07-03-2018 Verkiezingsborden moeten weg

De gemeente Gemert-Bakel heeft de politieke partijen bevolen een aantal verkiezingsborden bij rotondes en kruispunten zo snel mogelijk te verwijderen. De reden is dat ze er te dicht bij staan en zo tot gevaarlijke situaties leiden. Het gaat de gemeente met name om borden die weggebruikers het zicht belemmeren. Wanneer de partijen de borden niet snel verwijderen dan doet de gemeente het. De politieke partijen mogen per groepering zeventig verkiezingsborden plaatsen. Bron: ED.

07-03-2018 Hanging baskets in Helmonds centrum

Om het centrum van Helmond te verfraaien en bezoekers een gevoel van welkom te geven hangen er vanaf mei honderdvijftig hanging baskets aan lantaarnpalen. De bloemen hangen onder meer op de Markt, de Ameidewal en de Havenweg. De afgelopen drie jaar hingen er al bloemenmandjes tussen Suytkade en Zuideinde. Ook wordt op zaterdag 16 maart door 63 winkels en horecazaken een rode loper uitgelegd met daarop het stadslogo van Helmond. Bron: ED.

07-03-2018 Tour de Brabant

Tijdens de Tour de Brabant gaat de provincie Noord-Brabant met allerlei betrokkenen in gesprek over het voorontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie. Op woensdag 14 maart spreekt gedeputeerde Erik van Merrienboer tijdens een van de tourbijeenkomsten in Veghel. Bron: Gedeputeerde Staten.

07-03-2018 Gedeputeerde bezoekt Meierijstad

Gedeputeerde Erik van Merrienboer komt vrijdag 9 maart naar de gemeente Veghel. Daar zal hij een werkbezoek brengen aan diverse woningbouwlocaties. Bron: Gedeputeerde Staten.

07-03-2018 Duurzame sportaccomodaties

Gedeputeerde Staten willen door middel van een duurzaamheidsloket Sport alle 2.500 sportaccommodaties in Noord-Brabant helpen om te verduurzamen. Het duurzaamheidsloket maakt samen met de sportvereniging en eigenaar van de accommodatie een plan van aanpak op basis van een energiescan en de wensen van de vereniging. Het loket zal ook adviseren over de verschillende financieringsmethoden, zoals eigen middelen van een sportvereniging, diverse regelingen (landelijk en gemeentelijk), lease, sponsoring en crowdfunding. Bron: Gedeputeerde Staten.

07-03-2018 Tien miljoen voor innovatie

Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland hebben de MIT-regeling voor Zuid-Nederland voor 2018 vastgesteld. Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stellen zij ruim 10,4 miljoen euro beschikbaar voor innovatie door het midden- en kleinbedrijf in Zuid-Nederland. Naar verwachting krijgen in Brabant honderd bedrijven ondersteuning voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en veertig tot vijftig bedrijven bij het ontwikkelen van een innovatieproduct. Bron: Gedeputeerde Staten

07-03-2018 Gezondheidswandeling Elkerliek

Voor de derde keer houdt het Elkerliek ziekenhuis een gezondheidswandeling op zondagmiddag 11 maart. De wandeling van 3, 5 of 10 kilometer staat in het teken van dementie, het bewegende brein. Voorafgaand aan de wandeling is er een lezing over dementie. De wandeling en de lezing vinden plaats in het Natuur- en Milieucentrum Ossenbeemd in Deurne. Bron: Elkerliek ziekenhuis.

07-03-2018 Brandbrief inwoners Bakel tegen N279

De bewoners van het buitengebied in Bakel tussen de Helmondse wijk Dierdonk en Bakel zijn het niet eens met de plannen om de N279, die nu vlak langs Dierdonk ligt, om te leggen via Bakels buitengebied. Zij hebben een brandbrief geschreven waarin zij hun zorgen uiten over verlies van boerenland, een aanslag op de natuur, fijnstof, geluidsoverlast, en het gebied als waterbergingsgebied. De provincie zal een 'zorgvuldig traject' doorlopen om tot de beste oplossing te komen. Bron: Gemert Centraal.

07-03-2018 Nieuwe leden raad van toezicht Zorgboog

Bij zorgorganisatie De Zorgboog zijn per 1 maart de heren Paul Rutte en Gerard van Berlo benoemd tot lid raad van toezicht. De heer Rutte is werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen als manager bij Grote Projecten. De heer Van Berlo is lid van de raad van bestuur bij Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Tevens is hij lid raad van toezicht van Plureyn in Nijmegen en woonzorgcentrum St. Anna in Boxmeer. De wisseling van de wacht hangt samen met het bereiken van de maximale zittingstermijn van drie zittende leden in de raad van toezicht. Bron: Zorgboog.

07-03-2018 Lerarenstaking basisscholen

Leraren van basisscholen in Noord-Brabant gaan op vrijdag 13 april opnieuw staken. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond. De leraren in het basisonderwijs willen met de staking meer salaris afdwingen. Het verschil tussen het salaris van leraren in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs is volgens de bond te groot. Daarnaast is de werkdruk te hoog wat het werken als leraar op een basisschool niet aantrekkelijk maakt. Welke scholen meedoen aan de lerarenstaking is nog niet bekend. Bron: Omroep Brabant.

06-03-2018 Herman Koch in Literair Café

Op woensdagavond 14 maart is Herman Koch, auteur van onder meer Het Diner, te gast bij het Literair Café in Helmond. Koch wordt geïnterviewd door Udo Holtappels. De literaire bijeenkomst vindt plaats in zaal Traverse. In de pauze zal Koch zijn boeken signeren. Behalve Het Diner schreef Koch ook veel verkochte boeken als Zomerhuis met zwembad (2011), Geachte heer M. (2014) en De Greppel (2016). Voordat hij bij het grote publiek bekend werd als auteur, maakte Koch furore als televisiemaker en acteur in de humoristische serie Jiskefet. Bron: ED.

06-03-2018 Dag van de Maximumsnelheid in Helmond

In Helmond was maandag 5 maart de eerste 'Dag van de Maximumsnelheid'. In de Leonarduswijk werd het startsein gegeven voor een campagne om het hardrijden in de wijken tegen te gaan. Er zijn vier nieuwe matrix-borden in de wijk die afhankelijk van de snelheid een lachend of een boos gezichtje laten zien. De borden confronteren bestuurders met hun snelheid en slaan de gegevens op. Daardoor kan bepaald worden wanneer er pieken zijn in onveilig rijgedrag en wanneer het dus zin heeft om politie-controles te houden. Op initiatief van buurtpreventie is men al een tijd bezig om het racen door de straten aan te pakken. Omdat de buurt in Helmond een voortrekkersrol inneemt werd de aftrap van het project gehouden in speeltuin Leonardus. Bron: ED.

06-03-2018 Brandbrief: misdaadcijfers verdraaid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt ten onrechte goede sier dat de criminaliteit in ons land daalt, terwijl het weet dat de werkelijke misdaadcijfers hoger liggen. Dat stellen vakbonden FNV, CNV en 32 ondernemingsraden van de Dienst Justitiële Inrichtingen in een petitie aan de Tweede Kamer. Zij willen dat de Algemene Rekenkamer onderzoek gaat doen ‘naar de onbetrouwbare cijfers’. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt volgens de bonden te weinig agenten, gevangenispersoneel en rechters aan door te rekenen met die te rooskleurige misdaadcijfers. Vorige week nog kwamen er rapporten van politie en het CBS waarin een afname van bijna alle vormen van criminaliteit werd gemeld. Volgens het FNV wordt te veel gekeken naar de cijfers van geregistreerde misdaad en te weinig naar gevallen van criminaliteit waarin bijvoorbeeld geen aangifte wordt gedaan. Volgens die vakbond ligt de echte criminaliteit hoger en is de aangiftebereidheid laag geworden, omdat burgers weinig vertrouwen hebben dat zaken ook echt worden opgepakt. Bron: ED.

06-03-2018 Mbo'ers kunnen langer over studie doen

Minister Van Engelshoven van Onderwijs wil volgend jaar ingevoerd hebben dat Mbo-studenten langer over hun studie kunnen doen dan de gebruikelijke vier jaar. Ze vindt dat de studenten van opleiding moeten kunnen wisselen, studies kunnen stapelen en in hun eigen tempo kunnen leren. Uiteindelijk moeten daardoor minder mbo'ers uitvallen. Nu willen mbo-scholen het liefst dat studenten zo snel mogelijk hun opleiding doorlopen. Als ze langer dan gemiddeld over de studie doen, krijgt de instelling namelijk minder geld. Die kortingen moesten ertoe leiden dat het aantal 'langstudeerders' binnen de perken blijft. Door de huidige financieringswijze worden leerlingen door hun opleiding gejaagd of ze mogen zelfs niet beginnen als de school denkt dat ze vertraging kunnen oplopen, aldus de minister. Bron: ED.

06-03-2018 Twee auto's in Helmond in lichterlaaie

In de nacht van maandag 5 op dinsdag 6 maart werden in de Waalstraat in Helmond twee auto's brandend aangetroffen. De auto's stonden niet naast elkaar geparkeerd. Daardoor wordt verondersteld dat er sprake is geweest van brandstichting. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de zaak. Bron: ED.

06-03-2018 Mogelijk geen vrije-uitloopeieren met Pasen

Waarschijnlijk liggen er met Pasen geen vrije-uitloopeieren in de supermarkt. Sinds 8 december 2017 is er een ophokplicht voor het pluimvee vanwege bij een bedrijf in Biddinghuizen geconstateerde vogelgriep. De kippen die normaal gesproken vrij mogen rondscharrelen zitten sindsdien verplicht opgehokt. De eieren van de dieren mogen momenteel nog steeds verkocht worden als vrije-uitloopeieren. Maar als de kippen zestien weken binnen zitten, mag het label van de Europese Unie niet meer worden gegeven. En die deadline verloopt de week voor Pasen. Als de ophokplicht dan nog steeds geldt, moeten de eieren verkocht worden als de minder diervriendelijke scharreleieren. Bron: ED.

 

05-03-2018 Verdachte van steekpartij naar Pieter Baan Centrum

De 21-jarige man die 23 november een agent in Helmond in zijn hals stak, wordt poging tot doodslag ten laste gelegd. Hij wordt de komende periode onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Op de bewuste dag werd de hulp van de politie ingeroepen door Bijzonder Jeugdwerk Brabant dat de verdachte uit zijn huis wilde zetten. Daarbij werd agent Martin van Els door de verdachte met een mes in zijn nek gestoken. Hij overleefde de aanval ternauwernood. Bron: ED.

05-03-2018 Hospice De Populier op tv

In het tv-programma Beau Five Days Inside wordt dinsdag 13 maart aandacht besteed aan hospice De Populier in Bakel. In de hospice wordt palliatieve zorg verleend aan mensen die niet meer beter worden. De zorg is erop gericht de klachten te verlichten. Voor het programma logeerde Van Erven Dorens vijf dagen in het hospice en sprak met gasten en medewerkers. De opnames waren in september. Het programma wordt om 21.30 uur op RTL4 uitgezonden. Bron: ED.

05-03-2018 Radio El Mundo in Helmond

Afgelopen weekend was de mobiele radiostudio van internetzender El Mundo in Helmond. De studio rijdt stad en land af om kleine en grote goede doelen aandacht te bezorgen. Zaterdag waren de medewerkers op uitnodiging op het Tiendas Diferentes in de Wereldwinkel aan de Speelhuisboulevard. Eigenaresse Jeanette Hendriks had twaalf goede doelen uitgenodigd die zij op deze manier een platform wilde bieden. Bron: ED.

05-03-2018 Verkiezingsmarkt slecht bezocht

De verkiezingsmarkt die zaterdag in de bibliotheek in Helmond werd gehouden, heeft weinig belangstellenden getrokken. Er werden door de partijen presentaties gegeven, tot ergernis van bibliotheekbezoekers die er rustig hun krant wilden lezen. Er liepen ook tal van politieke promotieteams rond. De vraag was of er te weinig promotie voor de verkiezingsmarkt was gemaakt of dat het lag aan de desinteresse van de mensen. Volgende week staan er partijen op de markt. Bron: ED.

Het weer in Laarbeek