08-03-2018 Geen medewerking bij boerderijsplitsing

De gemeente Laarbeek verleent geen medewerking aan de splitsing van een boerderij aan de Deense Hoek 17 in Lieshout. Medewerking wordt alleen verleend wanneer er sprake is van een cultuurhistorisch waardevolle boerderij. Hiervan is in dit geval geen sprake en het bestemmingsplan Buitengebied biedt dus wel de mogelijkheid van splitsing. Bron: gemeente Laarbeek.

08-03-2018 Kredietaanvraag inhuur boomtoezicht

Om te voorkomen dat er teveel schade ontstaat aan boomwortels tijdens de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Laarbeek wordt een boomdeskundige ingehuurd. Hiervoor is een krediet nodig. Het college van B&W stelt de raad voor om een krediet van 25.000 euro exclusief BTW beschikbaar te stellen. Gemeente Laarbeek.

08-03-2018 Basisplanning Laarbeek

Het college van Laarbeek heeft aan de raad de basisplanning gepresenteerd van maatschappelijke effecten en beleidsvoornemens voor het begrotingsjaar 2018 onder de titel 'Financiële verordening gemeente Laarbeek'. Deze basisplanning, aangevuld met openstaande onderwerpen van het voorgaande jaar, wordt als leidraad gehanteerd voor de verdere verantwoording aan de raad via een tweetal tussenrapportages in juni en december en uiteindelijk de jaarrekening 2018 in juli 2019. Een aantal voornemens is aanvullend of in een gewijzigde vorm opgenomen. Bron: gemeente Laarbeek.

08-03-2018 Diamanten echtpaar in Aarle-Rixtel

Woensdag waren de heer en mevrouw Van Berne in Aarle-Rixtel 60 jaar getrouwd. Burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek kwam het diamanten echtpaar feliciteren met dit heugelijke feit. Op een latere datum zal er een groot feest worden gegeven. Bron: Omroep Kontakt.

07-03-2018 Jaarvergadering KBO Aarle

Voor de leden van seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel werd woensdagmiddag de algemene jaarvergadering gehouden. Deze vond plaats in De Dreef. Bron: Omroep Kontakt.

07-03-2018 Zonnepanelenproject

De officiële ondertekening tussen twaalf gemeenten uit de regio, waaronder Laarbeek, en serviceprovider Tautus heeft vrijdag 2 maart plaatsgevonden waardoor de opdracht voor het regionale zonnepanelenproject gegund is. De gemeente Laarbeek houdt een informatiebijeenkomst waarop ingeschrevenen meer informatie krijgen over de zonnepanelen, de voorwaarden en de inschrijving. Daarnaast geeft de gemeente informatie over de duurzaamheidsleningen die zij separaat aanbiedt. Deze kunnen ingezet worden voor de aanschaf van zonnepanelen of andere duurzame investeringen aan het huis. Bron: gemeente Laarbeek.

07-03-2018 Heel Aarle zingt

In de Couwenbergh in Aarle-Rixtel wordt zondag 11 maart een meezingmiddag gehouden. Samen met smartlappenorkest De Wanhoop en amusementskoor De Keiegalmers worden diverse Amsterdamse volksliederen, een walsmedley en Aarlese liedjes gezongen. Denk aan Kleine kokette Katinka, Reisje langs de Rijn, Oh, Heideroosje en uiteraard het Aarlese succesnummer Bai Jantje. De teksten liggen klaar. Bron: ED.

07-03-2018 Gezond centraal

Op het Commanderij College in Beek en Donk wordt dinsdag 20 maart door GGD Brabant-Zuidoost en de gemeente Laarbeek een gezondheidssymposium gehouden met als titel 'Gezond verstand'. Schrijfster Chantal Walg laat zien hoe je gezondheid positief kunt benaderen en niet alleen vanuit ziektes. Hoe de ene persoon met een beperking zich patiënt voelt, terwijl de ander zich aanpast en van alles onderneemt. Professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en belangstellenden gaan op deze bijeenkomst met elkaar in gesprek. Bron: ED.

07-03-2018 Groei bij Hunter Douglas

Het moederbedrijf van Artex in Aarle-Rixtel, raambekleder Hunter Douglas, heeft in 2017 in Europa een recordomzet gemaakt. De stijging was vooral te danken aan overnames, maar ook de vraag steeg en dat leidde tot een stijging van de omzet met 3 procent. De winst van het bedrijf bedroeg vorig jaar 219 miljoen dollar (176 miljoen euro), iets meer dan de 206 miljoen een jaar eerder. Het bedrijf blijft investeren in zijn fabrieken en verwacht een aanhoudende groei in Amerika en Europa. Bron: ED.

07-03-2018 Nieuw: de elektrische scooter

Een bedrijf in Aarle-Rixtel heeft een nieuwe elektrische scooter ontworpen, de Electric Dutchman. De scooter is met name bestemd voor de zakelijke markt zoals maaltijdbezorgers, koeriersbedrijven en vakantieparken. Er zijn inmiddels zo'n honderd scooters verkocht. Het verschil met andere bestaande elektrische scooters is dat het bedrijf Specs E-Mobility het nieuw elektrische voertuig vanaf de bodem heeft opgebouwd. De bestaande elektrische modellen zijn omgebouwde scooters. Er komen twee verschillende types op de markt. Eén rijdt niet harder dan 25 kilometer per uur, het andere model niet harder dan van 45 kilometer per uur. Bron: ED.

07-03-2018 Noodoproep Bernadetteschool

Basisschool Bernadette in Mariahout heeft behoefte aan mensen met lesbevoegdheid om in geval van nood op school te komen helpen, bijvoorbeeld bij ziekte van een leerkracht. Op een onlangs gehouden oproep van de school voor invallers heeft een beperkt aantal mensen gereageerd. Hun tijd is echter beperkt om altijd beschikbaar te zijn in noodsituaties. Daarom heeft de school de oproep nogmaals herhaald. Bron Zoemertje.

07-03-2018 Informatieavond Bernadetteschool

Op basisschool Bernadette in Mariahout wordt dinsdag 20 maart een informatieavond gehouden voor ouders van kinderen die dit jaar voor het eerste naar school gaan. De ouders krijgen uitleg over de school en tevens is er gelegenheid om het kind aan te melden. Bron: basisschool Bernadette.

07-03-2018 Emile Roemer bezoekt Laarbeek

Woensdag bracht Emile Roemer een bezoek aan de gemeente Laarbeek. Hij had onder meer een gesprek met burgemeester Frank van der Meijden. Roemer was fractievoorzitter van de SP en tot en met januari Kamerlid. Roemer zei over zijn ontmoeting: 'Het was een geanimeerd gesprek en natuurlijk hebben we het over politieke zaken en besturen gehad. Daar ontkom je niet aan. Ik heb een heel goed beeld gekregen van de gemeente'. Bron: gemeente Laarbeek.

07-03-2018 Eerste gildezuster Blauwe schut

Sinds 1 maart is Sylvia Driessen de eerste gildezuster bij het Onze Lieve Vrouwe Gilde van Aarle-Rixtel. Al eerder besloot het Gilde dat vrouwen en meisjes ook lid mogen worden na bijna 700 jaar met alleen maar mannen als lid. Bron: O.L. Vrouwe Gilde.

07-03-2018 Wilde plantencursus bij IVN Laarbeek

Het IVN Laarbeek start in april en mei en cursus over wilde planten. Het doel van de cursus is om de cursisten te leren planten te herkennen. Ook zal de waarde van deze planten voor insecten als bijen en vlinders worden behandeld. De cursus, die gegeven wordt in het IVN gebouw in Aarle-Rixtel, bestaat uit vier theorielessen en vier praktijklessen. Bron: IVN.

07-03-2018 Openbare voorbespreking PNL

Politieke Partij Nieuw Laarbeek (PNL) houdt op maandag 12 maart in het Dorpshuis te Lieshout een openbare voorbespreking ter voorbereiding op de raadsvergadering van 15 maart. Aan de orde komen onder andere de kredieten voor bouwrijp maken van Vogelenzang en de Hoge Suute, kadernota’s van Senzer, GGD en Omgevingsdienst zuidoost Brabant, kredieten voor beschoeiing vijver de Koppelen, vervanging landmeetkundige instrumenten en krediet voor het innemen van een standpunt en uitwerken van een visie voor het buitengebied. Bron: PNL.

07-03-2018 Open Coffee

In De Brabantse Kluis in Aarle-Rixtel wordt op dinsdag 13 maart een lezing gehouden over het uitbengen van offertes. Jos Raeskin zal dan tips en adviezen geven voor het maken van klantgerichte offertes. Raeskin helpt zijn relaties met het vinden en binden van klanten. Daarnaast blogt hij voor andere ondernemers, schrijft webteksten, checkt en herschrijft offertes. Aan deze netwerkochtend kunnen ondernemers uit Gemert-Bakel en Laarbeek vrijblijvend deelnemen. Bron: Open Coffee.

07-03-2018 Statushouders ontvangen verklaring

Veertien statushouders in de gemeente Laarbeek gaan op vrijdag 9 maart een participatieverklaring ondertekenen. Door nieuwe landelijke regels zijn statushouders verplicht om in de eerste twee jaar in hun nieuwe verblijfplaats een cursus te volgen. Deze cursus bestaat uit de modules gezondheidszorg, normen en waarden, financiën en toeleiding naar werk. In totaal hebben twaalf Syriërs en twee Eritreeërs de cursus succesvol afgerond en ontvangen van wethouder Buter een certificaat. Bron: Gemeente Laarbeek.

06-03-2018 Opgeven voor Quiznight Dorpsfeesten

In Aarle-Rixtel zijn van donderdag 10 tot en met zondag 13 mei de Dorpsfeesten. Onderdeel daarvan is op vrijdagavond de Quiznight. Quizmaster Rico Verbakel zorgt voor een gevarieerde quiz die voor de nodige hoofdbrekens moet zorgen. Muziek, sport, algemene kennis, Aarle-Rixtel; dat en nog veel meer komt aan bod. Voor de deelnemende teams zijn er tijdens de Quiznight in De Dreef punten voor de algemene eindrangschikking te verdienen. Daarnaast zijn er vriendengroepen en buurtverenigingen die niet aan de Dorpsfeesten meedoen maar wel aan de Quiznight. Bron: Dorpsfeesten.

06-03-2018 Reünie MCD Barendse

Voor mensen die gewerkt hebben bij MCD Barendse aan de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel wordt zaterdagavond 10 maart een reünie gehouden. De supermarkt was daar gevestigd van augustus 1995 tot maart 2003. Voormalige werknemers en degenen die er gewerkt hebben als vakantiekracht in de vulploeg krijgen de gelegenheid om nog eens bij te praten met Leo en Gordana Barendse en de andere voormalige collega's. De reünie wordt gehouden in zaal Bij van Dijk.

Het weer in Laarbeek