17-11-2018 Masterchefcompetitie

Team Zonnebloem Mariahout organiseert als onderdeel van de Gezondheidsrace 2018-2019 een Masterchefcompetitie voor 55-plussers. Deze competitie bestaat uit een aantal ronden. Om de beurt kookt iemand thuis voor de anderen van zijn groepje die daar punten voor geven. Wie binnen het groepje de meeste punten verzameld, gaat door naar de volgende ronde waarin de winnaars per kern voor elkaar gaan koken. Uiteindelijk leidt dat tot één winnaar per kern en een finale waarin uit ieder Laarbeeks dorp één finalist meedingt naar de titel Masterchef van Laarbeek. Wie zich voor 15 december opgeeft, ontvangt een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst in januari. Daar worden de groepjes ingedeeld en vertelt een diëtist over gezond koken. Bron: Mooilaarbeek

17-11-2018 Coachen met paarden

Woensdagavond 28 november wordt het KennisCafé van Bibliotheek De Lage Beemden in Lieshout gehouden. Dan verzorgt Aponicoach Victoria Lagerwey een lezing over coachen met paarden. Zij vertelt hoe je op een natuurlijke manier binnen een paar minuten je spanning kwijtraakt tijdens een coaching met een paard. Zij illustreert haar verhaal met een aantal voorbeelden uit haar praktijk. Op het moment dat iemand bij een paard in een kudde gaat staan, ziet het die persoon als paard en gaat het ervoor zorgen dat ook die persoon in balans komt. De rol van de coach is om dan, op de momenten dat het paard ‘duidt’, de juiste vragen te stellen. Bron: Omroep Kontakt

17-11-2018 VIP-ontmoeting in 't Oude Raadhuis

In samenwerking met Vierbinden Academie werd in 't Oude Raadhuis donderdag een speciale VIP-ontmoetingsmiddag met de kunstenaars gehouden. Het was een ontmoeting van mantelzorgers met de kunstenaars Diny Timmers en Melanie Hermans, afkomstig uit Gemert. Marga Vastre vertelde over de maandelijks wisselende kunstexposities in 't Oude Raadhuis. De kunstenaars vertelden over hun manier van werken. Ze  waren blij met de expositieruimte in 't Oude Raadhuis waar zij hun werk konden tonen aan geïnteresseerden zoals ook aan kinderen van de Beek en Donkse basisscholen en nu aan de mantelzorgers. Bron: Omroep Kontakt

17-11-2018 Modeshow op De Heindert

Afgelopen week vond op basisschool De Heindert in Aarle-Rixtel de Cultuurweek plaats. Het thema van deze week was Trash Fashion. Er werd stilgestaan bij het feit dat materialen ook op een andere manier hergebruikt konden worden.  De kinderen gingen aan de slag om met recyclebare materialen kleding te maken. Vrijdagmiddag werd de week afgesloten met een spectaculaire modeshow. Bron: Omroep Kontakt

16-11-2018 14e Uitreiking Vrijwilligerscomplimenten

Op vrijdagavond 7 december is in Gemeenschapshuis De Dreef in Aarle-Rixtel de veertiende uitreiking van de Laarbeekse Vrijwilligerscomplimenten. De gemeente Laarbeek spreekt zo samen met Vierbinden waardering uit voor alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die actief zijn binnen de gemeente. Een jury, bestaande uit Laarbeekse betrokken ondernemers, buigt zich over de nominaties. Bron: Gemeente Laarbeek.

 

16-11-2018 Aanwijzingen raden Prins Luuk XLVII

De derde serie aanwijzingen zou meer duidelijkheid hebben moet geven voor de identiteit van Prins Luuk XLVII van carnavalsvereniging De Teugelders in Ganzendock. Er ging iets mis met de aanwijzingen. Vandaar nogmaals: 1. Deze persoon is geknipt voor het prinsschap. 2. Deze persoon is een vroege vogel. 3. Deze persoon gaat veel berg op en berg af. 4. Deze persoon wil geen peper en zout. 5. Deze persoon raakt bijna in de slip. 6. Deze persoon was al vroeg van school. 7. Deze persoon is goed bij stem. Bron: MooiLaarbeek.

16-11-2018 Hints boerenpaar De Teugelders

Carnavalsvereniging De Teugelders uit Ganzendonck heeft aanwijzingen om erachter te komen wie er met carnaval als boerenbruidspaar in de onecht zal worden verbonden: 1. Cupido heeft raak geschoten. 2. De boer is lang een grensgeval geweest. 3. Empeldonk is voor beiden niet vreemd. 4. De boerin is een echte hofdame, toch zit ze in de put. 5. De boer is een schijnheilige, hij kan natte voeten krijgen. 6. De boer slaat niet vaak de plank mis. 7. De boerin is een echte koningin. 8. De boer staat in de spotlights. 9. De boerin let op de kleintjes. Bron: MooiLaarbeek.

16-11-2018 Sinterklaas komt naar Beek en Donk

Sinterklaas komt zaterdagmiddag 17 november naar Beek en Donk. Vanaf half twee zijn er een paar Pieten aanwezig bij de aanlegplek bij de Donkse brug. Er is een Ballonnenpiet die figuren maakt. Als de Sint arriveert wordt hij opgewacht door de burgemeester van Laarbeek, Dédé-dansballet en de Sinterklaas-werkgroep. Na de rondgang door Beek en Donk worden de kinderen op het Heuvelplein getrakteerd op een optreden van dansgroep Tati's die samen met de kinderen dansjes doet. Ook is daar uitgebreid de mogelijkheid om met Sinterklaas en Pieten op de foto te gaan. Bron: Bron: Omroep Kontakt

16-11-2018 Winterfair

Tijdens een drietal open dagen bij ORO De Nieuwe Werf in Beek en Donk was iedereen uitgenodigd om een kijkje te nemen. Tijdens de open dag was er ook een Winterfair waarbij verschillende kraampjes stonden opgesteld en hun producten werden verkocht. Er was ook gedacht aan een drankje en er was de mogelijkheid om iets lekkers te nuttigen. Bij elke groep van De Nieuwe Werf werd gewerkt, bezoekers konden daar een kijkje nemen. Bron: Omroep Kontakt

16-11-2018 Supermarkt wil naar Het Anker

Supermarkt Jan Linders in Beek en Donk wil verhuizen van het Heuvelplein naar muziekcentrum Het Anker, 100 meter verderop. De voorgenomen verhuizing van de supermarkt lijkt een meerjarenplan te worden, want harmonie O&U is eigenaar van Het Anker. De harmonie tekende in maart 2018  een intentieovereenkomst met de gemeente Laarbeek, Stichting Vierbinden, de Budoclub en de Boksclub voor een verhuizing naar het gemeenschapshuis. Dit is echter nog niet ingericht voor de komst van de harmonie. Een verhuizing volgt vermoedelijk pas eind 2020. Bron: Mooilaarbeek

15-11-2018 Herstel vennen Mariahout

Binnenkort worden door de Bosgroep Zuid-Nederland in opdracht van de gemeente Laarbeek het voormalige Vossenbergven en het Heideven in de Mariahoutse bossen hersteld. Deze vennen zijn halverwege de vorige eeuw ontwaterd en bebost om stuthout voor de mijnbouw te produceren. Om de biodiversiteit te verbeteren start de gemeente binnenkort met het herstel van deze voormalige vennen. Een archeologisch onderzoeks- en adviesbureau begeleidt de graafwerkzaamheden. Bron: MooiLaarbeek.

15-11-2018 Toch sleutels bewoners Het Klavier

De bewoners van de nieuwbouwwijk Het Klavier in Aarle-Rixtel ontvangen maandag 19 november de sleutel van hun nieuwe woning. Een woordvoerder van Woningbouwvereniging Bergopwaarts liet donderdagochtend telefonisch weten overeenstemming te hebben bereikt met de curator. De oplevering van het appartementcomplex zou donderdagmorgen plaatsvinden maar het faillissement van aannemer Adriaans Bouwgroep uit Helmond gooide roet in het eten. Bron: MooiLaarbeek

15-11-2018 Leegstand afgenomen

In de grotere winkelcentra in de Peel is de leegstand afgelopen jaar fors afgenomen. In Gemert, Helmond en Deurne openden in totaal 28 nieuwe winkels en horecazaken de deuren. In dorpen als Beek en Donk, Asten en Someren ging het slechter, blijkt uit nieuwe metingen van het ED. Leegstand is nog steeds een serieus probleem. Landelijk ligt het gemiddelde op 6,7 procent, in de Peelregio blijven alleen Gemert (0,8%) en Mierlo (0%) daar ver onder. Negatieve uitschieters zijn Beek en Donk en Someren (beide 19%), waar het aantal lege panden in een jaar tijd met negen toenam. Helmond doet het met 14% niet heel veel beter, maar wel ten opzichte van vorig jaar (20%). Bron: ED.

15-11-2018 Ontwerpbestemmingsplan woning

Het ontwerpbestemmingsplan Woning Trentstraat ong. Beek en Donk is gereed. Het voorziet in het vastleggen van een bouwmogelijkheid voor een woning in de achtertuin van Brakenstraat 28 in Beek en Donk. Het plan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 16 november 2018 tot en met donderdag 27 december voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het plan is ook digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het plan kenbaar maken. Bron: Gemeente Laarbeek.

15-11-2018 Uitschrijving personen

Na onderzoek door de gemeente Laarbeek blijkt dat enkele personen niet meer wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het betreft K. Szymański, geboren 17 augustus 1990, K. Szymański, geboren 17 augustus 1990 en M.S. Krzyżaniak, geboren 27 oktober 1989, alle drie geboren in Choszczno, N.M. Egelmeers, geboren 29 juli 1998 in Laarbeek en J. Massing, geboren 3 mei 1947 in Soest. Uitschrijving vindt plaats met als reden ‘verblijfplaats onbekend’. Dit betekent dat deze personen daardoor formeel niet meer in Nederland wonen. Wie weet waar deze personen verblijven kan binnen zes weken contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Laarbeek. Bron: Gemeente Laarbeek.

15-11-2018 Vervanging van archiefbescheiden

Het college van Laarbeek heeft het ‘Besluit tot vervanging van archiefbescheiden bouwvergunningen gemeente Laarbeek tot en met 1996’ vastgesteld. In dit besluit wordt geregeld dat de bouwvergunningen tot en met 1996 worden vervangen door een digitale reproductie. Het vervangingsbesluit en de daarbij behorende documenten liggen van vrijdag 16 november tot en met donderdag 27 december ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen dit besluit binnen zes weken na publicatiedatum een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Bron: Gemeente Laarbeek.

15-11-2018 Extra avondopenstelling

In december en in de eerste helft van januari wordt in gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk extra drukte verwacht bij het aanvragen van paspoorten of identiteitskaarten. Daarom zal het op maandag 10 en 17 december 's avonds geopend zijn. Een afspraak voor de afdeling Burgerzaken kan gemaakt worden via de website van de gemeente of telefonisch. Informatie over de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart is ook op de site te vinden. Bron: Gemeente Laarbeek.

15-11-2018 Geen snoeihout meer stoken

Het college van Laarbeek heeft vanwege milieu- en duurzaamheidsredenen besloten om vanaf 1 januari 2019 geen stookontheffingen meer te verlenen en eerder verleende stookontheffingen niet meer te verlengen. Voor inwoners die een stookontheffing hebben betekent dit dat deze ontheffing na 1-1-2019 niet meer geldig is. Alternatieven om snoeihout kwijt te raken is het aanbieden van het afval tijdens de halfjaarlijkse inzamelrondes van de gemeente, het hout naar de milieustraat in Lieshout te brengen of het snoeihout, indien mogelijk, te verwerken in houtrillen. Bron: Gemeente Laarbeek.

14-11-2018 Overname Adriaans bijna rond

Tien van de dertien bedrijven die geïnteresseerd zijn in overname van de failliete Adriaans Bouwgroep en Aannemersbedrijf in Helmond kunnen tot donderdag 15.00 uur bij de curatoren een overnamebod neerleggen. Curator Maurice Winkels verwacht dat de nieuwe eigenaar zich snel zal wenden tot de opdrachtgevers van de bouwprojecten die stil zijn komen liggen, waaronder het project op het Piet van Thielplein in Beek en Donk. De huurders van de 22 woningen in het plan Het Klavier in Aarle-Rixtel krijgen zo goed als zeker begin volgende week de sleutels van hun woningen. Bron: ED.

14-11-2018 Voorverkoop voor Sauwelavond

De Beek en Donkse carnavalsvereniging Teugelders van Ganzendonck houdt op zaterdagavond 1 december de voorverkoop van kaartjes voor de Sauwelavond. Deze vindt plaats op zaterdag 16 februari 2019 in muziekcentrum Het Anker. Namen als Berry Knapen, Andy Marcelissen, Duo Vreemd, Boy Jansen, Applaus en Hans Keeris zullen het publiek vermaken. De muziek wordt verzorgd door muziekkapel Nummerke 3. De kaartverkoop vindt plaats in De Tapperij. Bron: Omroep Kontakt.