13-06-2017 Veiligheidsbijeenkomsten voor senioren

De Zorgboog houdt deze maand op alle Zorgbooglocaties in Laarbeek bijeenkomsten met als thema 'woninginbraak en insluiping'. Gastspreker Dick Silvius is expert op dit gebied. Hij zal de gasten van de nodige informatie voorzien en tips & adviezen geven om insluiping te voorkomen. Voor aanvang van de bijeenkomst maakt hij een 'schouw' waarbij hij 'witte voetstappen' zal plaatsen op plekken die voor een inbreker een gelegenheid hadden kunnen zijn. De bijeenkomsten in Laarbeek: 19 juni om 10.30 uur in de Franciscushof, Lieshout; op 28 juni om 19.00 uur in De Regt, Beek en Donk. Op Zonnetij Aarle-Rixtel heeft de bijeenkomst vorige week al plaatsgevonden.

13-06-2017 Subsidie voor Muziek = Cool

Kinderen in de groepen 5 en 6 op drie basisscholen in Aarle-Rixtel maken kennis met muziek onder de titel Muziek = Cool. De kosten voor de uitvoering van het project wordt door sponsoren bijeengebracht. Er is nu een aanvraag voor de aanschaf van nieuwe instrumenten en leermiddelen. De gemeente Laarbeek heeft besloten eenmalig een bedrag van € 2.500,-- beschikbaar te stellen.

13-06-2017 Nieuw contract Stichting Leergeld

Stichting Leergeld is in Laarbeek al jarenlang actief om kinderen te helpen die, vanwege onvoldoende financiële mogelijkheden van hun ouders, niet mee kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten zoals sporten, muziekles en excursies. De gemeente Laarbeek subsidieert dit initiatief omdat zij het belangrijk vindt dat alle kinderen, afgezien van welke afkomst, gelijk zijn. Het huidige contract is verlopen en samen met Stichting Leergeld is een nieuw contract opgesteld. Laarbeek mandateerde wethouder Buter om het contract namens de gemeente te ondertekenen.

13-06-2017 Medewerking vergroting zorgactiviteit

Op de agrarische bedrijfslocatie Putweg 2, Beek en Donk, is tevens sprake van een nevenactiviteit in de vorm van een zorgboerderij. Betrokkene wil de zorgactiviteit vergroten en hiervoor het agrarisch bouwvlak van vorm veranderen. De gemeente Laarbeek ziet aanleiding aan het plan medewerking te verlenen, waarvoor het bestemmingsplan ter plaatse dient te worden aangepast. De gemeente besluit in principe medewerking verlenen aan het verzoek en betrokkene te verzoeken een ruimtelijke onderbouwing alsmede een landschapsinpassingsplan in te dienen.

13-06-2017 Terugbetaling deel dwangsom Meerven 29

De gemeente Laarbeek heeft na het vonnis van de rechtbank besloten bij een verzoek om terugbetaling van te veel en ten onrechte ingevorderde dwangsom inzake het perceel Meerven 29 een bedrag terug te betalen van € 9.959,02.

13-06-2017 Subsidie voor watergeefkarren

De Stichting Centramanagement heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de aanschaf van twee watergeefkarren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de plantenbakken in Aarle-Rixtel en Beek en Donk water te kunnen laten geven. De gemeente Laarbeek heeft besloten daarvoor eenmalig subsidie te verlenen.

13-06-2017 Laarbeek betaalt planschade

De gemeente Laarbeek heeft in beroep in overeenstemming met het vonnis van 28 mei 2013 en het collegebesluit van 22 oktober 2013 ingestemd met het advies van DLV tot betaling van een vergoeding van planschade ex artikel 49 WRO aan de eigenaar van het perceel Heieindseweg 5 in Mariahout inzake bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Mariahout'. Ook wordt de wettelijke rente vergoed van 13 juni 2008 tot en met 28 februari 2015. Verder worden de kosten van advisering door DLV gedeeld met de verzoeker: dit betekent voor de gemeente een bedrag van € 1.252,35.

13-06-2017 Jaarlijkse bedevaart V'waard-Handel

Op zaterdag 17 en zondag 18 juni is in Valkenswaard de jaarlijkse bedevaart naar Handel: op zaterdag 40 km heen en op zondag 40 km terug. De tocht gaat te voet onder begeleiding van de processiemeesters. Op zaterdag vertrekt de processie om 6:00 uur van de markt in Valkenswaard en die zal rond 15:30 uur in Handel arriveren. De processie wordt muzikaal begeleid door een samengestelde harmonie. Er lopen ongeveer 1.500 mensen en ruim 20 huifkarren mee. Onderweg kan op een aantal plaatsen uitgerust worden en de inwendige mens versterkt. Zaterdag is de mis om 19:00 uur in de kerk in Handel; zondagmorgen om 9:00 uur in het processiepark aldaar.

13-06-2017 Sonse ondernemers tegen gepland dorpshuis

Na de plaatselijke kunstenaar Harrie Sijbers komen nu ook Sonse centrumondernemers in actie tegen de geplande multifunctionele accommodatie op het Kerkplein in Son. Via lokale bladen roepen ze tegenstanders op zich daartegen uit te spreken. Ze kunnen dat doen door het inleveren van een bon bij een aantal winkels. De ondernemers zeggen niet tegen een multifunctionele accommodatie te zijn, maar wel tegen het nu geplande grote en miljoenen kostende gebouw. Ze vrezen de gevolgen voor de parkeermogelijkheden in het dorp en hebben geen vertrouwen in de huidige plannen de parkeercapaciteit op peil te houden.

 

13-06-2017 Positief bericht na ongeval Bakelse Zeskamp

De man die zondag 11 juni bij het afbreken van een van de spelen van de Bakelse Zeskamp 's middags van een steiger bij een hoge glijbaan viel, is niet in levensgevaar. Hij werd door de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Volgens de organisatie zijn de eerste berichten uit het ziekenhuis positief.

13-06-2017 Frans van de Laar overleden

Muziekvereniging Musis Sacrum uit Bakel laat op haar website weten op 5 juni bedroefd kennis te hebben genomen van het overlijden, op negenentachtig jarige leeftijd, van gewaardeerd lid Frans van de Laar. Hij was 66 jaar lid. Behalve dat hij zelf musiceerde was hij actief als bestuurslid, was hij mede-organisator van verenigingsactiviteiten en voorzag hij de leden jarenlang van de juiste muziek. Hij droeg een goed verzorgd archief over aan zijn zoon. Door zijn enthousiasme voor muziek zijn ook diverse kinderen en kleinkinderen bij Musis Sacrum muziek gaan maken. Verder speelde Van de Laar bij het Vrijetijdsorkest in Deurne. Voor zijn verdiensten voor de Sint Willibrordusparochie kreeg hij een pauselijke onderscheiding. Op 10 juni werd tijdens een uitvaartdienst met muzikale ondersteuning van Musis Sacrum van Frans van de Laar afscheid genomen.

13-06-2017 Kanaalzicht reikte de prijzen uit

Biljartclub 'Kanaalzicht' uit Beek en Donk die voor het tweede jaar een succesvolle competitie achter de rug heeft, reikte vrijdag de prijzen uit. Dat gebeurde onder het genot van een hapje en een drankje. De eerste plaats was voor Jan van Neerven, die niet alleen de meeste punten, maar ook het hoogste gemiddelde en de hoogste serie scoorde. Als tweede eindigde nestor Leo van Griensven. Derde werd Cor Manders. Wedstrijdleider Noud Vogels werd bedankt; zo ook de dames H. Duinkerken en D. Manders voor hun inzet. De competitie ligt tijdens de zomermaanden stil. Daarna is iedereen weer welkom op de wedstrijdavonden.

13-06-2017 Laarbeek staat er financieel goed voor

De gemeente Laarbeek staat er financieel prima voor, zoals blijkt uit de jaarrekening van 2016: over dat jaar is er een overschot van 700.000 euro. Hoewel dat gunstige resultaat vooral te danken aan is aan incidentele meevallers zoals een hogere opbrengst van bouwleges, is er volgens de maandag 12 juni gepresenteerde Kadernota 2018 ruimte om te investeren. Dat zal o.a. gebeuren in duurzame straatverlichting, schoolwoningen voor het Commanderij College en het opknappen van het Oranjeplein in Mariahout. Op Monumentenbeleid uitgevoerde bezuinigingen worden teruggedraaid en er wordt 100.000 euro uitgetrokken voor vervanging van het asbest bevattende dak van manege D'n Perdenbak.

13-06-2017 Gemeente Helmond geeft inzage in stukken

Eric Betgem, die in 2011 en 2012 samen met zijn echtgenote restaurant Berlaer (nu Kasteelpoort geheten) in Helmond runde, wordt door de gemeente Helmond inzage gegeven in gemeentelijke stukken. Betgem houdt Helmond verantwoordelijk voor de ondergang van het restaurant, en wil dat met stukken aantonen die Helmond heeft. Betgem stelt dat de gemeente zwart op wit had staan dat het betreffende restaurant nooit winstgevend kon worden. Dat had de gemeente hem moeten mededelen toen hij een horecavergunning aanvroeg, aldus Betgem. 

 

13-06-2017 Lieshoutse automobiliste met de schrik vrij

Op de Lieshoutseweg tussen Gerwen en Lieshout kwam maandagavond 12 juni een jonge vrouw uit Lieshout met de schrik vrij na een eenzijdig ongeval. De beginnend bestuurster zag haar vader fietsen op het naastgelegen fietspad, vergat de bocht te nemen op de Lieshoutseweg en ramde een lantaarnpaal. Vervolgens reed ze tegen een boom en eindigde met haar auto in de berm. De vader en zijn dochter waren erg geschrokken maar wonder boven wonder raakte niemand gewond.

13-06-2017 Postduivenclub De Luchtbode

Postduivenclub Beek en Donk
Uitslag van de wedvlucht uit Argenton (Frankrijk) afstand 627 km
1. Martien de Groot
2. Jan Barten
3. Harrie Barten
4. en 5. Kimmenade-Vebakel
6. Hans Schepers
7. Ad Barten
8. Joop vereijken
9. Ad Barten
10. Harrie Barten
In concours waren 137 duiven

Uitslag van de wedvlucht uit Nanteuil le Haudouin (Frankrijk) afstand 335 km
1. Frans Manders en zoon
2. Tiny van Berlo
3. Frans Manders en zoon
4. Pieter Beekmans
5. Martien de Groot
6. Harrie Barten
7. Joop Vereijken
8. Martien de Groot
9. Sjef Schellekens
10. Frans Manders en zoon
In concours waren 332 duiven

13-06-2017 Geslaagde roldanswedstrijd voor RC De Oude Molen

Roldansen is een onderdeel van de veelzijdige sport kunstrolschaatsen. Sinds twee jaar beoefenen ook leden van RC De Oude Molen uit Beek en Donk dit en ze proberen zich aan te sluiten bij de rest van Nederland. Zo zijn al vijf leden zo ver gekomen om aan de A-klasse wedstrijd deel te nemen, die afgelopen weekend plaatsvond in Zaandam. Dit was de tweede van dit seizoen, waarbij het nu voor sommigen afwachten is of ze zich voor het Nederlands Kampioenschap geplaatst hebben. Naïla Raaijmakers en Cloë de Ridder namen deel in de klasse mini. In deze klasse moeten de rijdsters twee verplichte dansen uitvoeren. Cloë behaalde hiermee de 10e plaats en Naïla de 11e plaats. Op deze dag verschenen ook Floortje van Oss en Kimberly van Schijndel een aantal keren voor de jury. Zij reden in de klasse cadet en deden naast twee verplichte dansen ook nog een vrije dans. Floortje werd 8e en Kimberly werd 9e. Ook Julia van Zutven heeft een goede wedstrijd gereden. Zij kwam uit in de klasse Junioren, een sterke klasse in Nederland. Vooral haar vrije dans was erg overtuigend en daarbij was ze ook zeer tevreden over zichzelf. Ze eindigde op de 5e plaats.

13-06-2017 Proeven van techniek

De week na Pinksteren was bij Basisschool de Heindert in Aarle-Rixtel Techniekweek. Gedurende deze week maakten de leerlingen kennis met allerlei aspecten van techniek, veelal door middel van verschillende proefjes. Midden in de Techniekweek verscheen er een hele bijzondere wagen op de parkeerplaats van de Heindert: de Technobiel. Deze mobiele experimenteerruimte is speciaal ontwikkeld voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool. De Technobiel is indrukwekkend groot en telt maar liefst twee etages waarin leerlingen experimenten kunnen doen en verschillende soorten techniek ervaren. Een heel populair onderdeel was de 3D printer waar uiteindelijk een robotje uit kwam. De Heindert had ook de kinderen van de bovenbouw van basisscholen de Driehoek en de Brukelum uitgenodigd en zodoende hebben de leerlingen van de drie Aarle-Rixtelse basisscholen kennis kunnen maken met techniek in meerdere vormen.

13-06-2017 Biljartclub 't Centrum

Biljartclub Beek en Donk
Uitslagen Bandstoten
Kwart Finales
0-2 Lambert van Bree - Hans van de Ligt
0-2 Herman van den Boom - Theo van Rossum
2-0 Mari Vereijken - Rinie van den Elsen
2-0 Frits Poulisse - Piet Goossens
Halve Finales
0-2 Hans van de Ligt - Theo van Rossum
2-0 Marie Vereijken - Frits Poulisse
Finale
Theo van Rossum - Mari Vereijken
Theo van Rossum Kampioen Bandstoten 2017
3e-4e Plaats
Frits Poulisse - Hans van de Ligt
Hans van de Ligt 3e Plaats

12-06-2017 Frans Ronnes overleden

Oud-waarnemend burgemeester van Laarbeek, Frans Ronnes (68), is overleden. Ronnes trad in maart 2016 af als waarnemend burgemeester van Laarbeek, omdat bij hem prostaatkanker was ontdekt. Helaas een agressieve vorm, die niet meer te genezen was. Frans Ronnes kwam in oktober 2014 naar Laarbeek, nadat Hans Ubachs zich teruggetrokken had als burgemeester van de gemeente Laarbeek. Hij wilde de honneurs waarnemen totdat er een nieuwe burgemeester aangesteld zou worden. Helaas mocht het zover niet komen. In maart 2016 legde Ronnes meteen al zijn werkzaamheden neer. Na ruim een jaar gevochten te hebben tegen deze ziekte, heeft hij de strijd verloren.

Het weer in Laarbeek