30-08-2017 Bridgeclub 't Bedonkske

Bridgeclub Beek en Donk
Uitslag van dinsdag 29 augustus:
1. Lien en Jos 63,50%
2. Jan en Riet 60,50%
3. Lien en Lien 67,00%
4. Wil en Ger 64,50%
5. Jo en Riet 54,50%
6. Piet en Nelly 53,50%
Bron: Bridgeclub 't Bedonkske.