21-03-2018 Bijdrage kosten glasvezel

Het college van Laarbeek heeft toegestemd met een bijdrage van 2750 euro voor Bureau BreedbandNu voor het opstarten van het glasvezelproject en deze kosten ten laste te brengen van de leges die MABIB de gemeente betaalt. In de periode februari 2015 - maart 2016 hebben de regio's Zuidoost-Brabant en Noordoost-Brabant samen een onderzoek uitgevoerd naar de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Nu het projectbureau is gestopt is afgesproken de gemaakte kosten te verdelen onder de betrokken gemeenten. Bron: gemeente Laarbeek.

21-03-2018 Subsidie Fietste Mee-tocht

De gemeente Laarbeek stelt een bedrag van 500 euro beschikbaar voor stichting Goede Doelen Laarbeek. Deze stichting houdt op maandag 21 mei, tweede pinksterdag, de Fietste Mee-tocht. De opbrengst van dit evenement komt ten goede aan goede doelen. Daarna beoordeelt B&W of de subsidie structureel opgenomen kan worden in het nieuwe subsidieprogramma. Bron: gemeente Laarbeek.

21-03-2018 Jaarvergadering Sint Margaretha gilde

Tijdens de jaarvergadering van het Sint Margaretha gilde in Aarle-Rixtel zijn Ed Vincent en Theo de jong herkozen in het bestuur voor een periode van drie jaar. Daarnaast werden de jubilarissen van het afgelopen jaar verrast met een fotoboek van de teerdag. Dit waren Henk Althuizen, Jack van Duuren, Jos Biemans, Gerard van Ganzenwinkel, Martin Wich en Ton Swinkels. Leden van de Rode Schut gaan in de week van 26 maart langs de deur voor een kleine duit in het rode zakje. De opbrengst wordt aangewend voor het onderhoud van de trommen, vendels, uniformen en het zilver. Bron: MooiLaarbeek.

21-03-2018 Gezondheidsbijeenkomst

In het Commanderij College in Beek en Donk is een bijeenkomst gehouden met als thema Gezondheid. Volgens schrijfster van het boek 'Gezond centraal een ander verhaal' Chantal Walg gaat de huidige gezondheidszorg uit van wat mensen niet kunnen. Een beter uitgangspunt is om te kijken naar wat mensen wel kunnen en waarbij zij behoefte hebben aan ondersteuning. De organisatie van de avond was in handen van de beleidsmedewerkers van de gemeente Laarbeek Anneke Hellings en Lydia Bongenaar. De avond werd aan elkaar gepraat door Hester Dadema van Helder Theater. Bron: MooiLaarbeek.

21-03-2018 Alsnog promotie schaker Dick Warbout

De Lieshoutse schaker Dick Warbout, die afgelopen januari tweede werd op het Tata Steel Chess toernooi in Wijk aan Zee, zal alsnog promoveren. De wedstrijdleiding heeft Warbout beloond omdat hij in verband met zijn rating en 2e plaats recht heeft op promotie. Nooit eerder speelde hij in deze hogere klasse. Het zal voor hem zwaar worden op het volgende schaaktoernooi dat in januari 2019 wordt gehouden. Zijn belofte om na 25 jaar te stoppen komt hiermee te vervallen. Bron: Dick Warbout.

21-03-2018 Interactieve avond De Heindert

Op basisschool De Heindert in Aarle-Rixtel is een interactieve ouderavond gehouden. Doel was de ouders mee te nemen in de ontwikkeling van de school maar ook om feedback te krijgen en ze mee te laten denken over bepaalde onderwerpen. Op interacieve wijze werd er gesproken over Rapport ‘nieuwe stijl’, Samenwerkend leren, het Continurooster en de Vragen die leven. Bron: De Heindert.

21-03-2018 Enquête over gemeenteraadsverkiezingen

Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg hebben afgelopen weken een enquête gehouden onder inwoners van de gemeente Laarbeek over de gemeenteraadsverkiezingen. Aan het eerste deel van het onderzoek hebben ongeveer 1400 inwoners meegedaan. In dit deel werden algemene vragen gesteld over politieke kennis en betrokkenheid van de inwoners. De afgelopen weken is geprobeerd om op allerlei manieren inwoners te informeren over de verkiezingen en te motiveren te gaan stemmen. Er is een verkiezingsdebat georganiseerd, er zijn speciale posters gemaakt en er zijn ongeveer 2500 huisbezoeken afgelegd. Na de verkiezingen volgt het tweede deel van het onderzoek. Bron: gemeente Laarbeek.

209-03-2018 Kwart Laarbeekse kiezers zweeft nog

Uit onderzoek van het burgerpanel TipLaarbeek.nl blijkt op maandag 19 maart dat 26 procent van de Laarbeekse inwoners dan nog niet weet welk vakje hij of zij rood kleurt op woensdag 21 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna de helft van de kiesgerechtigden zegt deze keer op dezelfde partij te stemmen als vier jaar geleden. 16% verandert van partij ten opzichte van de vorige verkiezingen. Bron: MooiLaarbeek.nl.

20-03-2018 Jubilarissen en erelid bij Flamingo's

Tijdens de jaarvergadering van korfbalvereniging Flamingo's uit Mariahout zijn vijf jubilarissen in het zonnetje gezet. Aftredend vice-voorzitter Wendy Hollanders is 15 jaar lid van de vereniging. De niet aanwezige Eline Lindeman is 25 jaar lid. 40 jaar lid zijn Gon Bijnen, Anja van de Vegt en Lizette van de Ven. Van de Vegt en Van de  Ven zijn  ook 40 jaar spelend lid. Het bestuur sprak haar waardering uit voor de uitzonderlijke verdiensten van een van haar trouwe leden: Gemma Brouwers. Zij werd met instemming van de hele zaal benoemd tot erelid. Bron: MooiLaarbeek.

20-03-2018 Vierbinden zoekt vrijwilligers

Vierbinden zoekt voor Read to Grow boekenwinkelmedewerkers. Het is voor enkele uren per één of twee weken op donderdagmiddag, vrijdagmiddag of zaterdagmiddag. Het logeerhuis van De Zorgboog in Lieshout zoekt vrijwilligers die hun bijdrage willen leveren bij eten, drinken, animatie, zorg en schoonmaak. De dag(en) en het tijdstip waarop je wilt werken zijn samen te bepalen. De Zorgboog biedt de mogelijkheid o.a. een cursus 'omgaan met dementie' te volgen en zorgt voor de nodige ondersteuning. De kok, entertainer, gastvrouw/heer, interieurverzorger, zorgverlener of duizendpoot, die samen met de logeerhuiscoördinator het verblijf van de gasten in het logeerhuis tot een belevenis wil maken, wordt uitgenodigd contact op te nemen met Suzan de Koning van Vierbinden. Bron: Vierbinden.

20-03-2018 Oranjecomité zoekt vrijwilligers

Koningsdag in Aarle-Rixtel was vorig jaar een succes voor jong en oud. Verenigingen en vrijwilligers leverden daarbij belangrijke bijdragen. De organisatie hoopt dat dat dit jaar ook weer het geval zal zijn. Alle verenigingen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst op dinsdagavond 10 april in De Dreef. Ook individuele vrijwilligers zijn welkom op die bijeenkomst, ook al zijn ze maar één uur, twee uur of een dagdeel beschikbaar. Bron: Oranjecomité.

20-03-2018 Man stelt Wish aansprakelijk

Een bezoeker van Wish Outdoor in Beek en Donk stelt het muziekfestival aansprakelijk voor de schade die hij lijdt door een sprong van een attractie in 2014. De man uit Helden sprong van een toren en brak daarbij zijn rug; het luchtkussen waarop hij negen meter lager landde was inmiddels leeg. Wish wijst verantwoordelijkheid voor het ongeluk af: volgens de organisatie negeerde de man waarschuwingen en klom hij over een barricade terwijl duidelijk was dat de attractie dichtging. Partijen troffen elkaar maandag in de rechtbank in Eindhoven. De man erkende dat hij op het platform over een steigerbuis is geklommen die de afscheiding vormde richting de sprong. Volgens hem deugde de attractie echter niet omdat de afscheiding niet duidelijk was en Wish rekening had moeten houden met het uitgelaten uitgaanspubliek. Wish spreekt tegen dat de attractie slecht beveiligd was of niet geschikt voor een muziekfestival.Bron: ED.

20-03-2018 Koffieconcerten op het Heuvelplein

Na een succesvolle uitvoering van het 150-jarig jubileumweekeinde van 't Oude Raadhuis in Beek en Donk in 2017 is het aanbod van kunst uitgebreid met muziek. Musici uit Laarbeek zullen er in de ambiance van de exposities koffieconcerten geven. Op 8 april opent het Trio Opus1 met Janny Otto (piano), Jacqueline Wezenberg (viool), en Margreet Palies (altviool). Met lichtklassieke muziek in een kleurrijke omlijsting van de nieuwste aquarellen van Ans Swinkels. Bron: 't Oude Raadhuis.

19-03-2018 Onthulling 'Het spelend kind'

Bij Kindcentrum De Raagten in Beek en Donk vindt maandagmiddag 26 maart de onthulling plaats van het kunstwerk 'Het spelend kind'. Het stond eerst bij het voormalige schoolgebouw aan de Lage Heesweg. Het is door ouders gerestaureerd en weer in de oude staat teruggebracht. Onder de genodigden voor de onthulling is de familie van kunstenaar Louis Schutte die het werk heeft vervaardigd. Het kunstwerk komt te staan tussen de rode appels schuin voor het Ontmoetingscentrum. Bron: De Raagten.

19-03-2018 Reizen vanuit de luie stoel

Omdat niet iedereen de mogelijkheid heeft om verre reizen te maken wordt door de Werkgroep Educatie van seniorenvereniging KBO Lieshout op dinsdag 27 maart in het Dorpshuis een middag gehouden waarop de bezoeker vanuit zijn stoel mee kan gaan op twee reizen. Daarbij worden veel foto's en reisverslagen getoond. Jaap Wijdenes gaat het veld in en vertelt over weidevogels en hun bescherming. Lenie Huijbers en Ton Sonneveldt vertellen over hun wandelingen en ontmoetingen in de Himalaya. Bron: KBO Lieshout.

19-03-2018 Expositie van Kunstlokaal Gemert

25 cursisten van Kunstlokaal Gemert zullen eind april voor het eerste hun werk tonen op een expositie in 't Oude Raadhuis in Beek en Donk. Zij krijgen teken- en schilderles van Berry van Bokhoven die met het idee van de tentoonstelling kwam. Het werk is van 28 april tot en met 20 mei te zien op zaterdag en zondag. Bron: 't Oude Raadhuis.

19-03-2018 Hell und Munter bij 't Nachtpitje

Bij de maandelijkse meezingavond van liedertafel 't Nachtpitje in Beek en Donk op vrijdag 30 maart is het Helmondse gezelschap Hell und Munter te gast. Hell und Munter en 't Nachtpitje zullen elkaar afwisselen. De liederentafel wordt gehouden in café-zaal De Tapperij.

19-03-2018 Peuter- en kleuterviering

In de Michaelkerk in Beek en Donk wordt tweede paasdag, maandag 2 april, een peuter-/kleuterviering gehouden. Deze is speciaal bestemd voor kinderen tot 6 jaar. De viering staat in het teken van het paasverhaal. Na de viering kunnen de kinderen paaseieren gaan zoeken. Bron: Omroep Kontakt.

19-03-2018 Jaarvergadering Runnersclub Lieshout

De jaarvergadering van Runnersclub Lieshout stond vooral in het teken van vernieuwen. Aftredend Hans Janssen en Hanneke Lukkassen werden herkozen. Thean van Tiel en Anne Smeets werden in het bestuur gekozen. Afscheid werd genomen van John Pennings. Hij was 12 jaar bestuurslid en was de technische man en penningmeester. Ook werden de jubilarissen gehuldigd voor hun 25 jaar lidmaatschap. Netty Gramser, Wilma de Jong, Thean van Tiel en Maike van Veggel werden in de bloemetjes gezet. Mari Janssen, ook 25 jaar lid, was niet aanwezig. Bron: Runnersclub Lieshout. 

18-03-2018 Jaarvergadering Howeko uitgesteld

In verband met het overlijden en de crematie van oud-medewerkster Wilma Constant, heeft het bestuur van de Stichting Howeko besloten de jaarvergadering uit te stellen tot vrijdag 6 april. De gegevens met betrekking tot de plaats en het tijdstip van de vergadering blijven ongewijzigd. Bron: Stichting Howeko.

Het weer in Laarbeek