10-06-2017 Roefeldag 2017

Zaterdag werd de eenentwintigste Roefeldag georganiseerd. Tussen 9:00 en 15:00 gingen kinderen uit Laarbeek langs bij verschillende bedrijven, instellingen, organisaties en verenigingen. Ook Omroep Kontakt deed dit jaar weer mee. De kinderen kregen een rondleiding en mochten een berichtje voorlezen op de radio.

10-06-2017 Auto in de sloot Beek en Donk

Op vrijdag 9 juni is opnieuw een auto in de sloot beland op de splitsing Broekweg/Peeleindseweg in Beek en Donk. Er zijn geen gewonden gevallen. Dit is het vierde ongeluk in twee maanden tijd op deze weg.

10-06-2017 Gezamenlijke Liederentafel Uden, Veghel en Zeeland

Muzikanten van de Liederentafels Veghel, Zeeland en Uden houden op 28 juni een gezamenlijke meezingavond. Zij spelen ieder een blok van drie kwartier. Als afsluiting zorgen zo veel mogelijk muzikanten samen voor een groot muzikaal slot.

10-06-2017 Grote Clubactie 2017

Al 3 duizend verenigingen hebben zich ingeschreven voor de Grote Clubactie van 2017. Deze landelijke actie is voor veel clubs een manier om extra geld binnen te brengen. Door het verkopen van loten halen ze gemakkelijk een bedrag tussen de duizend en 10 duizend euro op. De opbrengst wordt onder andere gebruikt voor de aanschaf van nieuwe materialen, het inrichten van clubhuizen en het organiseren van activiteiten. De actie gaat op zaterdag 16 september van start.

09-06-2017 Derde buitenspeeldag in Gemert

Woensdagmiddag 14 juni is er ook in Gemert weer een buitenspeeldag. De buitenspeeldag wordt landelijk gehouden om het buiten spelen te stimuleren; niet alleen omdat het leuk is, sociale contacten stimuleert, maar ook omdat het gezond is om actief buiten bezig te zijn. In Gemert is het de derde buitenspeeldag van buurtvereniging Ripsoever en de eerste samen met speeltuinvereniging ’t Zonnehoekje. De speeltuin is die dag voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd gratis. Alles vindt plaats op en om het terrein van de speeltuin. De straat bij de ingang wordt afgezet zodat kinderen daar kunnen fietsen, steppen en skelteren. Er zijn twee springkussens. Er is stoepkrijt en op het grasveld van de speeltuin komen twee goaltjes voor voetbal.

09-06-2017 De Weyst naar duurzaam

Studenten van de TU Eindhoven hebben onlangs gekeken naar het energiezuinig maken van voormalig klooster De Weyst in Handel. Er stonden al 134 zonnepanelen op het dak. Beheerder Sid Bachrach kan nu kiezen uit acht plannen die de studenten hebben doorgerekend. Het klooster stamt uit 1852 en heeft nu maatschappelijke functies: het is een centrum voor yoga, bezinning en contemplatie.

09-06-2017 Voorbereidingen jurydag Entente Florale

De voorbereidingen voor het bezoek van de Europese jury van de Entente Florale aan Laarbeek zijn in volle gang. Op maandagmiddag 10 juli arriveren de juryleden in de groenste gemeente van Nederland. Op 11 juli is de officiële jurydag. Dan krijgt die jury een rondleiding langs de mooiste plekken en zal die oordelen of Laarbeek binnenkort ook tot de groenste dorpen van Europa behoort. Op 1 juni werd een 'generale repetitie' voor de jurydag gehouden. Er werd geprobeerd zo natuurgetrouw mogelijk de jurydag na te bootsen, opdat men op 11 juli niet voor verrassingen komt te staan.

09-06-2017 Beperk de kans op een natuurbrand

De gemeente Laarbeek wijst er op de gemeentelijke website op dat in de droge en warme periodes de kans op een natuurbrand toeneemt. Bijna alle natuurbranden ontstaan door menselijk gedrag. Eén nonchalant weggegooide sigarettenpeuk of stuk glas kan al de oorzaak zijn van een brand die een enorm natuurgebied verwoest. Er gaat veel mooie natuur verloren en brand vormt een bedreiging voor dieren in de natuur. Mensen kunnen ingesloten raken en niet meer op tijd wegkomen. Op de website van de gemeente staat de poster 'Beperk de kans op een natuurbrand!' met allerlei tips hoe een natuurbrand te voorkomen en hoe te handelen bij een beginnende brand.

09-06-2017 Extra avondopenstellingen gemeentehuis

In verband met verwachte (vakantie)drukte is het gemeentehuis van Laarbeek de komende maanden een aantal dagen extra geopend. Naast de vaste openingstijden kunt u ook terecht op de maandagavonden 12, 19 en 26 juni en 3 juli van 18:00 tot 19:30 uur.

09-06-2017 Jeugdgemeenteraad presenteerde plannen

De gemeenteraad van Laarbeek vergaderde donderdagavond 1 juni samen met de jeugdgemeenteraad. Er werd  een nieuw logo van de jeugdgemeenteraad gepresenteerd. Op initiatief van het werkgroepje verkeer komt er op het fietspad tussen Oranjebrug en Bavariabrug 'glow in the dark'-verf om het veiligheidsgevoel van de  burger te bevorderen. Voor een schoon Laarbeek gaan de jeugdgemeenteraadsleden samen met de BOA op stap om mensen te wijzen op overlast. Er is een sportprogramma opgesteld om te ervaren wat het is om te sporten met een handicap. Er is een project tegen pesten uitgevoerd en er werd geadviseerd hoe de verkeersproblemen bij twee basisscholen aan te pakken.

09-06-2017 IVN wandelt in Bakelse Beemden

Op zondagmorgen 18 juni gaat IVN Laarbeek om 10:00 uur wandelen in de Bakelse Beemden, een natuurlijke, wilde omgeving vlakbij Helmond. De Bakelse Aa meandert hier weer net als vroeger. Toch zijn er allerlei moderne ontwikkelingen: mogelijk komt er een wegomlegging van de N 279. In de buurt woedde de Q-koorts en er wordt nog altijd gediscussieerd over een grote geitenhouderij. Desondanks ligt langs de Bakelse Aa een prachtige oase, waarin de tijd stil lijkt te hebben gestaan. Er wordt gestart bij het adres Scheepstal 3 in Helmond. De wandeling zal tot ongeveer 12 uur duren.

09-06-2017 Geen fietspad door Coovels Bos

Om een veilige fietsverbinding te creëren wilde de gemeente Helmond een fietspad aanleggen vanaf het kruispunt bij de Automotive Campus door het Coovels Bos. Veel bewoners van de buurt bleken fel tegen: zo ook de Fietsersbond en de Stichting Coalescens die onderzoek doet naar historische natuurgebieden. De gemeente heeft vanuit het Rijk en de provincie een flink subsidiebedrag gekregen voor dat geplande fietspad. Overleg tussen de verschillende partijen leidde er uiteindelijk toe dat het geplande fietspad er niet komt.

09-06-2017 PIT constateert weer allerlei overtredingen

Het Peelland Interventie Team (PIT) hield op woensdag 7 juni op zestien locaties een grote controleactie in het buitengebied van Asten, Deurne, Gemert-Bakel en Helmond. In Asten werd o.a. een hennepkwekerij met 529 planten aangetroffen. Drie verdachten zijn aangehouden en er zijn vier voertuigen en een aanhanger in beslag genomen. In Deurne werd o.a. een illegale hondenkennel aangetroffen. Verder werden er tal van overtredingen geconstateerd, o.a. op het gebied van het milieu.

09-06-2017 Museum krijgt werken van Heijenbrock

Museum Helmond heeft een grote collectie kunstwerken rond het thema 'Mens en Werk'. Herman Heijenbrock (1871 Amsterdam - Blaricum 1948) is een van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars op dit gebied. Zijn grootste inspiratiebronnen waren de industrie en massaproductie. Hij schilderde en tekende de arbeidersbevolking in een tijd dat hun werkdagen lang en zwaar waren en zij weinig sociale voorzieningen hadden. Als socialist had hij een goed oog voor de ellendige werkomstandigheden van arbeiders en mijnwerkers. Museum Helmond had al een aantal werken van deze schilder en tekenaar in bruikleen; kleinzoon Herman Matthijsen schonk het Helmondse museum donderdag 62 werken.

09-06-2017 Gemert-Bakel staat er financieel goed voor

Sneller dan voorzien krabbelt de gemeente Gemert-Bakel financieel op. De financiële problematiek was mede of in belangrijke mate veroorzaakt door grondexploitatieverliezen. Gemert-Bakel slaagde er in korte tijd in om bij de afwaardering van het gemeentelijk grondbezit de rode cijfers weg te werken. Naar uit de jongste jaarrekening blijkt leverde 2016 al een positief saldo van één miljoen euro op. Ook de voorjaarsnota is sluitend. De gunstige ontwikkelingen leiden o.a. tot plannen het Fitland-zwembad open te houden, een derde veld voor de hockeyclub aan te leggen en nieuwe riolering voor een aantal straten te realiseren. Riooltarieven gaan omlaag en onroerendezaakbelasting stijgt uitsluitend met inflatietoeslag.

09-06-2017 Inloopbijeenkomst onderhoud N615

Op dinsdagavond 13 juni houdt de provincie Noord–Brabant samen met de gemeente Laarbeek weer een inloopbijeenkomst over het groot onderhoud aan de provinciale weg N615. Iedereen is welkom tussen 19.00 en 20.30 uur in het Ontmoetingscentrum, Otterweg 27 in Beek en Donk. Op deze avond kan men het uitgewerkte ontwerp bekijken en vragen stellen. Medewerkers van de provincie zijn aanwezig om ook meer informatie te geven over de planning en de werkzaamheden van het groot onderhoud aan de provinciale weg. Er komt bijvoorbeeld geluidreducerend asfalt op de weg.

09-06-2017 Fietser aangereden in Beek en Donk

Donderdag 8 juni werd op de splitsing Bosscheweg-Wellestraat in Beek en Donk laat in de middag een fietser aangereden door een auto. Vermoedelijk oorzaak: een voorrangsfout. Het slachtoffer, een oudere man, is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

09-06-2017 Finale Dragon's Den

In het Dorpshuis in Lieshout is op 21 juni de finale van Dragon's Den. Laarbeek wil renderende duurzame ideeën van inwoners, bedrijven en lokale organisaties mogelijk maken door hierin geld te investeren of anderszins te helpen. Dragon's Den is van oorsprong een televisieprogramma waarin beginnende ondernemers hun plannen aan een jury uiteenzetten. Het programma in Laarbeek is een variant hierop. Er zijn 54 ideeën ingediend, waarvan er 10 genomineerd zijn. Dragon's Den maakt deel uit van Laarbeek Energiek, het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Laarbeek waarvoor 150.000 euro gereserveerd is.

09-06-2017 Het weer van vrijdag 9 juni

Vanochtend begint nat met plensbuien en mogelijk ook onweer. In de loop van de ochtend klaart het vanuit het westen breed op. Het wordt maximaal 20 of 21 graden. Ook vanavond is het dan verder helder weer met brede opklaringen en een langzaam afnemende westenwind.

09-06-2017 Repair Café in Lieshout

De Dorpsraad van Lieshout houdt op woensdagmiddag 21 juni in het Dorpshuis haar maandelijkse Repair Café. Mensen kunnen daar terecht om spullen te laten repareren. Kleding, kleine houten meubelstukken, fietsen en kleine huishoudelijke elektrische apparatuur krijgt er een tweede kans. Door het repareren te promoten wil de Dorpsraad bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg. Repareren zit vaak niet bij de mensen in het systeem en er wordt veel weggegooid. Met het Repair Café wil de Dorpsraad daar verandering in brengen.

Het weer in Laarbeek