07-06-2017 Bezoek Italië gedeputeerde Spierings

Brabant werkt binnen Europa in het project STRING samen met andere regio’s om de innovatiestrategie voor de agrofoodsector te versterken. In Bologna in Noord–Italië wordt vrijdag 16 juni de startbijeenkomst voor dit project gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zal gedeputeerde Spierings toelichten op welke manier er in Brabant gewerkt wordt aan innovatie in de agrofood.

Het weer in Laarbeek