06-10-2017 Onderzoek woonwensen Laarbeek

De gemeente Laarbeek neemt deel aan het door de Metropoolregio Eindhoven opgestarte woonwensenonderzoek. Het is voor de gemeente belangrijk inzicht te hebben in de woonomstandigheden en woonwensen van haar inwoners. Met de woonwensen kan rekening worden gehouden bij de realisatie van nieuwe woningbouwplannen. Eind september is een groot aantal mensen via een steekproef geselecteerd om deel te nemen aan dit onderzoek en zij hebben een brief ontvangen. Het college onderstreept het belang van dit onderzoek en roept de geselecteerden op om tijd vrij te maken om deel te nemen aan het onderzoek. Bron: gemeente Laarbeek.

06-10-2017 Read to Grow open

Stichting Read to Grow in Beek en Donk heeft deze week veel aandacht voor kinderboeken en heeft zondag 8 oktober haar deuren op het Heuvelplein geopend. Zij staat die dag niet op de vlooienmarkt van buurtvereniging De Eendracht, zoals abusievelijk eerder werd vermeld. De stichting verkoopt naast kinderboeken ook boeken voor volwassenen. Zij verzamelt boeken voor kinderen in ontwikkelingslanden. De boeken gaan vooral naar kleinschalige projecten zoals scholen, weeshuizen en ziekenhuizen. Bron: Read to Grow.

06-10-2016 Half jaar rijden in deelauto

De gemeente Laarbeek gaat door de week gebruikmaken van een elektrische deelauto. Zij gebruikt de auto alleen tijdens kantoortijden en daarom krijgen inwoners van Laarbeek de gelegenheid om gratis deel te nemen aan een proef van een half jaar om de auto in het weekend te gebruiken. Iedereen kan zich tot 23 oktober hiervoor aanmelden. De winnaars worden op 24 oktober bekendgemaakt. De deelauto is één van de uitgewerkte projecten van de Dragons’ Den. Bron: gemeente Laarbeek.

06-10-2017 Test van Julianabrug in Helmond

Met het oog op de inkomst van Sinterklaas wordt zondag 8 oktober in Helmond alvast getest of de Julianabrug open kan. Verkeer kan er die dag niet overheen rijden. Vorig jaar werd de brug voor de intocht handmatig geopend en pas later werd de versleten apparatuur vervangen. Dat kostte een ton. Voortaan kan de goedheiligman Helmond per boot binnenvaren in plaats van per koets over de weg. Bron: ED.

06-10-2017 Repair Café

In Lieshout wordt woensdagmiddag 18 oktober het Repair Café gehouden. Bij het Repair Café kunnen mensen uit Laarbeek en omgeving kleine huishoudelijke apparaten, fietsen of meubels laten repareren. Maar er zit ook iemand die kleding kan herstellen. Zo krijgen spullen een tweede leven. Het Repair Café wordt elke derde woensdag van de maand gehouden in het Dorpshuis. Bron: Repair Café.

06-10-2017 Presentatie gardedanspakjes De Raopers

Dankzij sponsoring was het gelukt de dansmariekes van carnavalsvereniging De Raopers in Lieshout in nieuwe pakjes te steken. De presentatie hiervan was donderdagavond in café-zaal De Koekoek. Bij binnenkomst stond de koffie klaar en gingen de glazen champagne rond om een toost uit te brengen. Toen de dansmariekes opkwamen was de zaal inmiddels vol. Hun opkomst werd met veel gejuich en applaus ontvangen en door de dansmariekes werd een nieuwe dans uitgevoerd. Bron: Omroep Kontakt.

06-10-2017 Veiligheidsbijeenkomst Aarle-Rixtel

Donderdagmiddag werd  een veiligheidsbijeenkomst gehouden in Zonnetij in Aarle-Rixtel. De belangstelling was niet groot voor dit belangrijke onderwerp. Het blijft terugkomen, de babbeltruc en andere soorten van oplichting. Meestal krijgt men tijdens een veiligheidsbijeenkomst alleen met videobeelden te zien hoe een babbeltruc in zijn werk gaat. Maar hier lieten twee acteurs in scenes zien hoe het 'fout' kan gaan en hoe het 'goed' gaat. Het geheel werd begeleid door een wijkagent die belangrijke tips gaf. Bron: Omroep Kontakt.

05-10-2017 Besluit uitschrijving persoon

Het college van de gemeente Laarbeek maakt bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat G.M. Verbeek, geboren 1 augustus 1967 in Zoelen, niet meer woont op het adres waar die in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Uitschrijving vindt plaats met als reden 'verblijfplaats onbekend'. Dit betekent dat deze persoon daardoor formeel niet meer in Nederland woont. Ziet de betreffende persoon zijn naam hier vermeld staan dan kan hij binnen zes weken na deze publicatie contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Laarbeek. Bron: gemeente Laarbeek.

05-10-2017 Uitschrijving persoon

Uit onderzoek blijkt dat B.H.J. Landsmeer, geboren op 12 juli 1970 in Dordrecht, niet meer in Laarbeek woont op het adres waar hij in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van B&W heeft het voornemen om nieuwe gegevens van verblijf en adres op te nemen volgens de procedure ‘Vertrek uit Nederland’. Dat houdt in dat deze persoon voor de gemeente (administratief gezien) verblijft op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland woont. Het gevolg hiervan is dat hij geen beroep meer kan doen op sociale voorzieningen in Nederland en geen officiële documenten zoals paspoort, rijbewijs, identiteitskaart en dergelijke kan aanvragen. Bron: gemeente Laarbeek.

05-10-2017 Controles op fout parkeren

De BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) van de gemeente Laarbeek is begonnen met het uitoefenen van toezicht en het uitdelen van waarschuwingen bij foutief parkeren op groenstroken en trottoirs. Het blijft niet bij het uitdelen van waarschuwingen; overtreders lopen het risico een proces verbaal te ontvangen. Binnenkort wordt er bekeurd door de gemeentelijke BOA’s. Plaatsen waar niet mag worden geparkeerd zijn
- waar een parkeerverbodsbord langs de weg staat.
- binnen vijf meter van een hoek van de straat. Dit belemmert het uitzicht.
- Voor een in- en uitrit.
- Op voorrangswegen buiten de bebouwde kom.
- Bij een onderbroken gele streep.
- Binnen een afstand van 5 meter voor of na een zebrapad.
- Bij een bushalte en 12 meter voor of na een bushalte.
Bron: gemeente Laarbeek.

05-10-2017 Complimenten Vrijwilligerswerk

In Laarbeek worden op vrijdag 8 december de Complimenten Vrijwilligerswerk uitgereikt. Met het uitdelen van deze bijzondere complimenten spreken de gemeente Laarbeek en Vierbinden hun waardering uit naar alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die actief zijn binnen de gemeente. Elk individu of organisatie waar vrijwilligers actief zijn kan hiervoor genomineerd worden. Vanaf heden kunnen zij worden voorgedragen. Doorslaggevend is de motivatie van de nominatie en niet het aantal keren dat iemand wordt genomineerd. Bron: gemeente Laarbeek.

05-10-2017 Aftrap Klimaatstraatfeest

In Laarbeek wordt door de gemeente zondag 8 oktober de aftrap gegeven van het Klimaatstraatfeest. Dit gebeurt tijdens de viering van 20 jaar Laarbeek in het gemeentehuis. Op de Dag van de Duurzaamheid, dinsdag 10 oktober, start de tiende editie van het HIER Klimaatstraatfeest. De gemeente Laarbeek is partner van deze editie en daarom starten inwoners van Laarbeek de energiebesparingswedstrijd met een voorsprong van 500 punten. Tijdens het startevent op 8 oktober kunnen bezoekers aan verschillende activiteiten meedoen, waaronder pannenkoeken bakken op inductie en een bewustwordingsspel over energiebesparing. Daarnaast wordt er informatie over het Klimaatstraatfeest verstrekt. Deelnemers verdienen klimaatpunten door met zoveel mogelijk mensen energie te besparen tijdens het stookseizoen, van 10 oktober 2017 tot en met 31 maart 2018. Bron: gemeente Laarbeek.

05-10-2017 Contractverlenging toezichthouder GGD

Het college van Laarbeek heeft ingestemd met het verlengen van het contract met de GGD als toezichthouder voor de Wmo met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017 tot 31 december 2018. Het college verleent een machtiging aan de algemeen directeur van de Peelgemeenten om het contract met de GGD te ondertekenen namens de gemeente. Bron: gemeente Laarbeek.

05-10-2017 Duurzame mobiliteit

De gemeente Laarbeek gaat onderzoeken hoe het noodzakelijke werkverkeer in de toekomst duurzamer kan. Er rijden momenteel drie bedrijfswagens. De overige kilometers worden gereden met privéwagens waarvoor een kilometervergoeding wordt verstrekt. Er wordt een plan gemaakt waarbij iedereen voor het werk gebruik kan maken van elektrische fietsen, scooters en auto's. Ook de deelname aan de Laarbeekse Deelauto, een van de winnaars van de Dragon's Den, wordt hierin meegenomen. Bron: gemeente Laarbeek.

05-10-2017 Grondnota 2017

De Grondnota 2017 van de gemeente Laarbeek alsmede de exploitatieopzetten van de complexen Laarsche Velden, De Beekse Akkers, D’n Hoge Suute, Nieuwenhof 2014, De Nieuwe Hees, Bemmer IV en het Landbouwontwikkelingsgebied zijn conform vastgesteld. De grondprijs voor de woningbouwplannen wordt per 1 januari 2018 met 2% geïndexeerd en de grondprijs voor de industriegrond wordt niet verhoogd. Bron: gemeente Laarbeek.

05-10-2017 Uitreiking Lucas Gassel Prijs

Dit jaar wordt voor het eerst de Lucas Gassel Prijs uitgereikt. Deze prijs is een initiatief van stichting Carat, een groep ondernemers die de cultuur in Helmond een warm hart toedraagt. Zij zocht een manier om jong talent te stimuleren. Met de prijs wil zij een beginnend kunstenaar een financieel opstapje geven. De prijs van 2000 euro wordt uitgereikt op zondag 22 oktober. De prijs is vernoemd naar de in Helmond rond 1500 geboren schilder Lucas Gassel. Bron: ED.

05-10-2017 Kinderboeken bij Read to Grow

Stichting Read to Grow in Beek en Donk heeft deze week veel aandacht voor kinderboeken. De stichting staat zondag 8 oktober op de halfjaarlijkse markt van buurtvereniging De Eendracht die wordt gehouden op het Heuvelplein. Dan verkoopt de stichting niet alleen kinderboeken maar ook boeken voor volwassenen. Zij verzamelt boeken voor kinderen in ontwikkelingslanden. De boeken gaan vooral naar kleinschalige projecten zoals scholen, weeshuizen en ziekenhuizen. Bron: MooiLaarbeek

05-10-2017 Inbraak in Helmond

In de Bindersestraat in Helmond is dinsdagavond ingebroken. Via de achterdeur zijn één of meerdere daders een woning binnengedrongen. Dat meldt de wijkagent op Twitter. De inbraak vond plaats tussen 18.00 en 23.00 uur. Hij roept getuigen op om zich te melden. Bron: politie.

04-10-2017 Grote staking leerkrachten basisonderwijs

Praktisch alle leerkrachten van het primair onderwijs in Nederland houden vandaag, donderdag 5 oktober, een grote staking. Zo ook de leerkrachten van de basisscholen in Laarbeek. Zij willen hiermee een krachtig signaal afgeven naar Den Haag. Zij vragen niet alleen om meer salaris maar vooral dat er meer middelen vrijgemaakt worden voor passend onderwijs. Een groot deel van de leerkrachten is naar het Zuiderpark in Den Haag om hun eisen kracht bij te zetten. Een ander groot deel houdt een manifestatie op de Markt in Helmond. Bron: Omroep Kontakt.

04-10-2017 Dag van de Ouderen

In het Dorpshuis in Lieshout werd woensdag 4 oktober de Dag van de Ouderen gehouden. In een overvolle zaal werd door mevrouw van de Biggelaar-Voets een project voor dementeren ouderen onder de aandacht gebracht. Daarna kon het publiek zich kostelijk vermaken met Duo Verkeerd uit Nuenen. Na afloop was er een loterij. Bron: Omroep Kontakt.

Het weer in Laarbeek