19-04-2018 Kapvergunningen

Het college van Laarbeek heeft besloten een vergunning te verlenen voor het kappen van 22 platanen aan de Papenhoef in Lieshout. Dit in verband met een rioolrenovatie. Ter compensatie is een financiële herplantplicht opgelegd. Ook worden 75 bomen aan de Bernadettestraat en het Meerven in Mariahout gekapt in verband met een rioolrenovatie. Ter compensatie is een herplantplicht opgelegd van 23 nieuwe esdoorns. Bron: gemeente Laarbeek.

19-04-2018 Besluit uitschrijving persoon

Het college van B&W van Laarbeek maakt bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat T.F. Krzysztofik, geboren 6 juli 1985, niet meer woont op het adres waar hij in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Reden van de uitschrijving is 'verblijfplaats onbekend'. Dit betekent dat deze persoon formeel niet meer in Nederland woont. Wie zijn naam hier toch vermeld ziet staan moet binnen zes weken contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Laarbeek. Bron: gemeente Laarbeek.

19-04-2018 Voornemen uitschrijven personen

Uit onderzoek blijkt dat in Laarbeek enkele personen niet meer wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college van B&W is van plan om nieuwe gegevens van verblijf en adres op te nemen volgens de procedure 'Vertrek uit Nederland'. Het gevolg hiervan is dat zij geen beroep meer kunnen doen op sociale voorzieningen in Nederland en geen officiële documenten kunnen aanvragen. Het betreft P.F.M. Koelewijn, geboren 7 december 1968 in Helmond en F.M.A.L. Janssen, geboren 19 juli 1967 in Helmond. Wie weet waar deze personen verblijven kan bellen met de gemeente Laarbeek. Als de gemeente uiterlijk op 9 mei 2018 geen reactie heeft ontvangen, worden deze personen uitgeschreven. Bron: Gemeente Laarbeek.

19-04-2018 Inloopbijeenkomst onderhoud provinciale weg

Vanaf half mei tot en met eind september 2018 worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de provinciale weg N615 tussen Nuenen en Beek en Donk. Het asfalt van de N615 met bijbehorende fietspaden en de aanwezige verkeerslichten en software worden vervangen. De gemeente Laarbeek wil dan ook een aantal kleine verkeerskundige aanpassingen aanbrengen. De werkzaamheden lopen vanaf de Bosweg ten noorden van de kom Gerwen tot de rotonde met de N279 in Beek en Donk. Over de werkzaamheden wordt dinsdag 8 mei een inloopbijeenkomst gehouden in café zaal Van de Burgt in Beek en Donk.

19-04-2018 Elly van de Wijdeven wint VVV-bon

Elly van de Wijdeven uit Aarle-Rixtel heeft dinsdag uit handen van burgemeester Frank van der Meijden een VVV-bon ontvangen. Mevrouw Van de Wijdeven had meegedaan aan een enquête onder zesduizend inwoners van Laarbeek over de gemeenteraadsverkiezingen. De enquête bestond uit een deel vóór de verkiezingen en een deel erna. Wie zijn contactgegevens achterliet maakte kans op de bon. Bron: gemeente Laarbeek.

19-04-2018 Programma Nirwana Tuinfeest compleet

Met de laatste zeven namen die bekend zijn gemaakt is het programma van het Nirwana Tuinfeest compleet. De namen zijn Jet Rebel, Maxi Jazz, K's Choice, Reeditors, Once, Faith! en Mr. Crowe's Garden. Het tuinfeest wordt vrijdag 10 augustus geopend door de winnaar van het Eurosjopper Festival. Bron: Nirwana Tuinfeest.

19-04-2018 Leerlingen winnen Artcadia

Tien leerlingen van 2 vwo van het Dr. Knippenbergcollege in Helmond hebben woensdag in het Evoluon in Eindhoven met hun project 'Het slimste park' de Artcadia 2017/2018 gewonnen. Tot de groep behoren drie leerlingen uit Laarbeek: Britt Kester, Marit van Zutphen en Sten Vereijken. De leerlingen hebben een reis naar Warschau gewonnen. Artcadia is een kunst- en techniekwedstrijd. De leerlingen lieten met hun project zien hoe technische functies in een park kunnen worden toegepast. Zij hadden ingezet op duurzaamheid en afval maar ook op sociale cohesie. De jury roemde de veelzijdigheid aan ideeën en de concrete uitwerking ervan. Zo maakten ze enkele prototypes, een website en een app. Bron: MooiLaarbeek.

19-04-2019 Uitslagen Wielervijfdaagse van Woensdag

Uitslagen wielervijfdaagse van woensdag 18 April

Jongste jongens
1e Florian Groenedijk
2e Lars Hoekstra
3e Cas Noorland
Algemeen klassement
1e Florian Groenedijk
2e Cas Noorland
|3e Lars Hoekstra

Jongste meisjes
1e Loys van Rooij
2e Nova Timmers
3e Noe van Meegen
Algemeen klassement
1e Loys van Rooij
2e Nova Timmers
3e Isa Spijkers

Oudste jongens
1e Giel Hovers
2e Hugo Kersten
3e Luuk Gevers
Algemeen klassement
1e Giel Hovers
2e Hugo Kersten
3e Luuk Gevers

Oudste meisjes
1e Josje van Emmen
2e Lara van Dijk
3e Sam van Erp
Algemeen klassement
1e Josje van Emmen
2e Lara van Dijk
3e Sam van Erp

Groep 6
1e Willem Opheij
2e Ingmar Penninx
3e Ilke Biemans
Algemeen klassement
1e Willem Opheij
2e Ingmar Penninx
3e Ilke Biemans Groep

7/8 1e Ruud van Rooi
2e Marius Penninx
3e Rowald de Groot
Algemeen klassement
1e Ruud van Rooi
2e Marius Penninx
3e Rowald de Groot

Bron: Fam.Steegs

18-04-2018 Nieuwe centramanager in Laarbeek

Laarbeek heeft een nieuwe centramanager. Het is Henry van Vlerken, nu nog centramanager in Nuenen. Wethouder Meulensteen vertelde hem dat de aandacht moet liggen bij de vijf winkelgebieden in Laarbeek, maar dat het Piet van Thielplein in Beek en Donk op dit moment de hardste stimulans nodig heeft. Van Vlerken is de eerste centramanager in Laarbeek die op betaalde basis aan de slag gaat. De gemeente betaalt drie jaar lang zijn salaris, Stichting Centra Management Laarbeek het andere deel. Bron: MooiLaarbeek.

18-04-2018 Auto op zijn kant

In de Uiverlaan in Helmond is dinsdagavond een bestelauto op zijn kant terechtgekomen. Dit gebeurde net na een bocht. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. De politie heeft een persoon meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De weg is enige tijd in één richting afgesloten geweest. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd. Er waren geen gewonden. Bron: 112 Brabant.

18-04-2018 Problemen Helmondse binnenstadswijken

De problemen in de Helmondse binnenstadswijken rond armoede, schulden, eenzaamheid en gezondheid stapelen zich op. Hoe ernstig dat is werd pas echt duidelijk toen sociale verhuurders in gesprek gingen met huisartsen, welzijnsinstellingen, politie en zorgverleners. Er is een scherpe tweedeling ontstaan tussen oudere binnenstadswijken met overwegend huurhuizen en de buitenwijken met vooral koopwoningen. Er is een toenemende groep kwetsbare huurders. De problemen in de wijken zijn toegenomen als gevolg van bezuinigingen van de Rijksoverheid. Alle instanties hebben een manifest ondertekend waarin ze afspreken contact met elkaar te houden en hun bevindingen en kennis met elkaar te delen. Bron: ED.

18-04-2018 Nieuw blad voor Mierlo-Hout

De eerste editie van het nieuwe wijkblad De MierloHoutenaar zal niet verschijnen. De reden is dat er ook een luxe glossy uitkomt met de naam Ons Mierlo-Hout. De wijkraad was op zoek naar adverteerders voor het wijkblad en wist niet dat uitgever Ad Klaassen ook met een blad bezig was: Ons Mierlo-Hout. Klaassen wil het blad in mei laten verschijnen. De wijkraad, die dinsdagavond nog sprak over een plan van aanpak, ontving woensdagochtend een mailtje van Klaassen waarin deze het nieuwe magazine aankondigde. Bron: ED.

18-04-2018 Veilig op pad op een e-bike

De vier seniorenverenigingen in Laarbeek houden op woensdag 16 mei samen met Vierbinden en Move for Life van Jos Vermeulen de themadag 'Veilig op pad met uw elektrische fiets'. Het is een dag van theorie en praktijk ter bevordering van de veiligheid van de e-bike-gebruiker. Dit vindt plaats in het Dorpshuis in Lieshout. Bron: KBO.

18-04-2018 Evaluatierapport PIT 2017

Zes Brabantse gemeenten in Peelland, waaronder Laarbeek, hebben het Evaluatierapport PIT-convenant 2017 ontvangen. PIT staat voor Peelland Interventie Team. Uit het rapport blijkt dat de vooraf gestelde doelstellingen ten aanzien van meer focus op toezicht en handhaving zijn gerealiseerd. Er is duidelijk sprake van meerwaarde. Doelstelling van de samenwerking is gericht op het integraal uitoefenen van toezicht en handhaving van wettelijke en lokale regelgeving, het voorkomen en signaleren van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde en veiligheid. De zichtbaarheid van en het vertrouwen in de overheid zijn toegenomen. Bron: gemeente Laarbeek.

18-04-2018 CircusProjectDag De Raagten

Basisschool De Raagten in Beek en Donk bestaat vijftig jaar en Kindcentrum De Raagten vijf jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt dinsdag 8 mei op het evenemententerrein achter de school een CircusProjectDag gehouden met Circus Tadaa. Alle kinderen maken samen met de circusartiesten kennis met de wereld van het circus. 's Morgens zijn er circuscircuits en 's middags gaan de kinderen oefenen, verkleden en schminken en volgt de circusvoorstelling. Bron: De Raagten.

18-04-2018 CreaFitLala

De kinderen van de Bernadetteschool in Mariahout vieren vrijdag 20 april Koningsdag in en om het Buurthuis. De dag wordt feestelijk geopend met een versierde fietsenoptocht waaraan ook kinderen mogen deelnemen die niet op school zitten. In samenwerking met Creatief met aARTs en Laarbeek Actief kunnen de kinderen daarna deelnemen aan verschillende sportieve en creatieve activiteiten. Bron: Bernadetteschool.

18-04-2018 Bernadetteschool Erkend Leerbedrijf

De Bernadetteschool in Mariahout is na een beoordeling weer goedgekeurd als Erkend Leerbedrijf. Dit betekent dat zij stageplaatsen kan bieden aan voor het onderwijs relevante opleidingen. Dat zijn opleidingen voor pabostudenten maar ook voor onderwijsassistenten, conciërges in opleiding (facilitair medewerker) of studenten die een sportopleiding volgen. Bron: Bernadetteschool.

18-04-2018 Einde aan schoolfruitsubsidie

Op basisschool Bernadette in Mariahout is het EU-schoolfruitprogramma afgelopen. Sinds half november kregen de kinderen drie dagen per week gratis schoolfruit aangereikt. Zo konden ze kennismaken met veel verschillende soorten fruit. Het programma werd ondersteund door het Voedingscentrum. Het schoolfruit werd gefinancierd door de Europese Unie. Bron: basisschool Bernadette.

18-04-2018 Energiebesparing bij bedrijven

Vorig jaar heeft de provincie de omgevingsdiensten de opdracht gegeven om via toezicht energiebesparing te stimuleren bij bedrijven die onder provinciale bevoegdheid vallen. Uit een evaluatie hiervan is een aantal nieuwe inzichten en kansen naar boven gekomen waarmee de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving nog meer energiebesparing kunnen helpen realiseren. Om deze kansen te verzilveren is er voor 2018/2019 een extra opdracht uitgezet naar de omgevingsdiensten. De provincie Noord-Brabant is met deze aanpak op het gebied van VTH en energiebesparing één van de koploper-provincies in Nederland. Bron: Gedeputeerde Staten.

18-04-2018 Kranslegging door kinderen

De kinderen van groep 6, 7 en 8 van basisschool De Heindert in Aarle-Rixtel mogen op 4 mei, de Nationale Dodenherdenking, een krans leggen bij het monument in Beek en Donk. De ceremonie begint om kwart voor 8 waarna om 20.00 ur twee minuten stilte wordt gehouden.

Het weer in Laarbeek