14-02-2018 Raoper van het Jaar

Tijdens de Gardistenmiddag in Lieshout, die dinsdag 13 februari werd gehouden, is Nellie van Kaathoven benoemd tot Raoper van het Jaar. Van Kaathoven zet zich al jaren op vrijwillige basis in op velerlei terreinen. Zij heeft Buurtvereniging Plan West mee opgericht en daarvoor vele activiteiten georganiseerd, ze was meer dan veertig jaar collectante voor verschillende goede doelen, maakte bloemstukken bij diverse verenigingen, hielp vele uren mee in het bejaardenhuis, ging mee tijdens uitstapjes voor verstandelijke beperkte mensen en dementerenden, hielp bij de actie 'Lopen voor Laurence' en is mantelzorger voor meerdere mensen. De benoeming vond plaats in het Dorpshuis. Bron: MLK.

14-02-2018 Nieuwe Nederlander

Mevrouw R. Reda heeft onlangs uit handen van burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek een certificaat ontvangen waarin het Nederlanderschap officieel is vastgelegd. Dit gebeurde in het gemeentehuis in Beek en Donk. Tijdens de naturalisatieceremonie worden mensen die de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen welkom geheten en wordt stilgestaan bij het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Bron: gemeente Laarbeek.

14-02-2018 Biljartclub 't Bedonkske

Biljartclub Beek en Donk
De uitslagen van woensdag 14 februari
A-Klasse:
0-2 Dielis Poulisse - Frits Maas
0-2 Henk Jansen - Jan van Neerven
0-2 Martien Penninx - Hans Venrooij
3-0 Jan Verbakel- Frits Poulisse
0-2 Piet Knaapen - Huub Barten
3-0 Harrie Bouwmans - Martien Penninx
Stand:
1. Huub Barten
2. Jan Verbakel
3. Henk Jansen
B-Klasse:
0-3 Pieter Rooijackers - Mies Verhoeven
0-3 Piet van Schijndel - Jo Heesakkers
2-0 Theo Verheijen - Theo van Hoogstraten
0-3 Cor Oppers - Manuel Villalon
3-0 Willy van Gend - André Manders
Stand:
1. Jo Heesakkers
2. Mies Verhoeven
3. Manuel Villalon
Bron: 't Bedonkske.

14-02-2018 Politieke avond oMase

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart wordt door vrouwenvereniging oMase uit Mariahout op woensdag 14 maart een politieke forumavond gehouden. Vrouwelijke vertegenwoordigers van Laarbeekse politieke partijen gaan deze avond met elkaar en met het publiek in debat. Doel van de avond is de toehoorders te informeren over de partijprogramma's. Vooraf kunnen onderwerpen worden aangedragen. De avond wordt gehouden in het Buurthuis in Mariahout. Bron: oMase.

14-02-2018 Opleverdatum Sonse kerk 1 juli

De geplande einddatum van de sloop van de kerk in Son is definitief uitgesteld tot 1 juli. Aanvankelijk was de uiterste opleverdatum 20 februari en er hing de parochie een boete boven het hoofd die kon oplopen tot een half miljoen als deze datum niet zou worden gehaald. Er wordt nu nog gewacht op een reactie van de provincie op het bezwaar van de parochie tegen het stilleggen van de sloop. Begin januari verrichtte de provinciale handhavingsdienst ODBN metingen waaruit bleek dat er nog minstens één vleermuis in de kerk zat. Omdat de provincie tevens tot de conclusie kwam dat niet alle maatregelen waren genomen om de dieren een ander onderkomen te bieden, werd de sloop stilgelegd. Daardoor dreigde een clausule in het sloopcontract in werking te treden: als de parochie de deadline van 20 februari zou overschrijden, zou een boete volgen. Bron: ED.

14-02-2018 Ballonnetjes aan de brievenbus

Een actie van Albert Heijn in de Helmondse wijk Dierdonk heeft tot enige bezorgdheid geleid. In het kader van Valentijnsdag had de grootgrutter dinsdag huis aan huis kortingskaartjes achtergelaten die met een lintje vastzaten aan een rode ballon in de vorm van een hartje. Die hing aan de buitenkant van de brievenbus of aan de deurknop. Ballonnen die woensdagmorgen nog aan de deur hingen werden weer weggehaald zodat niet duidelijk was dat de bewoners niet thuis waren. 

14-02-2018 Geen snelle sanering Gemertse grond

De grond onder de LipsPlus in Gemert hoeft niet met spoed te worden aangepakt. Dat heeft de Raad van State in Den Haag woensdag bepaald. De grond zit vol chloorstoffen, afkomstig van voormalig wasserij Aurora aan de Lodderdijk. Die heeft daar tussen 1958 en 1988 textiel chemisch gereinigd waarbij trichlooretheen en tetrachlooretheen is gebruikt. Er is een saneringsplan om de grond schoon te krijgen, maar dat plan strekt zich over meerdere jaren uit. Aurora Holding bv, de eigenaar van het perceel, wil de grond pas in de tweede fase gaan saneren, als de bedrijfsgebouwen die erop staan worden gesloopt. Dat wordt mogelijk in 2021 of nog later. Bron: ED.

14-02-2018 Tiny houses in Aarle-Rixtel

Het initiatief van Johan van Bakel uit Aarle-Rixtel om tiny houses te plaatsen in dit dorp krijgt binnenkort gestalte. Er komen dertien van deze verplaatsbare, tijdelijke huizen aan de Jan van Rixtelstraat. Er zijn 85 belangstellenden voor de huisjes zodat er moet worden geloot. Daarbij gaan eigen inwoners voor, daarna inwoners van Laarbeek die een band met Aarle-Rixtel hebben en daarna de rest van de regio. De huisjes zijn 55 vierkante meter, vergelijkbaar met een appartement en kosten 70.000 tot 90.000 euro. De totale woonlasten zijn hooguit vierhonderd euro. Vóór de zomer kunnen de huisjes al bewoond zijn. Bron: ED.

14-02-2018 Carnavalsdinsdag in Heidurp

In Mariahout werd carnavalsdinsdag 13 februari een ludieke bingomiddag gehouden. Deze werd gepresenteerd door twee 'Tirolers'. De jeugd kon zich vermaken met verschillende spellen. Aan het eind van de middag werd afscheid genomen van de jeugdprins en jeugdprinses en werd de jeugdraad ontbonden. Bron: Omroep Kontakt.

14-02-2018 Uitreiking Dialectpenning op zaterdagavond

Dit jaar zal de bekendmaking van genomineerden en prijswinnaars en de uitreiking van de Dialectpenning plaatsvinden op zaterdagavond 9 juni, voorafgaand aan het Brabants Dialectenfestival in Lieshout op zondag 10 juni. Traditiegetrouw is aan dit festival een schrijfwedstrijd verbonden met voor de winnaar de Dialectpenning. Het thema van de schrijfwedstrijd is dit keer 'Vruuger waar alles bitter?'. Tot 1 maart kunnen De Stichting Brabants Dialectenfestival op het thema gebaseerde verhalen, gedichten en liedteksten in het eigen Brabantse dialect worden toegestuurd. Om meer aandacht te kunnen besteden aan de inzendingen is besloten om voor de prijsuitreiking een aparte bijeenkomst op de zaterdagavond te houden. Bron: ED.

 

14-02-2018 Waterschap steunt Statiegeldalliantie

Waterschap Aa en Maas sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. Die wil een structurele oplossing voor zwerfafval en roept de overheid op om statiegeld te heffen op kleine PET-flessen en blikjes. Plastic zwerfafval zorgt voor watervervuiling en vormt een bedreiging voor het watermilieu en het waterleven. Het waterschap steunt het initiatief van de Statiegeldalliantie om zo plastic zwerfafval in het water zoveel mogelijk tegen te gaan. In maart neemt de Tweede Kamer een besluit over het al dan niet heffen van statiegeld op kleine PET-flesjes en blikjes. Bron: Aa en Maas.

14-02-2018 Nieuwe aanvragen VABimpuls mogelijk

Vanaf 1 maart stellen Gedeputeerde Staten een nieuwe aanvraagmogelijkheid open voor de voucherregeling van VABimpuls. VAB staat voor 'vrijgekomen agrarische bebouwing'. Met een voucher kan een eigenaar van lege stallen deskundigheid inroepen bij een beslissing over herbestemming of sloop. Van de 72 aanvragers die tussen oktober 2017 en januari 2018 een aanvraag indienden, loopt inmiddels met 54 eigenaren een adviestraject. De meeste aanvragen komen uit de gemeenten Sint-Anthonis, Hilvarenbeek, Cranendonck, Deurne en Gemert-Bakel. Op dit moment geldt de voucherregeling alleen voor lege stallen en schuren waar geen agrarische activiteiten meer plaatsvinden. De provincie onderzoekt de mogelijkheid om de regeling op korte termijn uit te breiden voor agrariërs die hebben besloten te stoppen met hun bedrijfsvoering, maar nog niet gestopt zijn. Bron: Provincie Noord-Brabant.

14-02-2018 Voorbespreking PNL commissievergaderingen

Maandagavond 19 februari bespreekt Partij Nieuw Laarbeek openbaar de punten die in de komende commissievergaderingen aan de orde komen. Die punten zijn te vinden op de website van de gemeente: o.a. wijziging begroting 2018 GGD en Kadernota 2019 GGD en Senzer, 1e financiële bijstelling 2018, krediet van I&A, vervanging beschoeiing vijver De Koppelen, onderhoudsprogramma riolering 2018, krediet voor bouwrijp maken van plan Vogelenzang en krediet voor bouw- en woonrijp maken van Hoge Suute en krediet voor het innemen van een standpunt en uitwerken van een visie voor het buitengebied. Degene die geïnteresseerd is en wil meepraten, ook over andere onderwerpen, is welkom in het Buurthuis in Mariahout. Bron: PNL.

14-02-2018 Informatieavond WhatsApp Buurtpreventie

Wat is WhatsApp Buurtpreventie? Hoe werkt het en wat kan men hierin doen? Om deze vragen te beantwoorden wordt er een informatieavond gehouden op dinsdagavond 27 maart in het Dorpshuis in Lieshout. Geïnteresseerden uit andere Laarbeekse buurten, wijken en straten zijn ook welkom. Joris Rops van de gemeente Laarbeek en Thijs Scheerooren, wijkagent in Lieshout, geven informatie. Daarna kan men zich desgewenst samen met buurtgenoten aansluiten bij de WhatsApp Buurtpreventie Appgroep. Bron: Vierbinden.

 

14-02-2018 Nieuw boek van Jan Winkelmolen

Zondagmiddag 25 februari wordt bij Dientje in Gemert het meest recrente boek van Jan Winkelmolen gepresenteerd. Het is getiteld ‘Ze zèn van hiejr’. In dit boek met foto's beschrijft Winkelmolen in korte verhalen 75 bekende Gemertenaren. De eerste exemplaren worden aangeboden aan burgemeester Michiel van Veen en aan de samensteller van het Gemerts woordenboek Wim Vos. Eerder schreef Winkelmolen onder andere ‘Skiete Willy’, een eerbetoon aan voetballer Willy van der Kuijlen, en ‘Bai ons hebbe ze um gaër’, over de uitgaansgelegenheden in Gemert-Bakel. Bron: ED.

14-02-2018 3.000 euro aan openstaande boetes

Op de Mierloseweg in Helmond werd zondag een auto met een Duits kenteken aangetroffen. Onderzoek leerde dat degene op wiens naam die auto staat nog vonnissen tot een totaalbedrag van 3.000 euro open heeft staan. De auto werd daarop buiten gebruik gesteld en de eigenaar kon zijn voertuig inleveren. Bron: ED.

 

14-02-2018 Oudijzeractie De Goede Hoop

Harmonie De Goede Hoop in Aarle-Rixtel houdt zaterdagmorgen 17 februari weer een oudijzeractie. Op het terrein tussen de Boerenbond en Grand Café Stout kunnen oude metalen worden ingeleverd. Alle soorten metalen zijn welkom: verder ook elektrakabels, witgoed en oude computers. Géén koelkasten, diepvriezers en televisietoestellen. Te zware of te grote spullen worden in overleg opgehaald. Bij de maandelijkse inzameling worden vaak oude fietsen ingenomen. Deze worden gerepareerd en rijklaar aangeboden: dat aanbieden gebeurt ook op zaterdagmorgen. Bron: De Goede Hoop.

13-02-2018 Succesvol LBBT in De Klumper

Op zondag 4 februari werd in sporthal De Klumper in Lieshout het Laarbeeks Basisschool Basketbal Toernooi (LBBT) gehouden. Ongeveer driehonderd Laarbeekse basisschoolleerlingen namen hieraan deel. Bij de teams van de groepen 4 wonnen De  Smiley’s (De Raagten). Siem Sniekers van dat team won de finale van de vrijeworpenwedstrijd. Bij de groepen 5/6 werden De Toppers (De Sprankel) winnaar. Lina van den Heuvel van Fighting (Bernadetteschool) nam de vrije worpen het beste. Bij de groepen 7 en 8 kon het beste team zich plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap voor basisschoolteams in Den Haag. Dat werden The Pussycats (De Sprankel). Bij deze categorie won Pleun van de Berg van The Seven Fighters (Bernadetteschool) bij het nemen van vrije worpen. Bron: MooiLaarbeek.

13-02-2018 Gratis gebruik pc voor belastingaangifte

Wie zelf belastingaangifte wil doen maar thuis geen (veilige) computer of internet heeft kan tussen 1 maart en 1 mei voor zijn aangifte voor de inkomstenbelasting of het aanvragen van toeslagen terecht bij de bibliotheek in Gemert. Daar is één computer speciaal gereserveerd voor de belastingaangifte. Die is te gebruiken tijdens de bemande uren: maandag t/m vrijdag 13.30 - 17.00 uur en zaterdag 10.00 - 13.00 uur. Documenten voor de belastingdienst kunnen alleen in de bemande uren gratis worden geprint. Bron: Bibliotheek Gemert.

13-02-2018 Playbackavond De Laotbloeiers

Carnavalsvereniging De Laotbloeiers uit Gemert hield maandagavond 12 februari in residentie Den Engelenburcht een playbackavond voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Een tiental artiesten zoals Anouk, André Hazes, André van Duin en Corry Konings trad op voor een zeer enthousiast publiek. Prins Martijn, prinses Emma en adjudant Berry van KansPlus maakten deel uit van dat publiek. Volgens de voorzitter van De Laotbloeiers zal het voor het eerst gehouden evenement zeker een vervolg krijgen. Bron: Omroep Centraal. 

Het weer in Laarbeek