21-03-2019 Verkiezingsuitslag Laarbeek

In Laarbeek heeft 54,4 procent van de inwoners woensdag gestemd voor de Provinciale Statenverkiezingen. De uitslag in procenten: CDA 22,2, Forum voor Democratie 14,0, VVD 13,6, SP 10,3, PVV 8,4, D66 6,4, PvdA 6,3, GroenLinks 6,0, 50Plus 4,0 Partij voor de Dieren 2,9, Lokaal 2,0, OA-HvB 1,4, Senioren 1,0, CU-SGP 0,8, Code Oranje 0,2, Denk 0,1 en Overige PS'15 0,0. De opkomst in Brabant was 52,2 procent. Daarmee scoort deze provincie weer het laagst van alle provincies. Bron: Omroep Brabant

21-03-2019 Fotocursus bij 't Regter Eind

Bij dierenpark 't Regter Eind in Beek en Donk is woensdagavond 20 maart een korte fotocursus gegeven. Monty Trapman, de voorzitter van fotoclub Objectief, leerde de deelnemers met het toepassen van enkele handigheden wat meer uit hun camera te halen. Bij het dierenpark zijn vorige week vrijdag 15 maart geitjes geboren. Eén van de geitjes is door de moeder verstoten en wordt momenteel door vrijwilligers gevoed. Bron: Omroep Kontakt.

21-03-2019 Meldingen milieubeheer

De gemeente Laarbeek heeft in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een melding ontvangen van Ikigai aan de Havenweg 15A in Aarle-Rixtel voor het oprichten van een inrichting ten behoeve van dagbesteding, inclusief horeca-activiteiten. Ook is er een melding binnengekomen van De Verrassing, een ijs-chocolade-horeca aan de Koppelstraat 64 in Beek en Donk voor het oprichten van een inrichting voor de productie en verkoop van ijsproducten, chocolaterie, inclusief horeca. Tegen deze activiteiten kan geen bezwaar gemaakt worden. Bron: Gemeente Laarbeek.

21-03-2019 Nieuw in Laarbeek: Laarbeeks Peil

In Laarbeek wordt woensdagavond 10 april een politiek café gehouden. Onder de naam 'Laarbeeks Peil' hebben de MooiLaarbeekKrant, Omroep Kontakt en Ondernemersclub VIER de handen ineengeslagen met de intentie dit drie keer per jaar te organiseren, steeds in een ander Laarbeeks dorp. De eerste editie wordt gehouden in conferentiecentrum De Couwenbergh in Aarle-Rixtel. Het hoofdthema van deze avond is 'De waarde van sportverenigingen in Laarbeek'. Tijdens het debat zullen vier stellingen de revue passeren. Laarbeekse sportverenigingen gaan deze avond in debat met de politieke partijen. Avondvoorzitter is Frits Swinkels. Bron: Omroep Kontakt.

21-03-2019 Hoge boete voor chrysantenkweker

De Raad van State heeft woensdag in hoger beroep 45.500 euro boete geëist van chrysantenkwekerij Croyse Loop GmbH in Aarle-Rixtel voor zes overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen. De kweker werd aanvankelijk door het UWV aangeslagen voor 216.000 euro. Bij een inval in het bedrijf in 2011, een vennootschap naar Duits recht, werden 27 Roemenen aangetroffen. Voor geen van hen had het bedrijf een werkvergunning aangevraagd. De vergunningen waren volgens de rechtbank echter wel aangevraagd en verleend aan Kwekerij Verschure-Vogelsangs. Dat is hetzelfde bedrijf want vóór de inval had Verschure zijn bedrijf omgezet naar een Duitse vennootschap omdat hij veel zaken doet in Duitsland. Achteraf is gebleken dat voor zes van de 27 Roemenen geen vergunning was afgegeven. Bron: ED.

20-03-2019 Valse brieven in Aarle-Rixtel

In Aarle-Rixtel zijn de afgelopen tijd valse brieven verspreid door een bedrijf met de naam 'Nextdoor'. Nextdoor is een site en profileert zich als 'de besloten buurtapp voor jou en je buren'. Het lijkt echter vooral een marketingbedrijf dat uit is op persoonlijke gegevens die de mensen bij aanmelding moet invullen. Deze kunnen worden doorverkocht aan andere bedrijven die zo gepersonaliseerde advertenties door kunnen sturen. De mensen worden dan ook gewaarschuwd voor deze brieven.  Bron: MooiLaarbeek.

20-03-2019 Varkenshouder voelt zich klemgezet

Een varkenshouder uit Mariahout mag van de gemeente Laarbeek zijn bedrijf aan het Meerven niet uitbreiden. De gemeente verwierp een deel van de vergunningsaanvraag. De boer komt nu niet in aanmerking voor de zogenaamde 50/50-regeling. Die regeling houdt in dat gemeenten een omgevingsvergunning ook kunnen verlenen als een boer de maximale geurbelasting overschrijdt. Voorwaarde is echter dat de veehouder maatregelen neemt om de geurbelasting te verminderen, zoals het plaatsen van luchtwassers. De helft van het effect van die maatregelen mag gebruikt worden voor uitbreiding van het veebestand. De andere helft komt ten goede aan het al bestaande bedrijfsdeel. Bestuursrechter Verhoeven boog zich dinsdag met name over de vraag of de grenswaardes die de gemeente heeft gehanteerd bij de beoordeling van de aanvraag wel juist zijn. Hij vroeg bedenktijd, mede omdat zijn oordeel van invloed kan zijn op andere vergunningszaken. De uitspraak is over zes weken. Bron: ED.

20-03-2019 Open huis De Muldershof

Basisschool De Muldershof in Beek en Donk hield woensdag open huis. Jaarlijks wordt deze dag druk bezocht en ook woensdag was dat het geval. Ouders, grootouders, leerlingen en ouders van nieuwe leerlingen kwamen samen. Het thema dit jaar was Feest, dit omdat De Muldershof 40 jaar bestaat.
Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Opruimactie leerlingen Brukelum

Leerlingen van basisschool Brukelum in Aarle-Rixtel, de Boomstrijders genaamd, hebben woensdag een natuurprobleem aangepakt, zoals zij zeggen. Ze hebben een opruimactie gehouden op het plein en rondom de school. In totaal hebben ze acht halve zakken afval ingezameld. Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek

Ook dit jaar wordt de Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek gehouden en wel van dinsdag 14 tot en met vrijdag 19 mei. Het wordt de 10e editie en ter gelegenheid van dit tweede lustrum krijgt iedereen een nuttig aandenken. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer en iedere dag is de start in een ander Laarbeeks dorp. Wie tenminste drie dagen deelneemt ontvangt een medaille. Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Bijeenkomst jonge mantelzorgers

Voor jonge mantelzorgers in Laarbeek wordt zaterdagmiddag 6 april een bijeenkomst gehouden. Doel van deze middag is dat zij kennismaken met andere jonge mantelzorgers. De organisatie is in handen van Vierbinden. De bijeenkomst vindt plaats bij tienerwerk De Boemerang in Beek en Donk. Er kunnen spelletjes worden gedaan en er is muziek. Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Topprestatie slagwerkduo

Niek Gilsing uit Lieshout en Pascal Ahout uit Mariahout, een slagwerkduo van harmonie Sint Caecilia uit Lieshout, hebben op het solistenslagwerkconcours in Berlicum de hoogste score van de dag behaald en een eerste prijs met lof van de jury. Op het podium van Den Durpsherd speelden zij het nummer Esthetique van Leon Camp, goed voor 92 punten. Daarmee lieten zij 47 andere deelnemers achter zich. Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Nieuwe aanhouding overval Beek en Donk

Woensdagmorgen is een 20-jarige verdachte uit Aarle-Rixtel aangehouden in het onderzoek naar de overvallen van de laatste maanden in onder andere Beek en Donk en Helmond. Dinsdag werd ook al een man uit Nuenen opgepakt. In een periode van ruim drie maanden werden diverse tankstations, cafetaria’s en winkels overvallen. Op 9 februari werd een verdachte aangehouden en de afgelopen week zijn nog eens vier mannen aangehouden. Hiermee denkt de politie de leden van een groep vermoedelijke overvallers te hebben ontmaskerd. De Laarbeekse burgemeester Frank van der Meijden hoopt dat deze aanhoudingen leiden tot een vervolging zodat de daders worden berecht. Hij dankte de politie en het OM voor hun bijdrage aan het herstel van het veiligheidsgevoel in Laarbeek. Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Afscheid Manita Herregraven

Manita Herregraven, dorpsondersteuner in Mariahout, heeft woensdagmorgen in het Buurthuis afscheid genomen. Zij gaat per 1 april aan de slag als casemanager bij BrabantZorg. Herregraven was sinds januari 2014 als dorpsondersteuner werkzaam in Mariahout. Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Koning op werkbezoek in Lieshout

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmorgen een bezoek gebracht aan Lieshout. De koning bezocht het wooncomplex voor senioren aan De Klumper. Na ontvangst door burgemeester Frank van der Meijden volgde een gesprek over de lokale zorgcoöperatie Tot uw Dienst. Het ging over de veranderende rol van de vrijwilligersorganisatie naar een sociale onderneming, relaties met de gemeente en zorgverzekeraars en de kansen en bedreigingen voor de toekomst. Hierna wandelde het gezelschap naar logeerhuis Franciscushof. In de huiskamer 'De Plezant' sprak koning Willem-Alexander onder meer met enkele mantelzorgers en mensen die zelf zorg nodig hebben. Buiten sprak de koning over de aanslag in Utrecht. De koning en zijn vrouw zijn intens verdrietig met wat er gebeurd is in Utrecht afgelopen maandag. Ze hebben heel erg meegeleefd. Bron: ED.

20-03-2019 Voorwaarden herbouw boerderij Lieshout

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek stelt nadere voorwaarden ten aanzien van de nieuwbouw in de Dorpsstraat op de plek van de afgebrande boerderij in Lieshout, met als doel het behoud van het cultuurhistorische waarde van het perceel. Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Geen medewerking bouwen woningen

De gemeente Laarbeek heeft het plan afgekeurd om woningen te bouwen op de hoek Venstraat-Trentstraat en in de omgeving van de Tuinstraat 39-41 in Beek en Donk. Op verzoek van een aantal initiatiefnemers zouden deze woningen gebouwd kunnen worden op basis van de nota open plekkenbeleid en de nota opvulling hoeklocaties. Beide nota's zijn onlangs door de gemeenteraad ingetrokken. Daarmee is er geen grond meer om aan deze verzoeken mee werken. Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Gemeente Laarbeek stelt regentonnen beschikbaar

De gemeente Laarbeek stelt regentonnen beschikbaar door middel van een publieksactie, waarbij inwoners van Laarbeek met korting een regenton aan kunnen schaffen. Deze publieksactie zal plaatsvinden tijdens 'juni watermaand 2019'. Op 6 december vorig jaar stelde de gemeenteraad het gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023 vast. Gelijktijdig werd een motie aangenomen met betrekking tot het beschikbaar stellen van regentonnen, bezinkbakken of bodeminfiltratiesystemen. Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Handwerkgroep Mariahout bij NLdoet

Tijdens de actie NLdoet waren vrijdag een aantal dames en heren actief in het Buurthuis van Mariahout. Vanwege de landelijke NLdoet dag was het voor deze voormalige Welfare-groep dé gelegenheid om een goede doorstart te maken bij Zorg om het Dorp. De dames en heren hebben voor Zorg om het Dorp de nieuwe kasten in elkaar gezet. Ook heeft de groep alle breigarens en andere materialen geordend en in de nieuwe bakken gedaan. Mede dankzij subsidie van NLdoet kon er een doorstart gemaakt worden. Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Wies Rooijakkers neemt afscheid

Maandagavond, tijdens de vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk, heeft Wies Rooijakkers afscheid genomen als lid van de Dorpsraad. De heer Rooijakkers was mede-initiatiefnemer en heeft jarenlang als voorzitter leiding hieraan gegeven. Onder zijn voorzitterschap kwamen allerlei projecten tot stand, zoals de muziektuin, AED-project, gezamenlijke collecte en, samen met de andere Laarbeekse dorpsraden, het buurtbusproject. Enkele jaren geleden heeft hij het voorzitterschap overgedragen aan Ans van de Kerkhof terwijl hij zelf als lid van de dorpsraad nog heel actief betrokken was bij de werkgroep verkeer. Bron: Mooi Laarbeekkrant.