22-01-2014 De Vogelvriend opgeheven

Door terugloop van het aantal leden en het ouder worden van de leden heeft het bestuur van vogelvereniging De Vogelvriend in Beek en Donk besloten de vereniging op te heffen en zich aan te sluiten bij vogelvereniging Laarbeek. Op deze manier ontstaat er in de gemeente Laarbeek een vogelvereniging, wat in beider ogen een goede zaak is.
De vogelvereniging Laarbeek heeft inmiddels zijn thuishaven gevonden bij Dave v.d. Burgt in Beek en Donk.

22-01-2014 Nieuwe paspoortwet

Dit jaar vinden er wijzigingen plaats in de wetgeving rondom reisdocumenten. Sinds deze week worden bij de aanvraag van identiteitskaarten geen vingerafdrukken meer opgenomen en bij paspoorten worden er nog maar twee vingerafdrukken opgenomen in plaats van vier. Vanaf 9 maart a.s. worden paspoorten en identiteitskaarten ingevoerd met een geldigheidsduur van tien jaar voor volwassenen. Dat is nu nog vijf jaar. Voor kinderen tot en met 17 jaar blijft het paspoort of de identiteitskaart vijf jaar geldig. Deze regel geldt omdat kinderen in een paar jaar veel van uiterlijk veranderen.

21-01-2014 Vrijwilligerspenning voor Dhr. Bos

Burgemeester Ubachs van Laarbeek heeft maandag de Vrijwilligerspenning uitgereikt aan de heer Loek Bos. Dit gebeurde in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk tijdens de opheffingsbijeenkomst van Plons 50+, de vereniging voor watergymnastiek en zwemmen voor ouderen. De heer Bos was 21 jaar geleden de medeoprichter van deze vereniging en was al die jaren secretaris / penningmeester. Ook nam hij de autopool voor zijn rekening en regelde wekelijks het autovervoer naar het zwembad in Nuenen. Jarenlang was hij de drijvende kracht achter de vereniging. Omdat het aantal leden de laatste jaren terugliep is de vereniging op 30 december officieel opgeheven.

21-01-2014 Huismus blijft nummer 1

De huismus, de koolmees en de merel zijn, net als vorig jaar, de meest geziene vogels in Nederlandse tuinen. De huismus voert opnieuw de lijst aan.

Dat blijkt uit de Nationale Tuinvogeltelling die dit weekend plaatsvond. De Vogelbescherming bracht zondagavond de resultaten van de telling naar buiten.

Zo'n 45.000 mensen telden in ruim 30.000 tuinen ongeveer 571.000 vogels.

21-01-2014 Presentatie Cultuuratlas

De kunst- en cultuursector heeft het zwaar, vooral in Brabant. Dat blijkt uit de cijfers van de Cultuur Atlas Brabant, die woensdag in Helmond wordt gepresenteerd. Oud-inwoner van Beek en Donk Jenneke Harings presenteert woensdag de atlas in Kunstlokaal42 in Helmond. Harings vertelt over de achterliggende redenen, de uitvoering en totstandkoming van de atlas. De avond is gratis toegankelijk en wordt afgesloten met een gesproken column door John van der Sanden.

21-01-2014 Bokkenrijderslezing drukbezocht

De heemavond van Heemkundekring De Lange Vonder in Beek en Donk is maandag goed bezocht. Ton van Reen hield een lezing over de Bokkenrijders die nog altijd een grote rol in de verbeelding van de mensen spreken. Van Reen vertelde over de opkomst en ondergang van de bendes en hun invloed op het leven in de achttiende en negentiende eeuw.
Dat Ton van Reen romans, kinder- en jeugdboeken schrijft liet hij ook zien want voor de aanwezigen had hij veel boeken bij.

21-01-2014 Kieslijst PvdA Laarbeek bekend

De PvdA in Laarbeek heeft de volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt.
De lijst laat een goede mix zien van ervaren en minder ervaren kandidaten, een evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen, leeftijdscategorieen en achtergrond van de kandidaten. Jo Kobussen is tevreden. 'Ik denk dat we met deze lijst Laarbeek laten zien dat we een dynamische en progressieve partij zijn en blijven. Ik ben trots op het resultaat' aldus de partijvoorzitter.

20-01-2014 De bibliotheek viert de Nationale Voorleesdagen

Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat bij de bibliotheek het voorlezen aan dreumesen, peuters en kleuters volop in de belangstelling. De Nationale Voorleesdagen worden gehouden van woensdag 21 januari tot en met zaterdag 1 februari. Centraal staat het Prentenboek van het Jaar 2014: Krrrr... okodil. In totaal zijn tien prentenboeken genomineerd die terug te vinden zijn bij Bibliotheek De Lage Beemden.
Op veel basisscholen wordt in het kader van de Nationale Voorleesdagen woensdagmorgen het Nationale Voorleesontbijt gehouden.

20-01-2014 Kandidatenlijst Algemeen Belang Laarbeek

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is de kieslijst van politieke partij Algemeen Belang Laarbeek vastgesteld. De vijftig plaatsen op de lijst zijn verdeeld over de vier kernen, naar leeftijd en ervaring. Op de kieslijst staan dertien vrouwen en een aantal jongeren. Ron Verschuren uit Aarle Rixtel en Jordy Brouwers uit Lieshout zijn nieuwe kandidaten voor de raad. Ook Monika Slaets, beoogd fractievoorzitter en huidig raadslid, en Frans van Lierop, nu commissielid, zijn beschikbaar voor de raad. Lijsttrekker is Frans van Zeeland.

20-01-2014 Nieuwjaarsreceptie Runnersclub Lieshout

Op de nieuwjaarsreceptie van Runnersclub Lieshout werden zondag de Runner, Wandelaar en Vrijwilliger van het Jaar bekendgemaakt.

Na een inleiding van wandeltrainster Tiny van Alphen werd Harry Heerdink Wandelaar van het Jaar en Geert Welten de Runner van het jaar.
De vrijwilligersprijs ging naar de baancommissie, Gerard Vorstenbosch en Hein van Kleef.

20-01-2014 Veel deelnemers dorpswandeling

De dorpswandeling die op initiatief van het Gezondheidsteam Aarle-Rixtel zondag werd georganiseerd trok 76 deelnemers.

Onder leiding van dorpsgids Henk van Beek werden de wandelaars rondgeleid door het Aarlese buitengebied.

Na afloop was er in het Kouwenbergs kerkje koffie en thee met krentenmik.

20-01-2014 Grote opbrengst dienstenveiling

Rogier van Erp uit Lieshout heeft zaterdag met zijn actie voor de Stichting Kinderen van Sint Anna 18.000 euro opgehaald. In zaal De Koekoek werd een dienstenveiling gehouden waar meer dan honderd kavels onder de hamer gingen. Veilingmeester Frans van den Hurk hield er goed de vaart in.
Zondag werd de opbrengst tijdens een feestelijke middag bekendgemaakt. Het geld is bestemd voor de kinderafdeling van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop.

19-01-2014 KBO Lieshout bij Omroep Brabant

De leden van seniorenvereniging KBO Lieshout zijn door Omroep Brabant uitgenodigd om als publiek aanwezig te zijn bij de tv-opnames van de talkshow De Kamer van Brabant.

De opnames zijn donderdag 23 januari van 20.00 - 21.00 uur.

19-01-2014 Gezondheidsteam Lieshout-Mariahout

Volgende week zondag start gezondheidsteam Lieshout-Mariahout met een wandeltocht van ongeveer 5 km, genaamd 'PUUR GROEN', door het groenste gebied van Laarbeek.

Tijdens deze wandeling die start bij de trimbaan in Mariahout kan kennis gemaakt worden met de teamleden van Puur Groen, die zich als doel gesteld hebben de eigen dorpsbewoners in beweging te krijgen.

18-01-2014 Initiatiefvoorstel CDA over bouwlocaties

Op de agenda van de raadsvergadering van 23 januari wordt het initiatiefvoorstel van het CDA aangekondigd om te proberen de bouwlocaties van Donk en Beek die zijn vrijgekomen door realisatie van de voorzieningenclusters te behouden voor seniorenhuisvesting en sociale woningbouw.
Het CDA wil op de locatie van voormalige basisschool De Raagten seniorenhuisvesting realiseren en op de locatie van de voormalige sporthal en Commanderij College sociale woningbouw.

17-01-2014 Nieuwe website De Sprankel

Kindcentrum De Sprankel in Lieshout heeft naast een nieuw gebouw nu ook een nieuwe website.

De website is uitgevoerd in de kleuren van het nieuwe logo van het kindcentrum, groen en oranje.

Alle informatie van zowel de basisschool als de kinderopvang is op de website te vinden, evenals nieuwsbrieven en foto's.

17-01-2014 Lezing IVN Laarbeek

Donderdagavond werd in clubgebouw De Bimd van IVN Laarbeek te Aarle-Rixtel een lezing gehouden door Jowan Iven. Deze nam de in groten getale aanwezige belangstellenden mee naar de landschappen van IJsland. Met zijn presentatie werd de diversiteit van dit uitgestrekte land aan de hand van foto's goed in beeld gebracht. Ook kwamen veel soorten vogels voorbij van de papegaaiduiker tot de grote jager. Er werden mooie beelden getoond van bergen, gletsjers, fjorden, ijsmeren en honderden watervallen.

17-01-2014 Het meisje van de bijtring

In een vol Kouwenbergs kerkje in Aarle-Rixtel werd donderdagavond de film Het meisje van de bijtring vertoond, aangekondigd als 'waargebeurde verzinsels'. Het verhaal gaat over Simone die veertig jaar geleden als baby te vondeling werd gelegd bij de zuster van het Aarles Broek. De inmiddels volwassen Simone logeert nu bij deze zusters om samen met detective Victorio Spagetti achter het echte verhaal te komen. De zoektocht voert langs bekende locatie uit deze omgeving. Het enige dat ze heeft is de lap stof waarin zij destijds werd gevonden en een bijtring.

17-01-2014 Gemeente kapt bomen in Lieshout en B&D

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 2 lid 1 van de
Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het kappen van
bomen. Een wilg en een els op de Dorpsstraat 89 in Lieshout. De aanvraag wordt ingediend omdat de wilg ziek is en de eigenaar de els ook wil verwijderen. De vergunning wordt verleend omdat de gemeente onvoldoende redenen tot behoud kan aandragen.

Twee bosschages, met een gezamenlijk oppervlakte van 2040 m2 achter de Wingerd in Beek en Donk. Deze bosschages worden gekapt ten bate van de realisatie van een nieuwe ecologische verbindingszone tussen de Goorloop en de Zuid-Willemsvaart.
Ter compensatie van de kap worden minimaal vijftig nieuwe bomen geplant in dit gebied.

17-01-2014 Goede discussies bij minimabijeenkomst

Hoe moet Laarbeek omgaan met het minimabeleid in de toekomst. Die vraag werd donderdag niet beantwoord door de aanwezigen in het gemeentehuis maar de eerste aanzet is wel gegeven. Een panel bestaande uit leden van de zes politieke partijen in Laarbeek zaten tegenover organisaties die met minima te maken hebben en er waren twee inwoners die als ervaringsdeskundigen vertelden over hoeveel zij maandelijks hebben te besteden. Marijke Garib uit Bakel maakte duidelijk wat de Stichting Durf JIJ? gerealiseerd heeft. Enkele stellingen maakte duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is voor de Laarbeekse politiek.

Het weer in Laarbeek