12-10-2017 Voorbereidingsprocedure parkeerplaats

Het college van B&W van Laarbeek heeft het voornemen om een verkeersmaatregel te treffen tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Beverstraat in Beek en Donk. Het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 13 oktober tot vrijdag 24 november ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Bron: gemeente Laarbeek.

12-10-2017 Instellen gehandicaptenparkeerplaats

Het college van B&W van Laarbeek heeft besloten om een verkeersmaatregel te treffen tot het instellen van een handicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Kerkstraat en de Hermelijnstraat in Beek en Donk. De verkeersbesluiten en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 13 oktober tot vrijdag 24 november ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Wie het hier niet mee eens is kan hiertoe een beroepschrift indienen. Bron: gemeente Laarbeek.

12-10-2017 Werkzaamheden bij Mgr. Verhagenstraat

Ter hoogte van Mgr. Verhagenstraat 5 in Beek en Donk worden op zaterdag 14 oktober werkzaamheden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk om tijdelijk de weg af te sluiten en doorgaand verkeer om te leiden langs de Zuid-Willemsvaart via de Bosscheweg naar de N279 of de N615 (Gemertseweg/Lieshoutseweg). De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Aanwonenden blijven bereikbaar. Vanwege de hoeveelheid verkeer op deze weg is bewust gekozen om de werkzaamheden op zaterdag te doen zodat er minder schoolgaande jeugd en vrachtverkeer is. Bron: gemeente Laarbeek.

12-10-2017 Nieuwe GFT-container

Wie in Laarbeek een nieuwe GFT-container aanvraagt krijgt een grijs exemplaar met een groen deksel. De huidige containers worden niet omgeruild. De grijze container behoudt deze kleur. Het verschil tussen de containers is straks dus het deksel. Daarnaast staat op de container voor het GFT-afval op het deksel de tekst ‘GFT’ en op de container voor het restafval de tekst ‘Rest’. Bron: gemeente Laarbeek.

11-10-2017 Aarle-Rixtel krijgt verlicht fietspad

Er komt op korte termijn een verlicht fietspad in Aarle-Rixtel. Over een lengte van 2,4 kilometer worden er op het fietspad naast het Wilhelminakanaal van de Oranjebrug tot de Bavariabrug lichtgevende markeringsstrepen aangebracht. De strepen zijn vandalismebestendig, laden zichzelf op en geven acht tot twaalf uur licht. De markering kost 12.800 euro. Het initiatief komt van de Laarbeekse jeugdgemeenteraad. Bron: ED.

11-10-2017 Discovery NL in Mariahout

Voor het programma 'Zoek het Uit' is Discovery NL in de wereld van de loonwerkers gedoken en hebben zij een bezoek gebracht aan loonbedrijf Leenders in Mariahout. Voor de loonwerkers is deze periode de drukste van het jaar. Leenders gaf tekst en uitleg aan Joep ten Hove en Thijs Meeuwsen, beter bekend als The Bucket Boys, over het hakselen van mais. In deze periode wordt er zeven dagen per week en twintig uur per dag gewerkt. Bron: MooiLaarbeek.

11-10-2017 Geen bespreking De Hoge Regt in raadsvergadering

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek gaat in gesprek met bewoners van De Hoge Regt in Beek en Donk over het bestemmingsplan voor dit gebied. Dit onderwerp staat ook op de agenda van de gemeenteraad van donderdag 12 oktober, maar zal daar niet worden behandeld. Het voorstel wordt op een later tijdstip opnieuw in de commissie Ruimtelijk Domein en vervolgens in de gemeenteraad besproken. Bron: gemeente Laarbeek.

11-10-2017 Tweede editie Kweet ut

Na een succesvolle eerste editie van de dorpsquiz Kweet ut, begin dit jaar in Mariahout, wordt deze quiz volgend jaar weer gehouden en wel op vrijdag 23 februari 2018. Deze bestaat uit vragen verdeeld over tien categorieën, praktische opdrachten, een geheime (individuele) opdracht, sponsorvragen en een denk-doe-opdracht. Iedere groep kiest een goed doel en het prijzengeld van de winnende ploeg gaat naar het doel van hun keuze. Er kunnen maximaal veertig groepen aan de quiz meedoen. Bron: Kweet ut.

11-10-2017 Presentatie jeugdgemeenteraad

De nieuwe jeugdgemeenteraad van Laarbeek gaat zich donderdagavond voorstellen aan de gemeenteraad. Dat doet zij in het gemeentehuis in Beek en Donk voorafgaand aan de raadsvergadering. De kinderen worden ontvangen door burgemeester Van der Meijden. De onderwerpen waarover zij gebrainstormd hebben zullen zij in groepjes aan de raad presenteren. Bron: gemeente Laarbeek.

11-10-2017 Joris en de geheimzinnige toverdrank

In Ons Tejater in Lieshout hebben kinderen en hun ouders woensdagmiddag kunnen kijken naar de voorstelling Joris en de geheimzinnige toverdrank. Dit verhaal, geschreven door Roald Dahl, behoort tot de best gelezen kinderboeken. Het is door theater De Kreet bewerkt tot een levendige fantasievolle productie over Joris. Een drankje dat hij voor zijn oma maakt wordt een toverdrankje waarna het fantaseren van Joris gaat beginnen. In de pauze werden de kinderen verwend met ranja en chips. Bron: Omroep Kontakt.

11-10-2017 Vrijwilligerspenning Jo Vesters

In Mariahout heeft wethouder Van Zeeland woensdag 11 oktober de Vrijwilligerspenning Laarbeek uitgereikt aan mevrouw Jo Vesters-van Vijfeijken. Dit in verband met haar 25-jarig jubileum als lid van De Zonnebloem Mariahout. Dit jubileum had eerder gevierd moeten worden maar door bestuurswisselingen is het er niet eerder van gekomen. Sinds 1991 is een mevrouw Vesters één van de actiefste vrijwilligers binnen De Zonnebloem. Elke twee weken bezoekt zij haar gasten en bij ziekte doet zij dat nog vaker. Zij zet zich altijd in bij de vele activiteiten van De Zonnebloem en tijdens de soosmiddagen is zij het manusje van alles. Zij denkt vaak aan zaken waaraan anderen niet denken en er wordt nooit tevergeefs een beroep op haar gedaan. Naast het werk voor De Zonnebloem is zij ook actief voor de kerk. De Vrijwilligerspenning werd haar uitgereikt tijdens de soosmiddag op de Heieindseweg 17 waar deze middagen altijd worden gehouden. Bron: Omroep Kontakt.

11-10-2017 Israëlische onderscheiding uitgereikt

In Vorstenbosch is dinsdag door de Nederlandse Ambassade een hoge Israëlische onderscheiding uitgereikt aan de familie Voets. In de Tweede Wereldoorlog had deze familie een Joods meisje, Hélène, een onderduikadres aangeboden. Na de oorlog is de nu 86-jarige Hélène gaan wonen in Amsterdam. Na 71 jaar heeft ze de onderscheiding aangevraagd en twee jaar later is die toegekend aan Jo van de Biggelaar-Voets uit Lieshout. Jo is de oudste uit het gezin Voets. Er zijn nog steeds onderlinge contacten uit die tijd. Bron: Omroep Kontakt.

11-10-2017 Dag van de Mantelzorg

Ook dit jaar wordt weer de Nationale dag van de Mantelzorg gehouden. In het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk worden op vrijdag 10 november mantelzorgers in Laarbeek in het zonnetje gezet. Het thema ‘Mantelzorg doe je samen’ voor dit jaar is hetzelfde als vorig jaar. Deze dag is bedoeld voor mantelzorgers die in Laarbeek wonen of waarvan de zorgvrager in Laarbeek woont. Bron: Vierbinden.

11-10-2017 Presentatie nieuwbouw Mariahout

In het Buurthuis in Mariahout was dinsdag een presentatie te zien over de uitbreiding van het nieuwbouwplan D'n Hoge Suute in die plaats. Aan de Struikheide en Ahorn worden begin volgend jaar 20 nieuwe woningen gebouwd. Dit worden gezinswoningen en levensloop bestendige woningen. In het plan komen ook acht woningen die verhuurd gaan worden door WoCom. Wethouder Van Zeeland voorzag de aanwezigen van algemene informatie. Voor de gedetailleerde plannen kon men terecht bij de standhouders. Bron: Omroep Kontakt.

11-10-2017 Informatiemiddag voorzieningen en regels

In Het Dorpshuis in Lieshout is dinsdag door KBO Lieshout in samenwerking met Vierbinden een voorlichtingsmiddag gehouden. Het onderwerp was de onduidelijkheid van voorzieningen, regels en mogelijkheden op het gebied van zorg, welzijn en wonen waar niet alleen senioren gebruik van kunnen maken. Op een ontspannende wijze gaf ouderenwerker van Laarbeek, Henrie Bouwmans, informatie over de mogelijkheden waar senioren gebruik van kunnen maken. Bron: Omroep Kontakt.

11-10-2017 Verhuizing Heemkamer Lieshout

De Heemkamer van Heemkundekring 't Hof van Liessent die nu gevestigd is in Het Dorpshuis gaat op 1 december verhuizen naar een winkelpand in de Dorpsstraat. Dat heeft voorzitter Louis Doomernik in een interview meegedeeld. Bron: Heemkundekring Lieshout.

11-10-2017 Geluidswaarde eiland Beekse Akkers aangepast

Het college van de gemeente Laarbeek en de aannemer stellen voor om de geluidswaarde aan te passen voor de toekomstige zes patiowoningen op het wooneiland in de wijk Beekse Akkers in Beek en Donk. De geluidswaarde gaat omhoog van 48 naar maximaal 57 dB. Om de woningen te kunnen bouwen dient een hogere geluidswaarde te worden vastgesteld dan de voorkeurswaarde van 48 dB. Dit is gebleken uit een akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting ten gevolge van het verkeer op de Lieshoutseweg. Bron: Gemeente Laarbeek.

11-10-2017 Oplichtende markeringsstrepen fietspad

Het fietspad langs het kanaal tussen de brug bij bij de Oranjelaan in Beek en Donk en de Bavaria-brug in Lieshout wordt voorzien van oplichtende markeringsstrepen. Dat heeft de gemeente Laarbeek besloten. Dit voorstel komt uit het 'glow in the dark' project vanuit de Jeugdgemeenteraad van Laarbeek. Het veiligheidsgevoel van de mensen die van dit fietspad gebruikmaken zal hiermee worden vergroot. Bron: Gemeente Laarbeek.

10-10-2017 Bomen vernield op de Beekseweg

Op de Beekseweg in Aarle-Rixtel is in de nacht van vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober een aantal pas geplante bomen vernield door ze af te breken. Het is al voor de tweede keer dat dit gebeurt. Getuigen die iets gezien hebben kunnen de politie bellen via 0900-8844. Bron: Mooi Laarbeek.

10-10-2017 Jaarlijkse ledenontmoeting Rabobank

De jaarlijkse ledenontmoeting van Rabobank Peel Noord vindt donderdag 2 november plaats. Deze avond wordt gehouden bij Time Out in Gemert. De leden worden meegenomen in de ontwikkelingen van de dienstverlening en krijgen een impressie in woord en beeld over de betrokkenheid van de bank in de regio. Dit alles wordt omlijst door een optreden van jong lokaal talent. Belangstellenden kunnen zich nog tot 29 oktober opgeven. Bron: Rabobank.

Het weer in Laarbeek