22-02-2018 Huisvesting in Laarbeek op orde

De gemeente Laarbeek heeft haar taakstelling voor wat betreft het huisvesten van vergunninghouders over 2017 op orde gebracht. Door een enorme toestroom en een verhoogde taakstelling over 2016 kende de gemeente aanvankelijk een achterstand en werd daarom onder actief toezicht geplaatst van de Provincie. Eind januari ontving zij van de toezichthouder een brief waarin werd bevestigd dat de huisvesting op orde is en werd het actieve toezicht beëindigd. Volgens een gemeentewoordvoerder geldt het compliment zeker ook voor woCom en Vluchtelingenwerk. Laarbeek verwelkomde in 2017 49 vergunninghouders c.q. nieuwe inwoners. Bron: MooiLaarbeekKrant.

22-02-2018 Bloemen voor Jeanne Verhoeven

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van tennisvereniging De Raam in Lieshout op 19 februari is Jeanne Verhoeven in het zonnetje gezet. Zij heeft jarenlang de coördinatie van de barbezetting voor haar rekening genomen. Zij zorgde voor de barbezetting en dat iedereen van een natje en droogje werd voorzien. Jeanne ontving uit handen van voorzitter Van den Boogaard een cadeau en bloemetje. Om haar kennis en ervaring door te geven neemt zij zitting in een subcommissie voor de barzaken. Bron: De Raam.

22-02-2018 Bestemmingsplan in Laarbeek

Het college van Laarbeek heeft het bestemmingsplan Parkeernormen Laarbeek als ontwerp gereed. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in het vastleggen van parkeernormen in alle bestemmingsplannen binnen Laarbeek. Het plan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 23 februari 2018 tot en met donderdag 5 april 2018 voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het plan is ook digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website of de landelijke website voor ruimtelijke plannen. Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een gemotiveerde schriftelijke of mondelinge zienswijze over het plan kenbaar maken. Bron: gemeente Laarbeek.

22-02-2018 Verleende vergunningen Laarbeek

De gemeente Laarbeek heeft diverse vergunningen verleend:
- voor het houden van een garagesale in wijk Strijp in Aarle-Rixtel op zaterdag 24 maart 2018 van 09.00 tot 13.00 uur.
- voor een open dag bij Vereijken Kwekerijen, Peeldijk 8 in Beek en Donk op 2 april 2018 van 11.00 – 16.00 uur.
- voor het houden van een vlooienmarkt in De Schuurherd aan het Heuvelplein in Beek en Donk op zondag 15 april en zondag 7 oktober 2018 van 11.00 tot 15.00 uur.
-voor het van april tot en met september 2018 maandelijks houden van muzikale optredens in de Muziektuin aan de Koppelstraat in Beek en Donk, telkens van 12.30 tot 18.00 uur en op donderdag 21 juni 2018 van 18.00 tot 23.00 uur.
- voor het organiseren van feestelijke activiteiten op Koningsdag, vrijdag 27 april 2018, van 10.00 tot 18.00 uur op een deel van de Dorpsstraat, Kouwenberg, Heindertweg en Schoolstraat in Aarle-Rixtel en ten behoeve van muziekoptredens bij OJA in de Schoolstraat tot 22.00 uur.
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen deze besluiten een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Bron: gemeente Laarbeek.

22-02-2018 Aanslagbiljet BSOB

Volgende week wordt door Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) het aanslagbiljet voor gemeentelijke waterschapsbelastingen verstuurd. BSOB voert sinds 1 januari 2018 de belastingen voor de gemeente Laarbeek uit. De belastingaanslagen van waterschap Aa en Maas en van de gemeente komen nu zo veel mogelijk op één aanslagbiljet. Daardoor is het bedrag hoger maar men betaalt niet meer. Het bedrag kan in tien termijnen via automatische incasso betaald worden. Bij het aanslagbiljet zit een flyer met alle andere veranderingen. Bron: gemeente Laarbeek.

22-02-2018 Verpachting landbouwgrond Laarbeek

De gemeente Laarbeek biedt diverse percelen landbouwgrond in geliberaliseerde pacht bij inschrijving aan. De inschrijftermijn is op 19 februari gestart en sluit op maandag 5 maart om 12.00 uur. De brochure met de inschrijfvoorwaarden, het inschrijfformulier en de pachtvoorwaarden zijn te vinden op de website van de gemeente Laarbeek onder ‘Grond kopen, huren of pachten’. Bron: gemeente Laarbeek.

22-02-2018 Aanplanten struweel in bermen

In het gebied tussen Lieshout en Mariahout is de gemeente Laarbeek gestart met het natuurvriendelijker inrichten van de bermen door het aanplanten van struwelen. Op die manier wordt gewerkt aan verbindingen tussen gebieden als de Ruweeuwsels, het bos van Brabant Water, De Mosbulten en het Mariahouts bos. Daarmee wordt het landschap kleinschaliger gemaakt en worden de natuurwaarden verhoogd. Hierbij is Brabant Water betrokken die op haar terreinen ook wil werken aan een verbetering van de natuurlijke en landschappelijke situatie. Het werk wordt uitgevoerd door sociaal werkbedrijf Senzer en wordt gecoördineerd door Bosgroep Zuid Nederland. Bron: gemeente Laarbeek.

22-02-2018 Verkiezingsdebat in Laarbeek

Wie altijd al een vraag heeft willen stellen aan leden van een van de politieke partijen in Laarbeek krijgt hiervoor de gelegenheid op dinsdagavond 13 maart. Dan wordt in het gemeentehuis in Beek en Donk een verkiezingsdebat gehouden. Voor ondernemers, inwoners en verenigingen is er dan ook ruimte voor het stellen van vragen. Bron: gemeente Laarbeek.

22-02-2018 Opening groepsexpositie

In 't Oude Raadhuis in Beek en Donk vindt zaterdag 3 maart de opening plaats van de groepsexpositie Symbiose. De expositie toont werk van zes leden van KuBra. KuBra is een kunstenaarscollectief (Kunstenaars uit Brabant). Op de expositie is een diversiteit aan werken te zien zoals sculpturen, wandobjecten en schilderijen. De opening wordt voorafgegaan door de verloting van een kunstwerk. De expositie is tot en met 25 maart op zaterdag en zondag geopend. Bron: 't Oude Raadhuis.

21-02-2018 Auto over de kop na achtervolging

In de Wilhelminalaan in Aarle-Rixtel is woensdagavond 21 februari een auto over de kop geslagen na een achtervolging door de politie. Er zijn vier aanhoudingen verrichten. Bij het ongeluk zijn tenminste drie gewonden gevallen. Zij zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vier mannen waren in Nuenen op heterdaad betrapt bij een woninginbraak. De politie was met zeker tien voertuigen ter plaatse. Ook waren twee ambulances ter plaatse om de inbrekers te controleren op eventuele verwondingen. Bron: 112nieuwsonline.

21-02-2018 Skateswing voor de jeugd

Bij rollerclub De Oude Molen in Beek en Donk wordt zaterdag 24 februari voor de jeugd een SkateSwing gehouden. SkateSwing is een rollerdisco voor skaters en rolschaatsers die maandelijks wordt gehouden. De rollerhal wordt omgetoverd tot een discoparadijs en om te relaxen is er een chillhoek. Er wordt gezorgd voor disco- en laserverlichting en er is een springschans. Bron: De Oude Molen.

21-02-2018 Dorpsquiz in Mariahout

In Mariahout wordt vrijdag 23 februari de tweede editie gehouden van de oMase dorpsquiz Kweet Ut. 26 teams zullen zich dan buigen over de opdrachten. Er zijn tien categorieën en diverse activiteiten waarbij van de deelnemers creativiteit en specifieke kennis wordt gevraagd. Start en finish zijn bij De Pelgrim. De uitslag wordt vrijdagavond 9 maart bekendgemaakt. Bron: MLK.

21-02-2018 Andere datum Repair Café

Maandelijks wordt in het Dorpshuis in Lieshout een Repair Café gehouden. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart vindt het volgende Repair Café plaats op woensdag 28 maart. Bron: Repair Café.

21-02-2018 Floor van der Aa wint voorleeswedstrijd

In het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk is woensdag de lokale voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd voor de groepen 7 en 8 van de basisschool gehouden. Dit jaar hebben zeven schoolkampioenen uit Beek en Donk, Mariahout en Aarle-Rixtel gestreden om de titel Voorleeskampioen van de gemeente Laarbeek. De voorlezers hebben allemaal een gedeelte voorgelezen uit een boek naar keuze. De jury heeft Floor van der Aa van basisschool Bernadette uit Mariahout als winnares gekozen die de gemeente Laarbeek mag vertegenwoordigen bij de regionale kampioenschappen op zaterdag 24 maart in Goirle. Bron: Omroep Kontakt.

21-02-2018 Gezondheidsrace 3.0

Na vier succesvolle edities van de Gezondheidsrace is een vijfde editie in voorbereiding. Net als de vorige editie zullen dit keer verenigingen de strijd met elkaar aangaan om zoveel mogelijk mensen te laten bewegen en bewust te maken van een gezonde leefstijl. Ook het sociale aspect, onderling kennismaken en samenwerking tussen verenigingen staat centraal in de vernieuwde opzet. Buurtverenigingen, binnen- en buitensport, muzikale en creatieve verenigingen kunnen meedoen aan de Gezondheidsrace 3.0. Bron: Gemeente Laarbeek.

21-02-2018 Principebesluit woonwagenkamp Aarle

De gemeente Laarbeek heeft een principebesluit genomen om het woonwagenkamp aan de Havenweg in Aarle-Rixtel op de huidige locatie te laten voortbestaan. Daarnaast zal er onder andere onderhoud worden gepleegd aan de toegangsweg en de beplanting. De locatie was jarenlang onzeker als gevolg van de regionale verkeersproblematiek. Het bestemmingsplan zal worden herzien om te komen tot een beter specifieke en handhaafbare bestemming. De bewoners krijgen nog informatie over de voorgestelde aanpak. Bron: Gemeente Laarbeek.

21-02-2018 Infoavond vrijwilligersverzekering

De gemeente Laarbeek heeft voor al haar vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties een Collectieve Vrijwilligersverzekering afgesloten. De uitvoering hiervan ligt bij Centraal Beheer. Hierover wordt een voorlichtingsavond gehouden waar een medewerker van Centraal Beheer informatie gaat geven wat deze verzekering inhoudt, wat er onder valt en wat juist niet. De avond wordt gehouden op dinsdag 13 maart. Bron: Vierbinden.

21-02-2018 Uitstel werkzaamheden De Beekse Akkers

Door de verwachte nachtvorst kan er voorlopig nog niet worden gestart met het woonrijp maken van een deel van de Beekse Akkers in Beek en Donk. De geplande werkzaamheden zijn uitgesteld zolang de vorst aanhoudt. Bron: gemeente via Facebook.

20-02-2018 Directeur Minke Westra gaat Brukelum verlaten.

Na zes jaar te hebben gewerkt op Eenbes basisschool Brukelum in Aarle-Rixtel gaat directeur Minke Westra deze school verlaten. Zij wordt per 1 mei directeur op basisschool het Molenveld in Berghem. De interim-directeur van basisschool De Heindert, Hetty van Hoof, gaat tevens als interim-directeur op Brukelum aan de slag totdat er een nieuwe directeur is aangesteld. Bron Omroep Kontakt

20-02-2018 Vierbinden zoekt vrijwilligers

Vierbinden heeft vrijwilligersvacatures. De vrijwilligers bij dierenparkje 't Regter Eind in Beek en Donk willen het park bij goed weer ook 's middags openstellen voor bezoekers. Men zoekt gastvrouwen/heren met een sociaal karakter die zelfstandig kunnen werken. De werkzaamheden bestaan uit het beantwoorden van vragen van bezoekers en iets te drinken aanbieden. Affiniteit met dieren is vereist. Bij hobbywerkplaats Howeko in Beek en Donk zoekt men een vrijwilliger voor de kantine. Tijdens de pauzes ontmoeten mensen elkaar daar bij een kop koffie of thee. De vrijwilliger zou een dagdeel of meerdere dagdelen per week moeten kunnen helpen. De taken: koffie en thee zetten en de kantine netjes houden. Je werkt in een team van op dit moment vijf dames. Suzan de Koning van Vierbinden gaat over deze vacatures. Bron: Vierbinden.

Het weer in Laarbeek