09-10-2019 Bridgeclub Beek en Donk

Uitslag Bridgeclub dinsdagmiddaggroep
Spelmiddag 8 oktober 2019
1. Annie en Helma 66.69%
2. Henny en Antoinette 62.31%
3. Wil en Ger 60.39%
4. Kitty en Riek 53.70%
5. Gerda en Jo 53.38%
Bron: Omroep Kontakt.