07-02-2018 Aanpak mestfraude

Gedeputeerde Staten (GS) informeren Provinciale Staten over de maatregelen die de provincie samen met waterschappen, omgevingsdiensten, de gemeenten en het openbaar ministerie onderneemt tegen mestfraude. Intensiever samenwerken, de veehouderijketen goed analysen, steviger straffen en beter gegevens uitwisselen zijn daarbij sleutelwoorden. Ook gaat de provincie fraudeurs uitsluiten van het verlenen van vergunningen of subsidies. Fraude met mest is slecht voor Brabant: het milieu, de volksgezondheid en de veehouders die zich wel aan de regels houden lijden schade. Bron: GS.

07-02-2018 Bavaria in carnavalsstoet naar Den Haag

Sjefke Vaeren, de 'vrijheidsstrijder' van bierbrouwer Bavaria, is woensdag met een complete carnavalsstoet van de brouwerij in Lieshout naar Den Haag getrokken. Daar overhandigde hij meer dan 170.000 handtekeningen met een dikke knipoog aan VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. De bierbrouwer wierp zich op als pleitbezorger voor officiële erkenning van carnaval, en daarmee vrij voor carnavalvierend Nederland. De petitie #carnavalvrij is massaal ondertekend en daarmee hebben carnavalliefhebbers laten zien hoezeer het feest leeft. Bron: Bavaria.

07-02-2018 Carnavalsmiddag Sparta'25

Bij voetbalclub Sparta'25 in Beek en Donk wordt maandagmiddag 12 februari een carnavalsbrunch gehouden, gevolgd door een familiematinee. Na de brunch wordt een carnavalsmiddag voor jong en oud gehouden waarop oude carnavalskrakers en hedendaagse feest- en après-skimuziek wordt gedraaid. Voor de kleintjes zijn spelletjes bedacht. Bron: Sparta'25.

07-02-2018 Verkleed zaalvoetbaltoernooi

Bij voetbalclub Sparta'25 in Beek en Donk wordt zaterdagmorgen 10 februari een gekostumeerd zaalvoetbaltoernooi gehouden. Dit vindt plaats in sporthal D'n Ekker. Aan het eind van de ochtend na het laatste fluitsignaal gaat iedereen naar het clubhuis waar het carnavalsbal wordt gehouden. Daar vindt de prijsuitreiking plaats en zijn er voor de jeugd diverse spellen zoals stoelendans, serpentines blazen en er is een circuit. DJ Kevin zorgt voor de muziek. Bron: Sparta’25.

07-02-2018 Groot onderhoud N615

De gemeente Laarbeek wil met het onderhoud aan de N615, aanvullend op de werkzaamheden van de provincie, de ontbrekende fietsverbinding van de Irisstraat tot aan de Orchideestraat laten aanbrengen. Op het traject van de N615 komen vier nieuwe bushaltes; bij het Commanderij College en nabij de aansluitende weg Deense Hoek wordt aan weerszijden van de weg een bushalte aangelegd. De halte bij Het Laar vervalt dan. Naast het opnieuw asfalteren van de rijbaan gaat de provincie extra kleinschalige maatregelen treffen ter verbetering van de verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en leefbaarheid. De uitvoering van dit groot onderhoud start gefaseerd vanaf mei en moet voor de winter van dit jaar klaar zijn. Bron: Provincie Noord-Brabant.

07-02-2018 Ereplaatsen handboogschutters

Verschillende schutters van handboogvereniging Strijd in Vrede uit Beek en Donk hebben deelgenomen aan de indoor kampioenschappen. Damian Vaes werd kampioen tijdens het rayonkampioenschap voor cadetten recurve eerste klasse. Pieter van Cleef won tijdens zijn allereerste rayonkampioenschap in de vijfde klasse een gouden medaille. In de klasse 11 en 12 jarigen werd Ardan Vergouwen vijfde. Jörgen Faes verloor in de recurve eerste klasse de strijd om het brons. Bron: Strijd in Vrede.

07-02-2018 Digitale uitwisseling vaccinatiegegevens

In Zuid-Nederland heeft de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de Zorgboog de primeur met de eerste succesvolle digitale uitwisseling van vaccinatiegegevens tussen de consultatiebureaus in de Peelregio, in Mierlo en het RIVM. Het Rijksvaccinatieprogramma beschermt kinderen tegen ernstige infectieziekten. De digitale uitwisseling van gegevens verloopt via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Om aangesloten te zijn op het Landelijk Schakel Punt moet niet alleen de leverancier van het digitaal dossier, maar ook de Zorgboog voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van privacy voor de klant van het consultatiebureau. Bron: De Zorgboog.

07-02-2018 Lezing over Helmondse kunstenaars

In de bibliotheek van Helmond geeft Martin Geerts op dinsdag 20 februari een lezing over Helmondse beeldende kunstenaars van toen en nu. De eerste bekende beeldende kunstenaar uit Helmond leefde in de zestiende eeuw en het heeft lang geduurd voordat hij opvolgers kreeg. Het gaat om kunstenaars als August Sassen, Gerard Princée, Jan van Eyk, Peter Marius Dillen, Har Sanders en anderen. Ook besteedt Geerts aandacht aan de heemkundige aspecten van het Helmondse artistieke leven. Bron: VU-Helmond

07-02-2018 Tafeltennisvereniging ATTC'77

De uitslagen van tafeltennisvereniging ATTC’77 uit Aarle-Rixtel.

7-3 Return Oss 2 - ATTC’77 1
6-4 Best 1 - ATTC’77 2
7-3 ATTC’77 3 - MTTV’72 4
9-1 Best 2 - ATTC’77 4
9-1 Unicum 8 - ATTC’77 5
3-7 ATTC’77 6 - Renata 6
5-5 ATTC’77 7 - ATTV’71 3

07-02-2018 Verkeersmaatregelen Mariastraat Mariahout

De gemeente Laarbeek gaat een 30 km-zone over een deel van de Mariastraat in Mariahout instellen. Voor de herinrichting van het Oranjeplein in Mariahout is hierbij opgenomen dat de Mariastraat een onlosmakelijk onderdeel wordt van het totale plein. Hiervoor is het wenselijk dat men op dit gedeelte van de Mariastraat maar 30 km per uur mag rijden. De voorrangssituatie bij twee kruisingen in dit gebied wordt opgeheven. Daarnaast komt bij de Bernadetteschool een zebrapad. Bron: Gemeente Laarbeek.

07-02-2018 Opdracht woonvraag Aarle-Rixtel

Door de gemeente Laarbeek is opdracht gegeven voor een woonbehoeftepeiling in Aarle-Rixtel. Dit naar aanleiding van de bewonersavond in De Dreef op 5 februari. Uit onderzoek is gebleken dat de nieuwbouw-mogelijkheden voor woningen de komende jaren beperkt zijn. Men wil met de bewoners verder hun woonwensen bespreken met als doel een nog scherper beeld verkrijgen van de woningwensen. Bron: Gemeente Laarbeek.

07-02-2018 Studie verkeersveiligheid Bosscheweg

De gemeente Laarbeek gaat een studie uitvoeren om de verkeersveiligheid te verbeteren op de Bosscheweg in Beek en Donk. Uit de ongevallencijfers blijkt dat de Bosscheweg op de derde plaats staat waar de meeste geregistreerde verkeersongevallen gebeuren. Naar aanleiding van vragen van de fractie Algemeen Belang Laarbeek is toegezegd dat men dit jaar wil starten met een studie voor de verbetering van de verkeersveiligheid. Bron: Gemeente Laarbeek.

07-02-2018 De Sprankel getroffen door griep

Het onderwijzend personeel van Kindcentrum De Sprankel in Lieshout is ook getroffen door de griepgolf. De school moest vrijdag al de kinderen van groep 1 en 2 naar huis sturen omdat er geen vervanger voor de zieke leerkracht kon worden ingezet. Volgens directeur Xavier de Wit wordt het steeds moeilijker om vervanging te vinden nu zoveel leraren ziek zijn. Bron: ED.

07-02-2018 Maarten Saris droomt in Carré

Oud-Beek en Donkenaar Maarten Saris heeft maandag een cabaretvoorstelling gegeven in het beroemde Amsterdamse theater Carré. Het was een van zijn dromen om hier eens een voorstelling te geven en die droom kwam maandagavond uit. Grote artiesten gingen hem voor in dit theater en het is dan ook uniek dat een beginnend cabaretier hier zijn eerste optreden mag geven. Vanuit buurtvereniging De Eendracht in Beek en Donk waren twee volle bussen vertrokken richting de hoofdstad. Op het einde van zijn voorstelling doneerde Maarten nog vijfduizend euro voor het goede doel 'Make a wish'. Ongeveer 750 toeschouwers mochten meegaan in zijn droom. Bron: Omroep Kontakt.

07-02-2018 Yammas Mariahout viert carnaval

Op vrijdag 2 februari werd bij Yammas in Mariahout al carnaval gevierd. De muziek werd verzorgd door de eigen dj, afgewisseld met optredens van de miniplaybackshow. De avond werd druk bezocht, er waren 37 jongeren in leuke creaties. Ook werd bekendgemaakt wie het meeste sponsorgeld opgehaald had voor Make a Wish. Dat was Job van Berkel. Daarnaast werd ook de mooist verklede bezoeker in het zonnetje gezet. Dat was Remco Aarts. De dj kreeg de jeugd goed op de vloer. Volgende soosavond is op 23 februari. Dan kan er gesport worden in de gymzaal, is er muziek of gewoon gezellig met elkaar kletsen. Bron: Yammas Mariahout.

07-02-2018 Boom geplant voor 100-jarige

Ter gelegenheid van het bereiken van de 100-jarige leeftijd van mevrouw Verhulst-van der Heijden is dinsdag 6 februari een boom geplant op het 'drielandenpunt' in Laarbeek. In het bijzijn van burgemeester Frank van der Meijden werd een plaquette onthuld waarop de naam van mevrouw Verhulst verbonden blijft met de net geplante eik. Na ontvangst op de gemeentewerf met koffie en gebak ging het gezelschap te voet met de 100-jarige in de rolstoel naar het natuurgebiedje bij de Goorloop waar de vroegere gemeenten Lieshout, Beek en Donk en Aarle-Rixtel aan elkaar grensden. Bron: MooiLaarbeek.

07-02-2018 Huldiging jubilaris bij zwemvereniging

Zwemvereniging Beek en Donk heeft dinsdagavond 6 februari in het Ontmoetingscentrum de algemene ledenvergadering gehouden. Naast het jaarverslag, het financiële verslag, de begroting en het vaststellen van de contributie was er ook aandacht voor een jubilerend lid. Toon Leenders werd gefeliciteerd met zijn 25-jarig jubileum bij de zwemvereniging. Hij begon in 1992 als penningmeester bij de vereniging en heeft destijds onder andere de automatische incasso ingevoerd. Na zijn aftreden als bestuurslid in 1996 bleef hij betrokken bij de vereniging, waar hij op donderdagavond zwemt. Hij ontving een cadeaubon en een bos bloemen. Bron: Zwemvereniging Beek en Donk.

07-02-2018 Lezing over Brabantse pastoors

Dinsdagavond 6 februari was er in de Aarlese heemkundekring in de Couwenbergh in Aarle-Rixtel een lezing over Brabantse pastoors in de vijftiende en zestiende eeuw. De presentatie was in handen van historicus Arnoud-Jan Bijsterveld. De pastoors zouden op een 'laag zedelijk peil' hebben gestaan omdat ze vaak samenleefden met een vrouw en zij lieten zich in hun parochies vervangen door ongeschikte huurlingen. Dit eenzijdige beeld werd tijdens de presentatie wat bijgesteld. Aan de hand van beschrijvingen van vier pastoors die tijdens de late middeleeuwen in de regio waren aangesteld, werd een kleurrijk beeld geschetst van hun doen en laten. Ook werd er uitgebreid ingegaan op de kerkelijke situatie en de Aarlese pastoors. Bron: Omroep Kontakt.

07-02-2018 Biljartclub 't Centrum

Biljartclub Beek en Donk
Uitslagen van dinsdag 6 februari
2-0 Ad Barten - Peter Vogels
2-0 Guus van den Elsen - Jan Verbakel
2-0 Henk Verhappen - Henk van den Bergh
1-1 Cor van den Berg - Henk van den Vegt
0-2 Hans van de Waarsenburg - Antoon Smits
0-2 Jan van Neerven - Lowie Meinhardt
0-2 Herman van de Boom - Louis van den Berg
2-0 Henrie van Leuken - Bert van de Vorst
2-0 Theo Kaak - Theo Spierings
0-2 Marinus Steegs - Mari Vereijken
2-0 Peter Wilms - Theo van Hoogstraten
2-0 Antoon Wagemans - Theo Verheijen
2-0 Fons van der Linden - Paul de Hoon
0-2 Rinie van den Elsen - Frits Poulisse
2-0 Piet van Zeeland - Evert Baring
0-2 Cor Oppers - Hans Heldoorn
Bron: Biljartclub 't Centrum.

07-02-2018 Schaakvereniging DOT

Schaakvereniging Beek en Donk
Uitslagen 6 februari
Kwartfinale Bekercompetitie:
0-1 Zjon v.d. Laar - Thijs Knaapen
0-1 Dirk-Jan Gloudemans - Willy Constant
0-1 Chris v. Laarhoven - Aloys Wijffelaars
1-0 Teun Jacobs - Giel Jacobs
Competitie:
0-1 Hans Claas - André Bergman
1-0 Jef Verhagen - Ferrie Sleegers

Programma 20 februari
Dirk-Jan Gloudemans - Chris v. Laarhoven
Ferrie Sleegers - Hans Claas
Bron: DOT.

Het weer in Laarbeek