08-07-2017 Tuinconcert O&U

Harmonie Oefening & Uitspanning uit Beek en Donk gaf vrijdagavond een tuinconcert in de Muziektuin. Met de muziek van het harmonieorkest waande men zich in Spanje en het publiek kon meezingen met Engelse zeemansliedjes. Maar ook het aanstormend talent kwam ruimschoots aan bod. Zowel de allerjongsten van de blokfluitgroep als het leerlingenorkest, het jeugdorkest en de slagwerkgroepen lieten horen wat ze in hun mars hadden. Mede dankzij het mooie weer kon het toegestroomde publiek genieten van deze muzikale avond.

08-07-2017 Read to Grow geopend

In Beek en Donk heeft Wim Daniëls zaterdagmiddag de Booktique en het meetingpoint Read to Grow geopend. Bij Read to Grow zijn voor een klein prijsje met name Nederlandse boeken te koop en geven vrijwilligers voorlichting over het werk van Read to Grow. Dit is een organisatie die Franse en Engelstalige boeken verzamelt voor kinderen in ontwikkelingslanden. De boeken gaan vooral naar kleinschalige projecten zoals scholen, weeshuizen en ziekenhuizen. Read to Grow is gevestigd op het Heuvelplein.

07-07-2017 Integrale controle in Lieshout

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft vrijdag in overleg met de gemeente Laarbeek een integrale controle uitgevoerd op twee locaties aan de Dorpsstraat in Lieshout. Bij de controle werden veel overtredingen gesignaleerd, onder meer de vondst van een hennepkwekerij met 674 planten in de bovenwoning van een horecazaak. Ook is er op dit adres fraude geconstateerd met stroom en gas. De hennep is geruimd. Bij de horecazaak zelf zijn ook overtredingen gesignaleerd: fraude met de meter, overtredingen op het gebied van de arbeidstijdenwet en het wettelijk minimumloon, overtredingen op het gebied van de Basisregistratie Personen en vergunningen, overtredingen op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid en op het gebied van brandveiligheid. Er werd bijstandsfraude geconstateerd, de boekhouding klopte niet, er werd shisha tabak gevonden waarover geen accijns is betaald en er werden milieuovertredingen vastgesteld.

07-07-2017 Discoavond bij Cendra

Zo vlak voor de vakantie nog even flink uit je dak gaan, dat kon vrijdagavond bij jongerencentrum Cendra in Aarle-Rixtel. Daar werd voor de kinderen van groep 6 tot en met 8 van de basisscholen een discoavond gehouden.

07-07-2017 Herrie in het Hotel

De kinderen van groep 8 van basisschool Bernadette uit Mariahout hebben donderdag 6 juli hun lagereschoolperiode afgesloten met het opvoeren van de musical, Herrie in het hotel. 's Middags traden zij op voor alle kinderen van de school, 's avonds konden vaders, moeders, opa,s en oma's naar het spektakel komen kijken.

07-07-2017 Duurzaamheidsmarkt bij Croy

Zondag 9 juli is er bij kasteel Croy een Duurzaamheidsmarkt. Ondernemers, verenigingen en particulieren presenteren zich. Duurzaamheid wordt hierbij breed opgevat: behalve om milieu en energie gaat het ook om wonen & bouwen, gezondheid & welzijn, hergebruik van grondstoffen en een sterke lokale economie. Veel activiteiten zijn speciaal op kinderen gericht en de inwendige mens wordt niet vergeten. In een biologisch sapje of wijntje en een lokaal biertje wordt voorzien, zo ook in biologische hapjes.

07-07-2017 Afscheid van directrice De Heindert

Op donderdagmiddag 6 juli werd afscheid genomen van juffrouw (directrice) Marie-Louise van basisschool De Heindert in Aarle-Rixtel. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat ze naar basisschool De Raagten in Beek en Donk en zal daar de functie van IB-er gaan vervullen. Juffrouw Marie-Louise heeft heel wat jaren op De Heindert gewerkt, achtereenvolgens als groepsleerkracht, IB-er en als directeur. De kinderen boden haar een memorystick aan met diverse items, alsmede een heel mooi gegraveerde bloemenvaas.

07-07-2017 Certificaten cursus Politiek Actief

De deelnemers aan de cursus Politiek Actief in de gemeente Laarbeek ontvingen donderdagavond 6 juli hun certificaat. Zij namen de afgelopen weken een kijkje achter de schermen van de lokale politiek via een door de gemeente opgezette cursus. Ze kregen een gastles van de burgemeester, verdiepten zich in de gemeentefinanciën, gingen speeddaten met de Laarbeekse raadsleden en leerden debatteren. Het certificaat werd tijdens de pauze van de raadsvergadering uitgereikt.

07-07-2017 Kadernota 2018 Laarbeek vastgesteld

In de vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van donderdag 6 juli werd de kadernota 2018 besproken. In de kadernota worden de financiële uitgangspunten en beleidsvoornemens 2018-2021 beschreven. De kadernota werd door de raad vastgesteld. Er werden zeven ingediende moties aangenomen.

07-07-2017 Achtergebleven voorwerpen na Wish

Na het afgelopen Wish-weekend in Beek en Donk zijn er veel voorwerpen achtergebleven. Deze zijn door de organisatie aan de gemeente Laarbeek overgedragen. Mensen die bij Wish iets verloren zijn kunnen dit mogelijk - na een goede beschrijving - bij de gemeente terugvinden. Op de website van de gemeente staat een lijst van de gevonden voorwerpen.

06-07-2017 Bavaria investeert fors in Palm

Bavaria investeert fors in het bekende biermerk Palm. Zo moderniseert zij de brouwerij in Steenhuffel voor een bedrag van 20 miljoen euro. Daarnaast krijgen de verschillende Palm-bieren een nieuwe uitstraling en steekt Bavaria extra energie in de marketing. Het tekent het vertrouwen dat de familie Swinkels heeft in dit amber bier met historie. In mei 2016 nam Bavaria Palm Belgian Craft Brewers over. De volgende stap is de investering in haar merken, markten en brouwerijen. Na de herlancering van Rodenbach en Brugge Tripel en de introductie van Cornet, kondigt de Lieshoutse brouwerij de plannen voor het merk Palm aan.

05-07-2017 Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Heidedreef 6 in Mariahout is als ontwerp gereed. Dit plan voorziet in de vergroting van het bestemmingsvlak ter plaatse vanwege opslagactiviteiten. Het ligt met de bijbehorende stukken van vrijdag 7 juli tot en met donderdag 17 augustus voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het is ook digitaal raadpleegbaar via laarbeek.nl.

06-07-2017 Camera-auto komt in september

Jaarlijks worden in Laarbeek 360 graden panoramafoto's gemaakt door Cyclomedia. Deze foto’s worden voor diverse gemeentelijke processen gebruikt zoals inspectie en beheer van de openbare ruimte, handhaving van de openbare orde en veiligheid en voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Deze foto’s worden ieder jaar opnieuw gemaakt vanuit een rijdende auto met een camera op het dak. Bij optimale weersomstandigheden worden de opnames in september gemaakt. Hiervoor zal de camera-auto systematisch door alle staten van de gemeente Laarbeek rijden.

05-07-2017 Jury Entente Florale bezoekt Laarbeek

De Europese juryleden die Laarbeek beoordelen voor de Europese groencompetitie Entente Florale komen maandag 10 en dinsdag 11 juli naar Laarbeek. De rode draad van van de Laarbeekse portfolio is: Green Connects ofwel groen verbindt. Samen met inwoners en natuurorganisaties is met veel ambitie en plezier gewerkt aan de voorbereidingen. De prijsuitreiking is op vrijdag 15 september in Slovenië.

06-07-2017 Sporten met een beperking

De Laarbeekse jeugdgemeenteraad heeft een project ontwikkeld om kinderen zonder lichamelijke beperking te laten ervaren hoe sporten mét een beperking is. Dit gebeurt onder de titel 'Met een beperking de hoogte in'. Woensdagmiddag 12 juli wordt bij Outdoor Laarbeek in Beek en Donk een speciale sportdag gehouden. De kinderen van de werkgroep hebben hun eigen klas uitgenodigd hieraan deel te nemen. Het accent ligt op kennismaken van de mogelijkheden, het uitproberen van deze mogelijkheden en het elkaar helpen.

06-07-2017 Opening Laarhuys

In Lieshout wordt vrijdagmiddag 14 juli het Laarhuys officieel geopend. Het Laarhuys is een woon- en zorgvoorziening voor jong-volwassenen met een beperking uit Laarbeek. Het huis is gekomen op initiatief van een aantal ouders.

05-07-2017 Aanpassing bestemmingsplan buitengebied Mariahout

Het bestemmingsplan voor het buitengebied van Mariahout moet worden aangepast. Dit omdat er te weinig afstand wordt gehouden tot twee grote pijpleidingen. Binnen twintig weken moet er een besluit over een nieuw plan worden genomen. Volgens de gemeente zijn de veiligheidsnormen enige tijd geleden aangepast en is voor het nieuwe bestemmingsplan uitgegaan van de oude zones in het bestaande plan. Door één pijpleiding stromen licht-ontvlambare stoffen waarvoor de vastgestelde veilige afstand 46,2 meter is. Voor de andere leiding met ruwe olie is dat 39,3 meter. Daarbinnen is geen bebouwing toegestaan. De gemeente Laarbeek is uitgegaan van respectievelijk 25 en 33 meter. Zij moet 495 euro betalen voor de proceskosten en 334 euro voor de griffierechten en de kosten van extra ambtelijke uren. Bron: ED.

05-07-2017 Ouwe Hap luidt vakantie in

Muziekvereniging De Ouwe Hap uit Aarle-Rixtel heeft woensdagavond de vakantieperiode ingeluid met een havenconcert. Bij de Passantenhaven deed zij muzikaal verschillende landen aan. Opvarenden van pleziervaartuigen, voorbijgangers en andere toehoorders kwamen naar het concert luisteren.

05-07-2017 Cursus Politiek Actief

De 24 deelnemers die in Laarbeek de cursus Politiek Actief hebben gevolgd ontvangen donderdagavond hun certificaat. Zij hebben de afgelopen weken een kijkje achter de schermen van de lokale politiek kunnen nemen door deze cursus te volgen die was opgezet door de gemeente. Ze kregen een gastles van de burgemeester, verdiepten zich in de gemeentefinanciën, gingen speeddaten met de Laarbeekse raadsleden en leerden debatteren. Het certificaat wordt hen uitgereikt in het gemeentehuis tijdens de pauze van de raadsvergadering. 

05-07-2017 Guido van Erp bij Open Coffee

Guido van Erp is dinsdag 11 juli te gast bij de Open Coffee in Aarle-Rixtel. Met zijn bedrijf Bullzeye helpt hij MKB-bedrijven die beter willen draaien. Van Erp heeft met zijn visie op strategisch, operationeel en financieel terrein zijn sporen verdiend. Zijn uitgangspunten zijn doeltreffendheid, resultaten boeken en doen wat je belooft.

Het weer in Laarbeek