24-05-2019 Theaterdag De Sprankel

Bij basisschool De Sprankel in Lieshout werd vrijdag een theaterdag gehouden. Dit jaar was er voor een andere invulling gekozen. In het Dorpshuis kregen alle klassen workshops door medewerkers van Djembé Agogo. Die hadden 65 djembees, vijftien sjamanendrums en tien grote doundoumtrommels meegebracht. Na de workshops werd door alle kinderen in de theaterzaal een voorstelling gegeven voor ouders en andere belangstellenden. Bron: Omroep Kontakt.

24-05-2019 Omwonenden hopen op behoud 't Anker

Omwonenden hopen op behoud van muziekcentrum 't Anker en Harmonie O&U en zitten niet te wachten op de komst van supermarkt Jan Linders. Dat bleek tijdens een meedenkbijeenkomst op woensdagavond 22 mei over de invulling van het perceel aan de Pater Vogelsstraat in Beek en Donk. Zo'n dertig geïnteresseerden praatten in 't Anker mee over de toekomst van de locatie. Een onafhankelijk adviesbureau doet in opdracht van de gemeente onderzoek naar vier herbestemmingsopties. De aanwezigen toonden zich argwanend, omdat de optie die vorige week bij de raadsvergadering naar voren kwam (renovatie en behoud van 't Anker) vooralsnog niet onderzocht wordt door het adviesbureau. Bron: ED.

24-05-2019 Huwelijk vanaf thuis digitaal aangeven

De gemeente Laarbeek heeft weer een stap in haar digitale dienstverlening gezet. U kunt voortaan digitaal aangifte doen van uw huwelijk of partnerschapsregistratie. Om aangifte te doen vindt u op de site van de gemeente onder het kopje 'huwelijk' de online link naar uw aangifte. Hierna kunt u inloggen met uw DigiD. De gemeente stelt het belangrijk te vinden om te blijven nadenken hoe de dienstverlening beter kan en het de burger zo gemakkelijk mogelijk gemaakt kan worden. Momenteel kunt u o.a. ook uw verhuizing, leerlingenvervoer of een evenementenvergunning digitaal regelen. Bron: Gemeente Laarbeek.

24-05-2019 Naturalisatieceremonie in Laarbeek

Op woensdag 15 mei was er in het gemeentehuis van Laarbeek een naturalisatieceremonie. De a.s. nieuwe Nederlanders, de heer A.W. Manaserian, mevrouw M.A. Mgrdechian en hun kinderen Vanya en Antonius, en mevrouw K.H. Omar, legden de verplichte verklaring van verbondenheid af ten overstaan van de burgemeester. Verklaard werd (onder ede of belofte) dat men de vrijheden en rechten respecteert van het Nederlanderschap en dat men de plichten vervult die bij het staatsburgerschap horen. Dit was de laatste stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit. Vervolgens werd door burgemeester Frank van der Meijden het officiële bewijs van Nederlanderschap uitgereikt. Bron: Gemeente Laarbeek.

24-05-2019 Basisschoolleerlingen naar Dutch Technology Week

Zaterdag 25 mei zorgen ruim 50 regionale technologiebedrijven en onderwijsinstellingen voor beleving in de wereld van techniek en proberen ze (basisschool)kinderen enthousiast te maken voor techniek tijdens de Dutch Technology Week. Net als in 2018 stelt de Stichting Parkmanagement Laarbeek/Ondernemersfonds in samenwerking met de gemeente Laarbeek een bus beschikbaar voor vervoer van Laarbeekse kinderen (tijdens de Roefeldag Aarle-Rixtel) naar de Hotspot in Helmond. Bron: Omroep Kontakt.

24-05-2019 Voorbespreking De Werkgroep

Maandagavond 27 mei houdt politieke partij De Werkgroep een voorbespreking van de komende raadscommissievergaderingen in de Dreef in Aarle-Rixtel.
Op de agenda voor de commissievergadering Sociaal Domein (dinsdag 28 mei) staat o.a. het rapport van de rekenkamercommissie over het subsidiebeleid, harmonisatie kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De commissie Ruimtelijk Domein heeft geen eigen agenda maar voegt twee agendapunten toe bij de commissie Algemene Zaken (woensdag 29 mei). Op die agenda: integrale visie voor Het Gulden Land. Bron: Omroep Kontakt.

23-05-2019 Koninklijke onderscheiding Jan-Renier Swinkels

In Lieshout is donderdag een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Jan-Renier Swinkels. De heer Swinkels is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd hem uitgereikt tijdens een receptie bij gelegenheid van zijn terugtreden als CEO van Royal Swinkels Family Brewers. De heer Swinkels begon zijn carrière in het familiebedrijf 33 jaar geleden. In 2004 kwam hij in de directie van de brouwerij en in 2007 werd hij directievoorzitter. Onder zijn leiding kende het familiebedrijf vele hoogtepunten. Hij liet het bedrijf nationaal en internationaal groeien, maar viel vooral op door de consequente en doordachte aandacht voor duurzaamheid en goed werkgeverschap. Zijn inzet bracht ook prijzen voor de regio. De heer Swinkels maakte ook tijd vrij voor onbetaalde nevenfuncties. Hij is begaan met alle stichtingen en verenigingen op het gebied van duurzaamheid, onderwijs en cultuur, waarvoor hij zich inzet. De onderscheiding werd hem uitgereikt door loco-burgemeester Ria van der Zanden. Bron: Omroep Kontakt.

23-05-2019 Leerlingen bezoeken molen

Leerlingen van groep 6 van basisschool Brukelum uit Aarle-Rixtel brachten donderdagmorgen een bezoek aan molen De Leest in Lieshout. Elk jaar nodigen de molenaars alle Laarbeekse groepen 6 uit voor een bezoek aan de molen. Inmiddels is de helft van de groepen al geweest. De kinderen werden ontvangen door molenaar Jan Tielemans. Ze kregen in groepjes een rondleiding met tekst en uitleg door de molenaar. Bron: Omroep Kontakt.

23-05-2019 Over de rode loper naar galabal

Voor de examenleerlingen van het vmbo van het Commanderij College in Beek en Donk vond woensdagavond de gala-avond plaats. In hun mooiste, stijlvolle outfit arriveerden zij in bijzondere voertuigen bij café Thuis. Bron: Omroep Kontakt.

23-05-2019 Publicatie omgevingsvergunning

Bij de gemeente Laarbeek is een aanvraag binnengekomen van Van der Heijden VOF, Karstraat 5 in Beek en Donk voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag betreft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets met een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Het college wil deze vergunning verlenen. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen van 24 mei tot en met 4 juli ter inzage bij de gemeente Laarbeek. Bron: Gemeente Laarbeek.

23-05-2019 Voorbereidingsbesluit gronden Beek en Donk

In Laarbeek is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in de bestemmingsplannen om winkels om te zetten naar woningen. Hieruit blijkt dat in het bestemmingsplan Kom Beek en Donk de gronden bestemd als ‘Centrum’ met de aanduiding ‘gestapeld’ onvoorwaardelijk getransformeerd kunnen worden naar woningen op de begane grond. Specifiek betreft het gronden aan het Piet van Thielplein en het Heuvelplein in Beek en Donk. Het is onwenselijk om deze kernwinkelgebieden te versnipperen gezien het actieprogramma van de Retail nota Laarbeek 2015. Gelet hierop heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit vastgesteld voor gronden aan het Piet van Thielplein en het Heuvelplein in Beek en Donk bestemd als ‘Centrum’ met de aanduiding ‘gestapeld’. Het voorbereidingsbesluit met de bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 24 mei voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het is ook digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website. Bron: Gemeente Laarbeek.

23-05-2019 Aanleg zebrapad Lieshout

Het college van B&W van Laarbeek wil een verkeersmaatregel treffen tot het aanleggen van een zebrapad in de Dorpsstraat in Lieshout. Het ontwerpverkeersbesluit ligt van vrijdag 24 mei tot vrijdag 5 juli ter inzage in gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Bron: Gemeente Laarbeek.

23-05-2019 Huwelijksregistratie digitaal

Bij de gemeente Laarbeek kan vanaf nu 24 uur per dag zeven dagen in de week digitaal aangifte worden gedaan van een huwelijk of partnerschapsregistratie. Men kan op een eenvoudige manier de datum, de trouwlocatie en de trouwambtenaar kiezen. De gemeente blijft de digitale diensten uitbreiden. Op dit moment kan onder andere ook een verhuizing, leerlingenvervoer of een evenementenvergunning digitaal geregeld worden. Dit alles blijft natuurlijk ook gewoon mogelijk bij het gemeentehuis. Bron: Gemeente Laarbeek.

23-05-2019 Aankoop zonnepanelen in Laarbeek

Laarbeek is één van de twaalf gemeenten die meedoen aan het project De Groene Zone. Het doel van het project is om inwoners snel en gemakkelijk van zonnepanelen te voorzien zonder eigen investering. In Laarbeek kunnen nog 147 huishoudens meedoen. De deelnemende gemeenten kopen de zonnepanelen gezamenlijk in en schieten de bedragen voor levering en plaatsing voor. In maximaal 15 jaar kan de lening tegen 1,35% rente afgelost worden bij de gemeente. De levensduur van de zonnepanelen is minstens 25 jaar. Bron: Gemeente Laarbeek.

22-05-2019 Humoristische seniorenavond

Senioren in Aarle-Rixtel konden woensdagavond genieten van een humoristische avond in De Dreef. De organisatie was in handen van Stichting Dorpsfeesten. Het werd lachen met De Pimpernellen, vier dames uit Volkel die sketches en liedjes brachten in het Brabants dialect. Bron: Omroep Kontakt.

22-05-2019 Leerlingen naar Autotech

De leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Heindert uit Aarle-Rixtel gaan donderdag 23 mei naar de AutoTech Automotive en Techniek in Helmond. De leerlingen maken in twee uur tijd kennis met de wereld van automotive en techniek door drie of vier verschillende workshops te volgen. Bron: Omroep Kontakt.

22-05-2019 Kikker is jarig

Bibliotheek De Lage Beemden viert zondag 2 juni de 30ste verjaardag van Kikker, het figuur uit de boeken van Max Velthuijs. Daarnaast is het de 10de editie van het Kikkerconcert in Aarle-Rixtel. Dit wordt gevierd bij de vertelboom van het IVN. Er wordt voorgelezen en Kikker zelf is aanwezig. Bij de bieb is een deelnameformulier te krijgen met een vlaggetje om te versieren. Daarmee wordt een feestslinger gemaakt die bij de vertelboom wordt opgehangen. Bron: Omroep Kontakt.

22-05-2019 Fabels schrijven en illustreren

De Kennisfabriek was woensdag in bibliotheek De Lage Beemden in Lieshout. Kinderboekenschrijfster Inge Dümpel en illustrator Frank Sobat verzorgden een workshop fabels schrijven en illustreren. De schrijfster en de illustrator zijn de makers van het boek met vertellingen over Kantjil en Vos. Ze vertelden over dit boek, over fabelwezens en over hun Indonesische roots. De deelnemers kregen schrijf- en tekentips waarna ze aan de slag gingen met het maken van een miniboek. Bron: Omroep Kontakt.

22-05-2019 Fietste Mee-tocht met Pinksteren

Op tweede pinksterdag wordt in Beek en Donk de Fietste Mee-tocht gehouden. Sinds vijf jaar is de organisatie in handen van stichting Goede Doelen Laarbeek, een samenwerkingsverband van het Leonardusgilde en Scouting Beek en Donk. Met dit evenement willen zij kleinschalige ontwikkelingsprojecten en sociaal maatschappelijke instellingen uit Laarbeek steunen. Dit jaar is dat de Zonnebloem in Laarbeek. De tocht is ongeveer 35 kilometer lang en heeft drie rustpunten. Ook wordt er een route uitgezet voor mountainbikers. Bron: Omroep Kontakt.

22-05-2019 Groenstrijd wederom genomineerd voor prijs

De gemeente Laarbeek heeft wederom een nominatie in de wacht gesleept met de Groenstrijd. Na het winnen van de Entente Florale titels in 2016 (groenste van Nederland) en 2017 (groenste van Europa) won Laarbeek vorig jaar de Steenbreektrofee voor de Groenstrijd. Nu is dit project genomineerd voor 'de Gouden Zwaluw'. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Bekendmaking van de winnaar is op 6 juni. Bron: Omroep Kontakt.