07-06-2017 Campagne NUL verkeersdoden

De resultaten van de campagne NUL verkeersdoden Brabant zijn bekend. In 2016 noemen Brabanders voor het eerst het eigen gedrag het belangrijkste element van verkeersveiligheid. Maar liefst 48% geeft na het zien van de campagne aan, bewuster te zijn van dat eigen gedrag. Brabanders maken zich het meeste zorgen over roekeloos rijgedrag, smartphonegebruik en alcohol- en drugsgebruik. Dit sluit aan op het gekozen jaarthema.

Het weer in Laarbeek