30-07-2017 Jos Verhoeven Voetballer van het Jaar

Jos Verhoeven is door de Laarbeekse zaalvoetbalclub De Vriendenkring verkozen tot Voetballer van het seizoen 2016-2017. De spelers van de voetbalclub konden stemmen via een televotingsysteem. Peter Verhoeven bleek de runner-up te zijn. Hij had slechts één stem minder dan zijn vader. Het seizoen werd afgesloten met een barbecue bij de winnaar van vorig jaar, Ruud Verbakel. Bron: Mooilaarbeek

30-07-2017 Aannemer speelveldjes De Mortel failliet

De kinderen die graag op de nieuwe speelveldjes in De Mortel willen spelen moeten nog even geduld hebben. Een onverwacht faillissement van de aannemer zorgt ervoor dat aanleg van de nieuwe veldjes stil is gelegd. Er wordt met de gemeente overlegd hoe het nu verder moet. Het werk wordt natuurlijk afgemaakt, maar het duurt allemaal wat langer. Bron: Omroep Centraal

30-07-2017 Koeien ontsnapt in Schijndel

In de nacht van zaterdag op zondag zijn in Schijndel twaalf koeien uit een wei ontsnapt. Drie ervan stonden voor de deur bij Angélique van der Steen. Ze zat op de bank toen ze iets vreemds hoorde. Ze dacht eerst dat het haar dochters waren die thuiskwamen, maar toen ze ging kijken bleken het drie koeien te zijn. De koeien poepten voor de voordeur en tegen de auto. Die raakte licht beschadigd. Bron: ED

30-07-2017 Dorpsstraat Stiphout tijdelijk weer open

In maart is de gemeente Helmond begonnen met opknapbeurt van de Dorpsstraat in Stiphout. Tijdens de bouwvakvakantie hebben de bouwvakkers het werk stilgelegd. Het wegdek is tijdelijk dicht gelegd zodat het verkeer weer gebruik kan maken van de weg. Op 21 augustus gaan ze weer aan de slag en wordt de laatste fase afgerond. Bron: ED

29-07-2017 Bijzondere vlinders ‘geboren’ in Gemert

In de tropische vlindertuin in Gemert zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee bijzondere vlinders ‘geboren’. Een komeetstaartvlinder met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken en een atlasvlinder met een sterk afwijkende vleugeltekening. Beide vlinders behoren tot de zogenaamde nachtpauwogen. Deze vlindersoort kan zichzelf niet voeden. Ze teren op de energie die ze als rups opgenomen hebben. Na een week is het vlinderleven ten einde.

29-07-2017 Onderzoek naar waterkwaliteit

Waterschap Aa en Maas onderzoekt van 31 juli tot en met half augustus de visstand in de Aa van Gemert tot Den Bosch, de Artense Aa en Soeloop, de Traverse in Helmond en het Eindhovense kanaal. Ze letten hierbij op de waterkwaliteit op basis van de hoeveelheid en diversiteit aan waterplanten, waterinsecten en vissen in het water. De resultaten van het onderzoek komen begin 2018.

29-07-2017 Man doet zich voor als containerschoonmaker

In Helmond doet een jongeman zich voor als werknemer van een bedrijf dat door de gemeente Helmond is ingehuurd om tegen een vergoeding afvalcontainers schoon te maken. De gemeente waarschuwt dat je geen contract aan moet gaan met deze man. Er zijn al verschillende meldingen binnengekomen uit de wijken Brouwhuis en Rijpelberg. De gemeente heeft geprobeerd contact op te nemen met de firma waar de man voor zegt te werken. Dit is echter niet gelukt. Bron: ED

29-07-2017 Jan Van Aert vierde raadslid die overstap maakt

In Helmond is alweer het vierde raadslid overgestapt naar een andere partij. Eerst stapte Henriëtte Verouden en Sascha van Lierop van Helder Helmond over naar Lokaal sterk en Plan! Vervolgens maakte Sandra Stijkel de wissel Senioren2013 – VVD. Nu is ook Jan Van Aert overgetapt. De overstappers nemen hun zetel mee naar de nieuwe partij. De reden hiervoor is volgens hen omdat kiezers op hen als persoon hebben gestemd. Bron: ED

28-07-2017 Veel fietsendiefstallen in Helmond

In 2016 werd in Helmond 1062 keer aangifte van fietsdiefstal gedaan. Dat was iets meer dan in 2015. Gestolen worden er veel meer: achtduizend was het geschatte aantal vijf jaar geleden. Niet iedereen ziet het nut van het doen van aangifte. De locaties waar fietsendieven het vaakst toesloegen: Frans Joseph van Thielpark (148 stuks); Jumbo, Azalealaan (64);Dansschool Reiniers naast winkelcentrum De Bus (51); Supermarkt EMTE, 2e Haagstraat (42); Hoek Zuid-Koninginnewal/Traverse bij Muziekcafé (37); Elkerliek Ziekenhuis (25); Onder de Traverse op de Parkweg (15); Bibliotheek, Watermolenwal (10); Speelhuisplein (9); Station Helmond-Brouwhuis (6). Bron: De Weblog van Helmond.

28-07-2017 Samenwerking bekrachtigd in Kasteel Gemert

Dinsdag 29 augustus vindt op Kasteel Gemert de formele ondertekening plaats van het Technical Agreement (TA) van project APOLLO, de Duits-Nederlandse samenwerking van de grondgebonden luchtverdediging. In dit geval gaat het specifiek om de onderbevelstelling van een Duitse PATRIOT-eenheid bij het DGLC. De Duitse Generalinspekteur der Bundeswehr, generaal Wieker, tekent namens Duitsland. Vanuit Nederlandse zijde tekent commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. Beide ministers zijn verhinderd. Bron: Tweede Kamer.

28-07-2017 Tweedaags festival Kingz Outdoor

Vier Gemertse horecaondernemers uit het centrum organiseren onder de naam Kingz Events op 15 en 16 september het nieuwe festival Kingz Outdoor. Na de enorme opkomst met Kingz & Queenz op het Ridderplein in Gemert en twee bomvolle edities Gemert Kermis op het grasveld bij de kerk hebben die horecaondernemingen uit het centrum besloten om op grotere schaal verder te gaan. Uitvalsbasis voor de live-events/festivals wordt het evenemententerrein De Schabbert aan de West-Om in Gemert. Deze locatie, waar ook Fun Run Gemert gebruik van maakt, biedt als evenemententerrein meer mogelijkheden. Bron: Gemerts Nieuwsblad. 

28-07-2017 Meer hockeyvelden weer ter discussie

De plannen van gemeente en Hockeyclub Helmond voor uitbreiding van het complex aan de Warande blijven weerstand oproepen. In die plannen zouden ten noorden van het huidige hoofdveld twee nieuwe velden en een groot parkeerterrein moeten komen. Bezwaarmakers vragen zich af of uitbreiding nog wel aan de orde is, nu de vergrijzing toeslaat. Andere clubs zouden het met veel meer leden per veld wel kunnen rooien. De bezwaarmakers pleiten voor verplaatsing van HC Helmond naar het terrein van voetbalvereniging PVV, welke club binnen drie jaar uit de Warande vertrekt. De politiek buigt zich na de zomer opnieuw over de kwestie. Bron: ED.

28-07-2017 Helmonds Raadslid handhaaf standpunt

Politieke partij Helmond Aktief wil dat raadslid Jan van Aert zijn raadszetel teruggeeft. Doet hij dat niet, dan zou hij volgens die partij zoals voorheen geld moeten blijven afdragen. Doet hij dat niet vrijwillig, dan willen ze hem desnoods een rekening sturen. Helmond Aktief zou opgaan in 50Plus, welke partij aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen meedoet. Toen de partij uiteindelijk besloot niet met 50Plus in zee te gaan, bleek Van Aert dat alleen wel te doen. In afwachting van die verkiezingen sloot hij zich aan bij Senioren2013, een partij die wel opgaat in 50Plus. Van Aert zegt niet van plan te zijn aan één van beide opties mee te werken. Bron: ED.

28-07-2017 Bockenrijderstocht vanuit Beek en Donk

Op zondag 30 juli rijdt wielertoerclub Beek en Donk de Bockenrijderstocht. Er wordt vanaf het Heuvelplein vertrokken. De 95 km lange tocht voert via Oirschot en Oostelbeers naar de diep in de bossen gelegen herberg 'De Bockenrijder'. Daar wordt koffie gedronken, waarna het via Haghorst en Best langs het Wilhelminakanaal teruggaat naar Beek en Donk.  De route is via de website van de club te downloaden. Bron: Mooilaarbeek.

28-07-2017 Disabled Open op Stippelberg

Zaterdag 9 september kunnen mensen met een lichamelijke handicap, die willen weten of de golfsport iets voor hen is, terecht op Golfbaan Stippelberg in Bakel. Er is daar dan een speciale clinic van de Brabantse Disabled Open. Het Disabled Open vindt die dag voor de tiende keer plaats. Vorig jaar was dat voor het eerst op Golfbaan Stippelberg, daarvóór op de golfbaan in Helmond. Bron: Omroep Centraal.

28-07-2017 Toer de Boer steunde goede doelen

ZLTO Gemert-Bakel hield in juni de tweede Toer de Boer. Tijdens dit jaarlijks terugkerend evenement kan jong en oud een toer maken langs verschillende boerenbedrijven die de deuren openen voor het publiek. Ditmaal waren dat er vier in Bakel, Milheeze en De Rips. De opbrengst was bestemd voor Duchenne Heroes en voor KiKa. Genoemde organisaties werd 1000 euro geschonken. Bron: Gemerts Nieuwsblad.

27-07-2017 Bestemmingsplan

Het ontwerp voor het wijzigingsbestemmingsplan Donkersvoortsestraat 10 in Beek en Donk is gereed. Het plan voorziet in vergroting van het agrarisch bouwblok op deze locatie. Het ligt met de bijbehorende stukken van vrijdag 28 juli tot en met donderdag 7 september voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis in Beek en Donk. Het is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het ontwerpwijzigingsbestemmingsplan kenbaar maken.

27-07-2017 Gescheiden riool Nachtegaallaan

In de Nachtegaallaan in Beek en Donk wordt in de week van 11 september gestart met werkzaamheden aan het riool. Hierbij wordt een nieuw hemelwater- en vuilwaterriool aangelegd. Aanwonenden krijgen de kans om hun dak aan de voorkant af te koppelen en op het hemelwaterriool aan te sluiten. Hoe meer mensen hieraan meedoen, hoe minder kans op wateroverlast op straat en hoe minder er onnodig gezuiverd hoeft te worden. Ook wordt er nieuwe bestrating aangebracht. De werkzaamheden duren tot half december.

27-07-2017 Onkruidbeheersing in Laarbeek

De gemeente Laarbeek krijgt regelmatig meldingen over onkruid op verhardingen. De reden is dat de gemeente het onkruid op een milieuvriendelijke wijze bestrijdt. Dit is duurzamer, maar ook minder effectief. Chemische onkruidbestrijding is niet meer toegestaan. Door onkruid mechanisch te bestrijden door te borstelen, wieden, schoffelen of met een veegmachine, of thermisch met heet water komen er geen chemische stoffen meer in het oppervlaktewater terecht. Door deze onkruidbeheersing blijven soms wortels deels intact. De gemeente Laarbeek heeft afspraken gemaakt met de aannemer over de hoeveelheid onkruid die zichtbaar mag zijn. Daarbij wordt nog volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van milieuvriendelijke bestrijding. Bron: gemeente Laarbeek

27-07-2017 Nieuwe bouwkavels Beekse Akkers

De gemeente Laarbeek biedt vanaf 4 september veertien zelfbouwkavels aan in nieuwbouwwijk de Beekse Akkers in Beek en Donk. Het gaat om twaalf percelen voor halfvrijstaande woningen en twee percelen voor vrijstaande woningen aan de Rijbroeksedreef en Blokskampsedreef. Binnenkort is op de gemeentepagina meer informatie over de aangeboden kavels te vinden en hoe men zich hiervoor kan inschrijven.

Het weer in Laarbeek