10-07-2019 Bridgeclub 't Bedonkske

Bridgeclub Beek en Donk
Spelmiddag dinsdag 9 juli
1. Annie en Helma 64.48%
2. Pieta en Nelly 60.18%
3. Antoinette en Jannie 60.03%
4. Diny en Bernadette 57,01%
5. Cor en Nellie 55,57%
Bron: Omroep Kontakt.