07-10-2017 Aanmelden voor jeugdraad Teugelders

Kinderen in groep 7 en 8 van de basisscholen in Beek en Donk kunnen zich aanmelden voor de jeugdraad, jeugdprins of jeugdprinses van carnavalsvereniging De Teugelders. Dit kan met de flyer die voor de herfstvakantie wordt meegegeven op de basisscholen. Kinderen die niet in Beek en Donk op school zitten, kunnen zich aanmelden via teugelders.nl Bron: Teugelders.

07-10-2017 Lezing van Peter Twisk over zoogdieren

Op 19 oktober houdt Peter Twisk van IVN Laarbeek een lezing over zoogdieren. Een roodborstje of een koolmees in je tuin, dat vinden vrijwel alle mensen leuk. Maar een rat niet, en muizen daar heb je ook alleen maar last van. Een egeltje is oké, dat mag met alle plezier in onze tuin rondscharrelen. Maar heb je ook invloed op welke bezoekers je tuin trekt? Hoe kun je het de egel naar zijn zin maken? En als we dat doen, heeft dat dan ook invloed op de kans dat lastpakken als ratten en muizen onze tuin bezoeken? In zijn verhaal gaat Peter Twisk in op de verschillende kleine zoogdieren die je rondom je huis kunt aantreffen. Bron: IVN Laarbeek.

07-10-2017 IVN-publiekswandeling

IVN Laarbeek maakt 15 oktober een publiekswandeling in Het Hof in Lieshout, een gebied waar nog niet zo vaak een IVN-wandeling is gehouden. Bij deze wandeling zijn behalve IVN-gidsen ook heemkundegidsen aanwezig zijn. Het vertrek vindt plaats bij de boerderij ’t Hof 1 in Lieshout. Het Hof is de oudste nederzetting van Lieshout, daar waar tot 1800 zich ook de eerste kerk van Lieshout bevond en waar Lieshout in de Middeleeuwen is ontstaan. Het contrast tussen het Hof met zijn landbouwgrond en het zuidelijk gelegen bos is duidelijk te zien. Typisch is dat de grens tussen landbouwland en bos precies dezelfde is als in de Middeleeuwen de grens tussen landbouwland en heide. Bron: IVN Laarbeek.

07-10-2017 Houden de voetballers het droog?

Nu de herfst is ingevallen hopen de voetballers toch op droge wedstrijden. Eli gaat nadat MVC, Sparta'25 naar Vianen Vooruit en Mariahout naar Boxtel. ASV'33 neemt het thuis op tegen EMK. Van de ploegen uit de regio speelt Gemert thuis de topper tegen Meerssen, Boekel Sport ontvangt Handel en Boerdonk gaat naar RKPVV. Bron: Omroep Kontakt.

07-10-2017 Lezing over kleur

Vrouwenbeweging Beek en Donk houdt op dinsdag 17 oktober in zaal 't Huukske' een lezing. Op deze avond geeft Hannie Heesakkers, kleurenanaliste van Colorenta, uitleg over kleuren. Zij kan ook uitleg geven over welke kleur past bij kleding en make up, maar ook in het algemeen, wat kleuren betekenen. Bron: Vrouwenbeweging Beek en Donk.

07-10-2017 Sporten in de herfstvakantie

Laarbeek Actief organiseert in de herfstvakantie sportactiviteiten in elke kern van Laarbeek. Deze activiteiten staan onder leiding van jongerenwerker/sportcoach Jaccy van de Enden en zijn voor alle leeftijden. Bron: Laarbeek actief.

07-10-2017 Beek en Donkenaar zet zich in tegen sleepwet

In de landelijke media wordt veel gesproken over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, kortgezegd de sleep- of aftapwet die de Nederlandse geheime diensten meer bevoegdheden geeft. Dit vanwege het initiatief tot het houden van een referendum over deze wet. Nu komen er ook steunbetuigingen uit de gemeente Laarbeek binnen. Zo zet de 23-jarige Beek en Donkenaar Han van Oirschot zich in om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Volgens Van Oirschot is de noodzaak hoog: “Privacy is een fundamenteel mensenrecht. In de nieuwe aftapwet is de privacy van onschuldige burgers niet gewaarborgd. Dit komt doordat de geheime dienst data van iedereen kan aftappen, zelfs als deze geen bedreiging vormen. De geheime dienst gaat dus meekijken in jouw leven! Dat kan natuurlijk niet. Daarom zet ik mij in voor dit initiatief.” Bron: Han van Oirschot.

06-10-2017 Betrapt op inhaleren van butaangas

Bij een hangplek in Gemert heeft de politie donderdag een 14-jarige jongen betrapt op het inhaleren van aanstekergas. De politie waarschuwt via Facebook voor de gevolgen hiervan. Het inhaleren van aanstekergas (butaangas) vanuit een plastic zakje kan hartritmestoornissen veroorzaken. Hierdoor kan men een hartstilstand krijgen. Ook is er kans op verstikking, weefselbeschadiging, verbrandingen en nier- en longschade. De politie heeft de jongen naar huis gebracht waar zij een gesprek had met de ouders. Omdat de agenten zich zorgen maakten over de situatie werd ook een zorgmelding opgemaakt. Bron: ED.

06-10-2017 Manifestatie op Helmondse markt

Zo'n vijfhonderd stakende leerkrachten en schooldirecteuren van het basisonderwijs bevolkten donderdag 5 oktober de Markt in Helmond. Zij maakten daar hun ongenoegen kenbaar over een groot aantal zaken waar zij tegenaan lopen. Er komen steeds meer kinderen in de klas die extra aandacht nodig hebben omdat ze niet naar het speciaal onderwijs gaan, er zijn te weinig onderwijsassistenten, er komen steeds meer randzaken bij zodat er minder tijd overblijft voor het lesgeven aan de kinderen. Daarnaast komen scholen bijna niet aan nieuw personeel omdat de salarissen laag zijn. Bron: ED.

06-10-2017 Onderzoek woonwensen Laarbeek

De gemeente Laarbeek neemt deel aan het door de Metropoolregio Eindhoven opgestarte woonwensenonderzoek. Het is voor de gemeente belangrijk inzicht te hebben in de woonomstandigheden en woonwensen van haar inwoners. Met de woonwensen kan rekening worden gehouden bij de realisatie van nieuwe woningbouwplannen. Eind september is een groot aantal mensen via een steekproef geselecteerd om deel te nemen aan dit onderzoek en zij hebben een brief ontvangen. Het college onderstreept het belang van dit onderzoek en roept de geselecteerden op om tijd vrij te maken om deel te nemen aan het onderzoek. Bron: gemeente Laarbeek.

06-10-2017 Read to Grow open

Stichting Read to Grow in Beek en Donk heeft deze week veel aandacht voor kinderboeken en heeft zondag 8 oktober haar deuren op het Heuvelplein geopend. Zij staat die dag niet op de vlooienmarkt van buurtvereniging De Eendracht, zoals abusievelijk eerder werd vermeld. De stichting verkoopt naast kinderboeken ook boeken voor volwassenen. Zij verzamelt boeken voor kinderen in ontwikkelingslanden. De boeken gaan vooral naar kleinschalige projecten zoals scholen, weeshuizen en ziekenhuizen. Bron: Read to Grow.

06-10-2016 Half jaar rijden in deelauto

De gemeente Laarbeek gaat door de week gebruikmaken van een elektrische deelauto. Zij gebruikt de auto alleen tijdens kantoortijden en daarom krijgen inwoners van Laarbeek de gelegenheid om gratis deel te nemen aan een proef van een half jaar om de auto in het weekend te gebruiken. Iedereen kan zich tot 23 oktober hiervoor aanmelden. De winnaars worden op 24 oktober bekendgemaakt. De deelauto is één van de uitgewerkte projecten van de Dragons’ Den. Bron: gemeente Laarbeek.

06-10-2017 Test van Julianabrug in Helmond

Met het oog op de inkomst van Sinterklaas wordt zondag 8 oktober in Helmond alvast getest of de Julianabrug open kan. Verkeer kan er die dag niet overheen rijden. Vorig jaar werd de brug voor de intocht handmatig geopend en pas later werd de versleten apparatuur vervangen. Dat kostte een ton. Voortaan kan de goedheiligman Helmond per boot binnenvaren in plaats van per koets over de weg. Bron: ED.

06-10-2017 Repair Café

In Lieshout wordt woensdagmiddag 18 oktober het Repair Café gehouden. Bij het Repair Café kunnen mensen uit Laarbeek en omgeving kleine huishoudelijke apparaten, fietsen of meubels laten repareren. Maar er zit ook iemand die kleding kan herstellen. Zo krijgen spullen een tweede leven. Het Repair Café wordt elke derde woensdag van de maand gehouden in het Dorpshuis. Bron: Repair Café.

06-10-2017 Presentatie gardedanspakjes De Raopers

Dankzij sponsoring was het gelukt de dansmariekes van carnavalsvereniging De Raopers in Lieshout in nieuwe pakjes te steken. De presentatie hiervan was donderdagavond in café-zaal De Koekoek. Bij binnenkomst stond de koffie klaar en gingen de glazen champagne rond om een toost uit te brengen. Toen de dansmariekes opkwamen was de zaal inmiddels vol. Hun opkomst werd met veel gejuich en applaus ontvangen en door de dansmariekes werd een nieuwe dans uitgevoerd. Bron: Omroep Kontakt.

06-10-2017 Veiligheidsbijeenkomst Aarle-Rixtel

Donderdagmiddag werd  een veiligheidsbijeenkomst gehouden in Zonnetij in Aarle-Rixtel. De belangstelling was niet groot voor dit belangrijke onderwerp. Het blijft terugkomen, de babbeltruc en andere soorten van oplichting. Meestal krijgt men tijdens een veiligheidsbijeenkomst alleen met videobeelden te zien hoe een babbeltruc in zijn werk gaat. Maar hier lieten twee acteurs in scenes zien hoe het 'fout' kan gaan en hoe het 'goed' gaat. Het geheel werd begeleid door een wijkagent die belangrijke tips gaf. Bron: Omroep Kontakt.

05-10-2017 Besluit uitschrijving persoon

Het college van de gemeente Laarbeek maakt bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat G.M. Verbeek, geboren 1 augustus 1967 in Zoelen, niet meer woont op het adres waar die in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Uitschrijving vindt plaats met als reden 'verblijfplaats onbekend'. Dit betekent dat deze persoon daardoor formeel niet meer in Nederland woont. Ziet de betreffende persoon zijn naam hier vermeld staan dan kan hij binnen zes weken na deze publicatie contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Laarbeek. Bron: gemeente Laarbeek.

05-10-2017 Uitschrijving persoon

Uit onderzoek blijkt dat B.H.J. Landsmeer, geboren op 12 juli 1970 in Dordrecht, niet meer in Laarbeek woont op het adres waar hij in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van B&W heeft het voornemen om nieuwe gegevens van verblijf en adres op te nemen volgens de procedure ‘Vertrek uit Nederland’. Dat houdt in dat deze persoon voor de gemeente (administratief gezien) verblijft op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland woont. Het gevolg hiervan is dat hij geen beroep meer kan doen op sociale voorzieningen in Nederland en geen officiële documenten zoals paspoort, rijbewijs, identiteitskaart en dergelijke kan aanvragen. Bron: gemeente Laarbeek.

05-10-2017 Controles op fout parkeren

De BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) van de gemeente Laarbeek is begonnen met het uitoefenen van toezicht en het uitdelen van waarschuwingen bij foutief parkeren op groenstroken en trottoirs. Het blijft niet bij het uitdelen van waarschuwingen; overtreders lopen het risico een proces verbaal te ontvangen. Binnenkort wordt er bekeurd door de gemeentelijke BOA’s. Plaatsen waar niet mag worden geparkeerd zijn
- waar een parkeerverbodsbord langs de weg staat.
- binnen vijf meter van een hoek van de straat. Dit belemmert het uitzicht.
- Voor een in- en uitrit.
- Op voorrangswegen buiten de bebouwde kom.
- Bij een onderbroken gele streep.
- Binnen een afstand van 5 meter voor of na een zebrapad.
- Bij een bushalte en 12 meter voor of na een bushalte.
Bron: gemeente Laarbeek.

05-10-2017 Complimenten Vrijwilligerswerk

In Laarbeek worden op vrijdag 8 december de Complimenten Vrijwilligerswerk uitgereikt. Met het uitdelen van deze bijzondere complimenten spreken de gemeente Laarbeek en Vierbinden hun waardering uit naar alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die actief zijn binnen de gemeente. Elk individu of organisatie waar vrijwilligers actief zijn kan hiervoor genomineerd worden. Vanaf heden kunnen zij worden voorgedragen. Doorslaggevend is de motivatie van de nominatie en niet het aantal keren dat iemand wordt genomineerd. Bron: gemeente Laarbeek.

Het weer in Laarbeek