13-12-2017 Herinrichting raadzaal Laarbeek

Er is noodzakelijk onderhoud en aanpassing gewenst van de raadzaal en ontvangsthal van het gemeentehuis in Laarbeek. De inrichting dateert uit 2004. Voor de raadzaal betreft het onder meer audio en visuele apparatuur alsmede het meubilair en uitstraling. Ten aanzien van de ontvangsthal is met name een gastvrije inrichting en warme uitstraling van belang. Gelet op de afzonderlijke verantwoordelijkheden en belangen bij de herinrichtingen is een projectmatige aanpak gewenst waarbij ook vertegenwoordigers vanuit de raad actief in het proces betrokken zullen worden. Bij het maken van de Kadernota 2018 was nog geen raming beschikbaar, zodat geen bedrag is opgenomen. Bron: gemeente Laarbeek.

13-12-2017 Plannen Oranjeplein en Processiepark

In Mariahout zijn donderdag 21 december de plannen te bekijken en is uitleg te verkrijgen over het toekomstig Oranjeplein en het Processiepark als dorpspark. In het verleden zijn voor de inwoners diverse brainstormsessies en inspraakrondes gehouden. En nu worden de plannen getoond. De werkgroep ‘Processiepark 2018’ heeft een plan ontwikkeld om het park veel toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Vorig jaar is een klein deel van het plan uitgevoerd. Om de verdere uitvoering mogelijk te maken hebben de gemeente en de Rabobank een flinke subsidie toegekend. Ook de werkgroep geeft 21 december toelichting op het plan. Bron: Zorg om het Dorp.

13-12-2017 Zilveren raadslid Frans Biemans

Frans Biemans uit Lieshout is 25 jaar raadslid. Hij begon in de gemeenteraad van Lieshout bij de partij Gelijke Schapen Gelijke Rechten, later na de fusie van de vier kernen tot Laarbeek bij de PvdA, Partij Nieuw Laarbeek en twee keer als eenmansfractie. Deze eenmansfractie is inmiddels omgedoopt tot Democratisch Laarbeek waarmee Biemans weer opnieuw de verkiezingen in wil gaan. Op 14 december is in het gemeentehuis eerst een buitengewone gemeenteraadsvergadering waarna aansluitend een receptie volgt. Bron: ED.

12-12-2017 Vooraankondiging last onder dwangsom

Op het perceel Herendijk 34 in Beek en Donk wordt een loods gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Het college van Laarbeek heeft de eigenaar en gebruiker een vooraankondiging last onder dwangsom gestuurd en verzocht het gebruik te staken. Bron: gem. Laarbeek.

12-12-2017 Fietscontrole VVN op school

Op het Commanderij College in Beek en Donk is dinsdag 12 december een grote verlichtingscontrole gehouden door Veilig Verkeer Nederland. De controles werden door dertien vrijwilligers uitgevoerd samen met vijf leerkrachten. Bij de school werden met dranghekken zes toegangssluizen ingericht. In totaal werden 481 fietsen gecontroleerd. Van 63 fietsen bleek de verlichting niet in orde. De school stuurt een brief naar de ouders/verzorgers van de kinderen van wie de verlichting niet in orde was. Daarin wordt nog eens het belang van deugdelijke fietsverlichting benadrukt. Er werden minder fietsen gecontroleerd dan vorig jaar omdat een groot aantal kinderen wegens de winterse omstandigheden met de auto naar school was gebracht. Bron: VVN Laarbeek.

12-12-2017 Bruidsparendag in Laarbeek

In het Dorpshuis in Lieshout is dinsdag de Bruidsparendag gehouden. Laarbeekse bruidsparen die dit jaar 50, 60 of 70 jaar getrouwd zijn waren voor deze feestelijke bijeenkomst uitgenodigd. 73 echtparen hadden hieraan gehoor gegeven: 61 gouden bruidsparen, elf echtparen die 60 jaar getrouwd waren en zelfs één echtpaar dat 70 jaar getrouwd was. Zij werden toegesproken door burgemeester Van der Meijden. Wim Daniëls vermaakte de aanwezigen met leuke verhalen. Ook werden er per kern foto's gemaakt. Bron: Omroep Kontakt.

12-12-2017 Vrijwilligerspenning Bernadette Vervoort

In Lieshout is de Vrijwilligerspenning Laarbeek uitgereikt aan mevrouw Bernadette Vervoort-van der Putten. Dit in verband met haar afscheid als lid van de Werkgroep Sint Nicolaas Lieshout waarvan zij 17 jaar vrijwilliger is geweest. De werkgroep start jaarlijks na de Lieshoutse kermis met het maken van plannen en het verdelen van taken. In het weekend van de intocht wordt de Mariabasisschool ingericht. De versierselen voor de boot moeten worden geregeld, pieten geschminkt, voor soep en broodjes gezorgd, de klompenactie geregeld en de auto’s van de collectanten van geluid voorzien. De zondag van de aankomst van de sint moeten veel zaken geregeld worden. Mevrouw Vervoort was de kartrekker van dit gebeuren, de werkgroep deed nooit tevergeefs een beroep op haar en niets was haar teveel. De Vrijwilligerspenning werd haar dinsdag uitgereikt door wethouder Briels op het adres Floreffestraat 21 in Lieshout. Bron: Gemeente Laarbeek.

12-12-2017 Afsprakenkader - Aftrap naar de toekomst

Op maandagavond 11 december ondertekenden de Laarbeekse voetbalclubs ELI, Sparta ’25, Mariahout, ASV ’33, korfbalvereniging De Flamingo’s en de gemeente Laarbeek een document waarin afspraken staan over beheer en onderhoud van de sportparken. Wethouder Greet Buter werd met het ondertekenen van het nieuwe ‘Afsprakenkader – Aftrap naar de toekomst’ een eerste stap gezet op weg naar een proces om te zorgen voor duurzame en toekomstbestendige sportparken in Laarbeek. De verenigingen en de gemeente gaan hiermee gezamenlijk aan de slag. De toekomstbestendigheid van de sport, de sportparken en de sportverenigingen staan hierin centraal. Onder andere zal verkend worden in hoeverre een andere vorm van beheer en onderhoud met meer regie bij de verenigingen tot de mogelijkheden behoort. Bron: Gemeente Laarbeek.

 

 

12-12-2017 Einde creatieve broedplaats De Klokkengieterij

In de panden van de voormalige klokkengieterij van Petit & Fritsen in Aarle-Rixtel heeft zich in de afgelopen jaren een aantal kleine creatieve bedrijfjes gevestigd. Eigenaar Frank Fritsen heeft aangekondigd dat de huurders in de oude achterste hal nog één jaar kunnen blijven zitten, maar er dan mogelijk uit moeten. Hij blijkt andere, nog niet concrete, plannen te hebben. Het einde lijkt daarmee in zicht voor deze broedplaats van creativiteit. Volgens de verhuurder kan zijn voornemen voor de huurders niet als een verrassing komen; hij zou steeds hebben gezegd dat het voor een paar jaar zou zijn en de huurders daarom ook telkens een huurcontract van een jaar hebben aangeboden. Bron: ED.

12-12-2017 Inloopspreekuur bij De Sprankel

Logopedie Laarbeek houdt ook dit schooljaar een inloopspreekuur op Kindcentrum De Sprankel in Lieshout. Het is bedoeld voor iedereen die vragen heeft op het gebied van spraak, taal, auditieve vaardigheden, dyslexie of andere leerproblemen. Wie twijfelt aan de taalontwikkeling van zijn kind, zich afvraagt of het kind voldoende verstaanbaar is of met andere vragen zit, kan langskomen voor advies. Bron: Kindcentrum De Sprankel.

12-12-2017 Kerstwandeling in Lieshout

Project ‘samen’ maakt 22 december samen met Franciscushof en openbare basisschool Het Klokhuis in Lieshout een kerstwandeltocht voor alle senioren uit Lieshout. In navolging van de projecten die al in Beek en Donk zijn opgezet tussen wooncomplex De Regt en basisschool ’t Otterke, hebben 't Klokhuis en Franciscushof in Lieshout aangegeven ook de samenwerking tussen jong en oud aan te willen gaan. Zo kan de jeugd veel leren van de senioren en werkt het ook andersom. Bron: Monika Slaets.

11-12-2017 Dorpsfeesten Aarle-Rixtel

De Dorpsfeesten in Aarle-Rixtel worden komend jaar gehouden van donderdag 10 tot en met zondag 14 mei. De organisatie is gestart met de eerste voorbereidingen en dat is voor groepen hét moment om in te schrijven als deelnemende ploeg. De eerste ploegleidersvergadering wordt gehouden op woensdag 24 januari in De Dreef. Dan wordt ook het thema van de Dorpsfeesten onthuld. Alle ins en outs van de Dorpsfeesten zijn te volgen en te liken op Facebook en Instagram. Bron: Org. Dorpsfeesten.

11-12-2017 Kerstliedjes van Leonardusdrumband

De Leonardusdrumband van De Nieuwe Werf in Beek en Donk brengt donderdag 14 december kerstliedjes ten gehore. Dat gebeurt 's morgens op het terras van cafetaria De Donck op het Piet van Thielplein. Bron: De Nwe. Werf.

11-12-2017 Prinsenrecepties in Ganzegat

Door Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat wordt zaterdag 16 december in De Dreef in Aarle-Rixtel de prinsenreceptie gehouden. Deze wordt voorafgegaan door de receptie van jeugdprins Lars en jeugdprinses Anouk. Daarna volgt de receptie van prins Richard en zijn gevolg en wordt er vervolgens nog gefeest tot in de kleine uurtjes. Bron: SOCG.

11-12-2017 Activiteiten van oMase

De leden van vrouwenvereniging oMase in Mariahout gaan vrijdag 15 december naar de tentoonstelling Loving Vincent in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. De tentoonstelling toont de werken die speciaal zijn gemaakt en gebruikt voor de gelijknamige animatiefilm die momenteel in de bioscopen draait. De kerstviering van oMase vindt plaats op dinsdagavond 19 december in De Pelgrim. Er wordt extra aandacht besteed aan een goed doel, er wordt een toneelspel opgevoerd en de avond wordt afgesloten met een loterij. Bron: oMase.

11-12-2017 Kerstviering op Brukelum

Op basisschool Brukelum in Aarle-Rixtel gaan de kinderen donderdagmorgen 21 december het eten bereiden voor het kerstdiner 's avonds. Vervolgens worden de tafels gedekt. 's Middags hebben ze vrij. Aan het eind van de middag lopen de kinderen naar de kerk waar meneer Claassen een kerstverhaal voorleest en waar tussendoor wordt gezongen. Terug op school staat het kerstdiner klaar. De buren van de school aan de Broekelingstraat zijn hiervoor uitgenodigd. Bron: Brukelum.

11-12-2017 Kerstspel op De Raagten

Op basisschool De Raagten in Beek en Donk wordt woensdag 20 december aan het eind van de middag voor alle leerlingen een kerstspel opgevoerd. Daarna gaan de kinderen naar hun klas waar een 'buffet' klaar staat. Meneer Thijs is het kerstverhaal samen met de hulp van ouders aan het instuderen met de kinderen van groep 2. Voorafgaand aan deze dag, op dinsdagmiddag, wordt het kerstspel speciaal opgevoerd voor de ouders en grootouders van deze kinderen van groep 2. Bron: De Raagten.

11-12-2017 Winterweer spelbreker bij Winterfair

Het was zondag niet druk op de Winterfair die werd gehouden bij de familie Schuurmans tussen Aarle-Rixtel en Bakel. Naast de verkoop van kerstbomen stonden er kraampjes waar een verscheidenheid aan spullen werd verkocht. Het winterse weer weerhield de mensen ervan om naar het bos aan de Bakelseweg te komen. Bron: Omroep Kontakt.

11-12-2017 Lezing over Kennis Boek

In Beek en Donk wordt zaterdagmorgen 30 december een lezing gegeven over Het Kennis Boek. Dat gebeurt op het adres Rietzangerlaan 11. Het Kennis Boek is een kosmische gids met een hoge energiefrequentie en bestemd voor de hele mensheid. Het opent nieuwe kennis die naar universeel eenheidsbewustzijn leidt. Op de drempel van een nieuwe fase in de evolutie is dit boek een gift aan de mensheid. Bron: MooiLaarbeek.

11-12-2017 Inbraak bij Snoeperij Jantje

Voor de vierde keer is er ingebroken bij Snoeperij Jantje in Aarle-Rixtel. Bij binnenkomst was het alarm afgegaan waardoor de inbrekers meteen weer vertrokken. In augustus was er ook al ingebroken bij de snoeperij. Toen gebeurde dat drie keer in zeer korte tijd. Omroep Kontakt.

Het weer in Laarbeek