09-06-2017 Museum krijgt werken van Heijenbrock

Museum Helmond heeft een grote collectie kunstwerken rond het thema 'Mens en Werk'. Herman Heijenbrock (1871 Amsterdam - Blaricum 1948) is een van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars op dit gebied. Zijn grootste inspiratiebronnen waren de industrie en massaproductie. Hij schilderde en tekende de arbeidersbevolking in een tijd dat hun werkdagen lang en zwaar waren en zij weinig sociale voorzieningen hadden. Als socialist had hij een goed oog voor de ellendige werkomstandigheden van arbeiders en mijnwerkers. Museum Helmond had al een aantal werken van deze schilder en tekenaar in bruikleen; kleinzoon Herman Matthijsen schonk het Helmondse museum donderdag 62 werken.

Het weer in Laarbeek