06-06-2017 Passantenonderzoek op President Rooseveltlaan

Op een fietspad bij Stiphout is een 22-jarige vrouw in de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 mei aangevallen door een man met een mes. De vrouw reed over de President Rooseveltlaan toen zij vlak voor Stiphout door een man werd toegetakeld. De vrouw werd zo ernstig verwond dat ze moest worden opgenomen in het ziekenhuis. De politie deed naar aanleiding daarvan in de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 juni een passantenonderzoek op de President Rooseveltlaan. Een aantal passerende fietsers, bromfietsers en automobilisten werd bevraagd. Dat leverde een aantal tips op die zullen worden nagetrokken.

06-06-2017 16 kanshebbers voor Ondernemer van het Jaar

Inmiddels is bekend welke zestien ondernemers kans maken op de titel 'Ondernemer van het Jaar Peel Noord 2018'. Dat geldt ook voor de zestien 'starters'. Eens in de vier jaar vindt er een gezamenlijke verkiezing plaats in Gemert-Bakel en Laarbeek. Er is een 'startersprijs' voor ondernemers die maximaal drie jaar bezig zijn en een 'ondernemersprijs' voor zelfstandigen die langer dan drie jaar werken. In 2013 gingen beide titels naar Laarbeek. Koen Schrama (TRIA Fietsen) werd 'Starter', Hans Vereijken (Vereijken Kwekerijen) werd 'Ondernemer'. 25 genomineerde starters en tachtig genomineerde ondernemers hadden toegezegd mee te doen met de verkiezing.

06-06-2017 Politie in Helmond belaagd

De politie heeft zondagavond 4 juni in de Willem Prinzenstraat in Helmond de handen vol gehad aan een grote groep jongeren. Tot ergernis van omwonenden zouden er jongeren met scooters door de buurt crossen. De gewaarschuwde politie probeerde vergeefs een jongen, die met een scooter zonder kenteken reed, te laten stoppen. Toen agenten hem klemreden gooide de jongen zijn voertuig tegen de politieauto en ging er te voet vandoor. Hij werd geholpen door toegesnelde vriendjes die zich tegen de politie keerden. Binnen de kortste keren stond er daarnaast een grote groep buurtbewoners die zich ook tegen de agenten richtte. De politie werd bekogeld met glas en stenen, terwijl één agent in zijn bovenarm werd gebeten. Uiteindelijk werden drie jongeren opgepakt. Agenten zagen zich genoodzaakt om ook geweld te gebruiken en deelden flinke klappen uit. De rust keerde na de aanhoudingen weer terug in de straat. Burgemeester Blanksma sprak later van een onacceptabele situatie.

04-06-2017 Jongen aangehouden in Handel

Zondagochtend is een jongen in Handel opgepakt nadat hij had gespuugd tegen een politieauto. De jongen werd die ochtend samen met zijn vrienden verwijderd van het terrein van  uitgaanscentrum Time Out. Daarbij bespuugde hij één van de politieauto's. Tijdens zijn arrestatie verzette hij zich en schoot hij een sigarettenpeuk tegen het gezicht van een agent. De jongen is overgebracht naar het politiebureau in Eindhoven.

02-06-2017 Wegafsluitingen in centrum van Helmond

Op zaterdag 3 juni en zondag 4 juni vindt in Helmond tussen Havenplein en Keyserinnedael het Drakenbootfestival plaats. Daarom zijn dat weekend in het centrum diverse wegen afgesloten. Van woensdag 31 mei 6.00 uur tot woensdag 7 juni 6.00 uur is de Kanaaldijk N.O. tussen Havenplein en Waardstraat afgesloten voor alle verkeer. Van vrijdag 2 juni 6.00 tot maandag 5 juni 6.00 uur zijn de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer: Kanaaldijk N.W. tussen Frans Joseph van Thielpark en inrit Nedschroef (Kanaaldijk N.W. 71). Havenweg tussen Kanaaldijk N.W. en Oude Aa. Beatrixlaan tussen Christinalaan en Kanaaldijk N.W. Steenweg tussen Kromme Steenweg en Kanaaldijk N.W.

02-06-2017 35e Boeremert in Brouwhuis

Zondag 4 juni, Eerste Pinksterdag, is er in Brouwhuis een Boeremert. In verband daarmee zijn er die dag een aantal wegafsluitingen: Trambaan, Peeleik, Bruhezerweg, Brouwhuisedijk, De Rijt, Rector Heuvelstraat, Hoge Zij, Heiakker, Veldweg, Haagbeemd en Pater Govaartpad.

02-06-2017 Bakels tankstation gesloten

Woensdagavond 31 mei werd het onbemande TinQ-tankstation aan de Bergstraat in Bakel buiten bedrijf gesteld. Dat gebeurde op last van de brandweer. In de omgeving van het tankstation werd een sterke benzinegeur waargenomen waarop de brandweer werd gealarmeerd. Bij het station worden op dit moment grondwerken verricht door de gemeente vanwege verontreinigde grond en grondwater. Of de benzinegeur in de omgeving hier mogelijk mee te maken heeft wordt onderzocht.

02-06-2017 Fototentoonstelling De Volksvriend

Tot en met 23 juni is in de hal van het gemeentehuis van Gemert-Bakel een fototentoonstelling over molen De Volksvriend in Gemert te zien. Bij de heropening en de open dagen is de fotoreportage in de molen tentoongesteld geweest. Die is nu dus te zien in het gemeentehuis. De organisatie is in handen van Heemkundekring De Kommanderij Gemert.

02-06-2017 Wellicht ondernemersfonds in Gemert-Bakel

Enkele ondernemersorganisaties uit Gemert en Bakel hebben de gemeente Gemert-Bakel gemeld een ondernemersfonds te willen. Naar aanleiding daarvan laat het college van Burgemeester en Wethouders van die gemeente een haalbaarheidsonderzoek doen. Onlangs is in Laarbeek een ondernemersfonds opgericht, dat ten doel heeft een bijdrage te leveren aan de lokale ondernemers en het verenigingsleven, door het stimuleren en de uitvoering mogelijk maken van projecten.

02-06-2017 Onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Waterschap Aa en Maas kondigt met ingang van vrijdag 2 juni 2017 tot een nader te bepalen tijdstip een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater af voor het beregenen van landbouwgewassen. Het verbod geldt o.a. voor de gemeente Gemert-Bakel, Deurne, Helmond, Asten en Someren. Het is een algeheel onttrekkingsverbod met uitzondering van drinkwater voor het vee, het blussen van branden en het onttrekken via een regelbaar drainagesysteem met aanvoer. Weinig regen in het stroomgebied van de Maas van Frankrijk tot bij ons, hoge temperaturen en de weersverwachting voor de komende dagen, zijn aanleiding voor deze maatregelen. Door de lage waterstand kan er schade optreden aan oevers en kaden en is er kans op sterfte van dieren en planten in sloten en beken.

02-06-2017 Burgemeester Krollaan wordt veiliger

Donderdag 1 juni dienden de partijen Plan! Groen Links, SP en Helmond Aktief een motie in toen in Helmond de voorjaarsnota behandeld werd. Strekking: verbetering van de verkeersveiligheid op de Burgemeester Krollaan in die gemeente. De smalle weg met bomen wordt veel gebruikt voor sluipverkeer. De ingediende motie werd unaniem gesteund en de gevaarlijke situaties dienen dus te worden aangepakt.

02-06-2017 Fusie Nuenen jaar later

Waarschijnlijk zal de datum 1 januari 2019 niet gehaald worden bij de fusie van de gemeente Nuenen met een andere gemeente. Voor die fusie zal worden gekozen uit Son en Breugel of Eindhoven. Volgens burgemeester Houben is er meer tijd nodig om een keuze te maken uit die twee gemeenten; de keuze zal uiterlijk in november gemaakt moeten worden.

01-06-2017 St. Jozef ivo-mavo verdwijnt

De Sint Jozef ivo-mavo in Helmond verdwijnt. Enkele weken geleden is begonnen met het verwijderen van asbest en andere waardevolle materialen en woensdag 31 mei is begonnen met de sloop van het pand. Op de plaats hiervan komt in 2018 het Hurkhuis, een pand van twintig studio's voor dementerenden met zorg aan huis. Bron: ED.

01-06-2017 Verwarde man aangehouden

Een verwarde man is woensdagavond in Helmond door de politie meegenomen. Bezorgde buurtbewoners zagen dat de man op het balkon van een huis aan de Mierloseweg stond te zwaaien met een pistool of iets wat daar op leek. Volgens een politiewoordvoerder bleek het een vuurwapen te zijn. Het duurde minstens twee uur voordat de politie de man te pakken had. Hij werd in een onherkenbare politieauto afgevoerd. Gedurende 2,5 uur was de buurt afgezet en stond vol politiewagens. Ook stonden twee ambulances paraat.

01-06-2017 Vrouw met auto over de kop

Op de Ripseweg in Elsendorp is een vrouw woensdag met de auto over de kop geslagen. De bestuurster bleek een epileptische aanval gekregen te hebben. Hierdoor reed ze eerst tegen de achterkant van een vrachtwagen aan en sloeg vervolgens over de kop waarna ze in een droogstaande sloot terechtkwam. De vrouw is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Ze blijkt geluk te hebben gehad, de auto kwam ondersteboven in de sloot terecht waardoor het letsel mee leek te vallen.

31-05-2017 100 jaar Edah

Het is honderd jaar geleden dat in Helmond de kruidenierswinkel Edah werd geopend. De supermarktketen bestaat niet meer maar in Helmond is nog een Edah-museum dat door oud-medewerkers wordt gerund. Grote trots van het museum is een oude kassa uit 1913 uit het Edah-filiaal in Bussum. Ook is er een slagerij en bakkerij nagebouwd, en een oud kruidenierswinkeltje. Maar het museum moet van de huidige locatie weg omdat er iets nieuws komt.

31-05-2017 Aanvalsplan Nederlands landschap

Het college van Gedeputeerde Staten heeft per brief een reactie gegeven op het 'Aanvalsplan voor het Nederlandse landschap van de Vereniging Natuurmonumenten. GS vinden het belangrijk om met Natuurmonumenten en de andere terreinbeherende organisaties in gesprek te blijven over de kwaliteit van het landschap. De uitdaging ligt daarbij volgens GS niet alleen in het beschermen van bestaande belangen, maar ook in het realiseren van nieuwe kwaliteits-landschappen waaraan mensen zich willen verbinden. Aspecten als gezondheid, (nieuwe) economische verdienmogelijkheden, visuele kwaliteiten, kortom een goede omgevingskwaliteit, zijn daarbij belangrijk.

31-05-2017 Natuur- en landschapsbeheer

Gedeputeerde Staten stellen in 2018 nieuw budget beschikbaar voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Namens de waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta is ook budget beschikbaar voor watermaatregelen in het agrarisch gebied. Hiermee kunnen de agrarische collectieven in 2018 het areaal uitbreiden waarop zij gericht beheer uitvoeren voor natuur en landschap.

31-05-2017 Samenwerking ORO en Senzer positief

Sinds begin mei werken medewerkers van werkbedrijf Senzer samen met cliënten van ORO binnen dagbestedingscentrum Rakthof in Helmond. Hierdoor worden op één locatie de expertise van ORO zoals dagbesteding en zorg, en de duurzame arbeidsparticipatie van Senzer gecombineerd. Deze integrale aanpak leidt ertoe dat de mogelijkheden voor mensen die balanceren op de grens van dagbesteding en betaald werk vergroot worden. De eerste ervaringen met de samenwerking tussen de twee groepen zijn uitstekend.

31-05-2017 Brabantse woningvoorraad moet groeien

Om de bevolkingsgroei te kunnen opvangen moet de Brabantse woningvoorraad tot 2030 nog met 120.000 woningen groeien. Daarbij komt dat door vergrijzing en een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens de vraag naar woonruimte ingrijpend verandert. Dat blijkt uit de nieuwe Bevolkings- en woningbehoefteprognose voor Noord-Brabant. De bevolkings- en woningbehoefteprognose is richtinggevend voor woningbouwafspraken die gemeenten en provincie met elkaar maken. Ten opzichte van de vorige prognose uit 2014 is de bevolkingsgroei wat hoger en vindt de omslag naar krimp, waar de meeste Brabantse gemeenten op termijn mee te maken krijgen, later in de tijd plaats. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn de hogere buitenlandse migratie, een iets hoger geboortecijfer en een wat lager sterftecijfer.

Het weer in Laarbeek