoek niet als zodanig te hebben uitgevoerd'. Naar aanleiding van dit standpunt heeft op 31 augustus een bestuurlijk overleg met staatssecretaris Van Rijn plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan heeft het college van Laarbeek besloten via een brief aan het ministerie van VWS een (officiële) terugkoppeling te geven over de voortgang van de gemaakte afspraken en de commissie Sociaal Domein hiervan op de hoogte te stellen. Bron: Gemeente Laarbeek.

26-09-2017 Verzoek medewerking herontwikkeling

De gemeente Laarbeek is gevraagd medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van Dorpsstraat 38-42/Dijkmanstraat in Aarle-Rixtel, door van een voormalige winkel/woning een zorgcomplex te maken waarvan tevens de realisering van drie patiobungalows aan de Dijkmanstraat deel gaat uitmaken. De gemeente verleent die medewerking in principe: verzoeker wordt gevraagd een en ander ruimtelijk te onderbouwen. Bron: Gemeente Laarbeek.

Het weer in Laarbeek