05-12-2017 Subsidie voor Laarbeekkampioenschappen tennis

De drie tennisverenigingen binnen Laarbeek hebben besloten om de Laarbeekkampioenschappen nieuw leven in te blazen. Ze hebben het toernooi in een nieuw jasje gestoken en er een eendaags evenement van gemaakt. De gemeente Laarbeek stelt hiervoor  500 euro ter beschikking. Bron: Gemeente Laarbeek.

05-12-2017 Subsidie voor zonnepanelen IVN

IVN Laarbeek wil het clubgebouw voorzien van zonnepanelen. Die wens sluit aan bij de beleidslijn van de gemeente. Die vindt het belangrijk om het goede voorbeeld te geven als het gaat om duurzaamheid. De gemeente zal de investering van de benodigde zonnepanelen ad 10.175 euro voor haar rekening nemen. Het bedrag dat IVN Laarbeek jaarlijks aan subsidie ontving zal in ruil hiervoor voor een periode van tien jaar worden ingehouden. De gemeente heeft de investering op deze manier binnen tien jaar terugverdiend. De 1.040 euro die het IVN jaarlijks ontving wordt gestort in het Duurzaamheidsfonds. Bron: Gemeente Laarbeek.

05-12-2017 Subsidie voor Kindcentrum De Raagten

Kindcentrum De Raagten in Beek en Donk wil zich presenteren als duurzame 'groene' school en kan daarmee als voorbeeld dienen voor de andere scholen in Laarbeek. Zij wil het schoolplein meer vergroenen om de leerlingen in het groen te laten spelen en bewegen. Ook wil zij een amfitheater realiseren zodat kinderen les kunnen krijgen in de buitenlucht. Het college zal instemmen met het verlenen van een eenmalige maximum subsidie van  3.200 euro onder de voorwaarden dat publiciteit rondom het buitenlokaal en vergroening speelplein wordt afgestemd met de gemeente; voorts dat het Kindcentrum, de Stichting Platform Duurzaam Laarbeek en de gemeente met elkaar in gesprek blijven over het borgen van duurzaamheidseducatie in het onderwijsprogramma. Bron: Gemeente Laarbeek.

05-12-2017 Subsidie voor kerstrollershow

De gemeente Laarbeek verstrekt rollerclub De Oude Molen een subsidie van 500 euro voor de jaarlijkse kerstrollershow. De subsidie wordt toegekend voor de duur van het huidige subsidieprogramma, waarna beoordeeld wordt of de subsidie structureel opgenomen kan worden in het nieuwe subsidieprogramma. Bron: Gemeente Laarbeek.

05-12-2017 Gemeentelijke zeecontainer-perikelen

De gemeente Laarbeek inventariseerde in de gemeente geplaatste zeecontainers. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze containers bij verenigingen geplaatst blijven: die verenigingen kregen daarvoor dan een omgevingsvergunning. Het Openluchttheater in Mariahout krijgt de gelegenheid een aanvraag voor een vergunning aan te vragen. Dat geldt ook voor carnavalsvereniging De Teugelders in Beek en Donk. Er wordt een bouwblokmogelijkheid in het bestemmingsplan opgenomen voor de zeecontainers van respectievelijk hondenclub De Heidehond, Hondenclub Ons Vertrouwen en van Senzer bij een sportpark. In overleg met Hiephoi wordt bekeken of de container aan de IJsweg in Beek en  Donk een plek kan krijgen bij het hoofdgebouw van de scouting. Het Commanderij College, Lifestyle Centre Laarbeek en tennishal D'n Ouwe Toren moeten hun zeecontainers verwijderen. Er wordt 1.320 euro subsidie verleend aan verenigingen die leges betaalden voor hun omgevingsvergunning. Bron: Gemeente Laarbeek.

05-12-2017 Subsidie voor feestavond Kwizut

De gemeente Laarbeek heeft besloten een structurele subsidie van 500 euro per jaar voor de duur van het subsidieprogramma 2016-2019 te verlenen ten behoeve van de feestavond van Kwizut. Bron: Gemeente Laarbeek.

05-12-2017 Subsidie voor Weekend van de Blaasmuziek

De gemeente Laarbeek heeft besloten een subsidie van 1.000 euro te verlenen aan de Stichting Tsjechische Blaasmuziek Laarbeek. Die stichting houdt in het weekend van 10 maart 2018 het 'Weekend van de Blaasmuziek'. Bron: Gemeente Laarbeek.

05-12-2017 Vooralsnog niet meer getuigen gehoord

Advocate Gitte Stevens van de ambtenaar die de gemeente Helmond voor tonnen gedupeerd zou hebben, heeft nog geen toestemming gekregen om vier ambtenaren te laten getuigen in de rechtszaal. Pieter H. wordt ervan verdacht de gemeente Helmond voor tonnen te hebben opgelicht. Zelf was hij maandagmiddag aan het werk en niet aanwezig bij de pro-formazitting in ‘s Hertogenbosch. Op 18 december neemt de rechtbank een besluit over het verzoek van de advocate in een tussenvonnis. Bron: ED.

05-12-2017 Ubachs beëdigd als waarnemend burgemeester

Hans Ubachs (56) uit Aarle-Rixtel is maandagavond 4 december beëdigd als waarnemend burgemeester van Best. CDA-er Paul Gondrie, die de afgelopen maanden het voorzitterschap van de gemeenteraadsvergaderingen op zich nam, heeft de voorzittershamer en burgemeestersketting overgedragen aan Ubachs. Deze volgt burgemeester Anton van Aert op, die ziek thuiszit na een rel rond zijn woonplaats. Bron: ED.

05-12-2017 Regiedebuut van Theo Maassen

In januari 2018 gaat de film ’Billy’ in premiere, het regiedebuut van Theo Maassen. Het is een komedie waarin de grofgebekte pop Billy sterallures krijgt en langzaam de controle overneemt van zijn buikspreker Gerard. 'Billy' is geschreven door Sander van Opzeeland en Theo Maassen. Maassen over zijn regiedebuut: '... Ik denk dat ik er in geslaagd ben er een echt Theo Maassen-verhaal van te maken: grappig en tragisch tegelijk, bot en subtiel, grof en fijngevoelig. Een film over een ‘beautiful loser’ die knokt voor wat hij waard is'. Op 6 januari  is Theo Maassen aanwezig voor een Q&A in de Cacaofabriek in Helmond. Bron: Cacaofabriek.

05-12-2017 Botsing op Beeksedijk in Gemert

Maandagavond 4 december botste op de Beeksedijk in Gemert een bestelbus achter op een tractor. De bestelbus raakte zwaar beschadigd. De bestuurder en zijn passagier raakten niet gewond. De bus is door een bergingsbedrijf weggesleept. Wat de oorzaak was van het ongeval, is nog niet bekend. Bron: Weekblad voor Gemert-Bakel.

05-12-2017 Drone bezorgt kratje bier

Techneut Coen van der Schouw (26) heeft een drone gebouwd die een kratje bier kan bezorgen. Op YouTube is te zien hoe zijn 'kratcopter' een kratje pils vanuit de bierbrouwerij in Lieshout naar Nijmegen vervoert. Volgens Van der Schouw is Bavaria helaas niet geïnteresseerd. Toch denkt hij dat het over een jaar of vijf gewoon is dat men een pakketje per drone in de tuin bezorgd krijgt; het Amerikaanse bedrijf Amazon bezorgt volgens hem al pakketjes met drones. Bron: Omroep Brabant.

05-12-2017 Kerstconcerten Beek en Donks Gemengd Koor

Beek en Donks Gemengd Koor geeft zaterdag 9 december samen met koor Cantado een kerstconcert in de kerk van Sint Antonius Abt in Eerde. Zondagmiddag 17 december geeft het koor onder leiding van dirigent Arie Ketelaars een kerstconcert in de H. Michaelkerk in Beek en Donk. Jeannette Seijkens begeleidt op piano en Renee Vogels op viool. Beschermheer Van Rooij spreekt de kerstgedachte uit. Dinsdagavond 19 december wordt er een kerstconcert gegeven in woon-zorgcentrum De Regt in Beek en Donk. Bron: Beek en Donks Gemengd Koor.

 

05-12-2017 Actie gevraagd van ondernemend Helmond

Ondernemers in Helmond willen van die stad dé Sinterklaasstad maken. Animator van het Kasteel van Sinterklaas Lex Coolen vindt dat de middenstanders in de binnenstad dan meer initiatief moeten nemen. Volgens Coolen zorgt dat evenement jaarlijks voor 35.000 extra bezoekers aan Helmond. Hij vindt dat winkels en horeca niet genoeg doen om daarvan te profiteren. Centrummanager Linda Haverkamp wil de handschoen oppakken om dat probleem op te lossen. Bron: ED.

 

05-12-2017 Brand in Nieuwstraat in Beek en Donk

Maandagavond 4 december is rond middernacht brand uitgebroken op de zolder van een woning in de Nieuwstraat in Beek en Donk. De brand sloeg over naar de directe buren. Alle bewoners kwamen op tijd in veiligheid. De brandweer kwam met drie wagens ter plaatse om de brand te blussen. Bron: Mooilaarbeek.

05-12-2017 Gèr Gespeuld bezig met nieuw toneelstuk

'Ik ben geheel de uwe meneer Visser' is de titel van de komedie die toneelvereniging Gèr Gespeuld in Boerdonk in maart op de planken brengt. Het is geschreven door Carl Slotboom. Hoofdpersonen zijn Bea en Guus, 2 semi-jongeren die elkaar op het liefdespad zijn tegengekomen en schuchter de eerste schreden op het gebied van de liefde zullen zetten. Daarbij worden ze nauwlettend in de gaten gehouden door moeder, broer en schoonzus. Tegelijkertijd erft Guus een bedrijfspand met daarin een onderneming met dames van lichte zeden. Een en ander gaat gepaard met ruzies, intriges en ook is de roddelpers aanwezig. Bron: Gèr Gespeuld.

04-12-2017 Beukenhaag Molenstraat Aarle-Rixtel weg

Het college van B&W van Laarbeek heeft een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 175 m2 beukenhaag aan de Molenstraat in Aarle-Rixtel. Dit om de bouw van appartementen mogelijk te maken. Gemaakte afspraken over compensatie worden als voorwaarden in de vergunning opgenomen. Het gaat om het plaatsen van gierzwaluwkasten in het nieuwe gebouw, onderhoud aan het te handhaven deel van de haag en inrichting van groen. Bron: Gemeente Laarbeek.

04-12-2017 Kerstkienen

Door biljartvereniging De Klos in Lieshout wordt maandag 18 december het kerstkienen gehouden. Hierbij zijn kerstpakketten te winnen. De kienavond wordt gehouden in café Van Lieshout en iedereen is er welkom. Bron: De Klos.

04-12-2017 Biljartclub 't Centrum

Biljartclub Beek en Donk
Uitslagen van maandag 4 december
2-0 Hans van der Ligt - Joop Vereijken
2-0 Hans Wagelmans - Peter Vogels
0-2 Henk Verhappen - Tonny de Louw
1-1 Henk van den Bergh - Ad de Koning
2-0 Cor Verschuren - Harrie Bouwmans
0-2 Huub Biemans - Frits Wilbers
2-0 Jan Hesselmans - Antoon Rooijakkers
0-2 Antoon Smits - Jan van Neerven
2-0 Willie Vorstenbosch - Theo Kaak
0-2 Mari Vereijken - Mari Verbakel
0-2 Jaspert Swinkels - Hans Heldoorn
0-2 Theo Verheijen - Antoon van Osch
0-2 Evert Baring - Pieter Rooijackers
2-0 Jaspert Swinkels - Biek Klaasen
Bron: 't Centrum.

04-12-2017 Verkeersbesluiten

Het college van Laarbeek zal een verkeersmaatregel treffen tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Beverstraat in Beek en Donk. Ook zal zij een verkeersmaatregel treffen tot het aanleggen van een zebrapad in de Koppelstraat in Beek en Donk. De verkeersbesluiten met de bijbehorende stukken liggen tot vrijdag 12 januari 2018 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek. Wie het niet eens is met deze maatregelen kan een beroepschrift indienen. Bron: gemeente Laarbeek.

Het weer in Laarbeek