19-07-2019 Geen straatrace in Kapelstraat

Een eerder aangekondigde straatrace in de Kapelstraat in Beek en Donk is weer geannuleerd. Buurtbewoners vermoeden dat het om een provocerende actie ging van een aantal ontevreden medewerkers van loonbedrijven en transporteurs. De bewoners zijn het zware verkeer in de straat beu van agrariërs en transporteurs die door hun straat richting weilanden of richting Eindhoven rijden. Het conflict tussen partijen mondde uit in de aankondiging van een straatrace, die na harde woorden van burgemeester Frank van der Meijden is geannuleerd. Bron: ED

19-07-2019 Inwoners van Lieshout ontstemd

Inwoners van Lieshout zijn ontstemd dat Vierbinden c.q. het Dorpshuis in Lieshout tot en met zondag 18 augustus aangepaste openingstijden heeft. Aangezien de geldautomaat van de Rabobank in het Dorpshuis is gevestigd, gelden die aangepaste openingstijden ook voor het opnemen van geld. Het Dorpshuis en daarmee ook de geldautomaat is in deze periode van dinsdag tot en met zondag alleen in de middag van 14.00 tot 17.00 uur geopend. Bron: Omroep Kontakt.

18-07-2019 Uitslagen 12e etappe Omroep Kontakt Tourspel

Het Omroep Kontakt tourspel kende na de 12e etappe weer eens 1 dagwinnaar, dit is Dagsuccesje Heuvel met 25 punten, gevolgd door MARIO CHIPOLINI, DAGSUCCESJE SPRINT en GIJS route 66 RENNERS met 16 punten.
In het algemeen klassement staat MARIO CHIPOLINI met 627 punten aan kop, gevolgd door DAGSUCCESJE SPRINT met slechts 1 punt minder met 626 punten op de derde plaats staat COLDEKLOS met 602 punten.

Klik hier voor alle uitslagen.

18-07-2019 Gildeweekend in Aarle-Rixtel

In Aarle-Rixtel wordt op zaterdag 17 en zondag 18 augustus het gildeweekend gehouden. Het gilde Sint Margaretha start op zaterdag, dan wordt het Koningschieten gehouden. In het verleden vond dit om de drie jaar plaats, maar de leden hebben ervoor gekozen om het naar twee jaar terug te brengen. Burgemeester Frank van der Meijden zal als eerste schieten als teken van toestemming van de wereldlijke overheid. Als tweede schiet de pastoor als eerbewijs aan de kerkelijke overheid. Daarna volgen de kandidaten. Zondag is de dag van het Onze Lieve Vrouwe Gilde op het Jan Van Dooren paviljoen, met als inzet de zilveren Bavariabeker. Bron: Omroep Kontakt.

18-07-2019 Zoektocht politie bij Laarbrug

Het fietspad bij het Wilhelminakanaal ter hoogte van de Laarbrug in Aarle-Rixtel is donderdag aan het eind van de ochtend door de politie afgesloten voor verkeer. De politie heeft vermoedens dat daar een persoon te water is geraakt. Nabij het kanaal is een fiets en een aantal goederen aangetroffen. Van de eigenaar ontbreekt elk spoor. Mogelijk is deze te water geraakt. Het fietspad is afgesloten en ook voor de scheepvaart is het niet mogelijk om dit deel van het kanaal te gebruiken. Het landelijk team onderwaterzoekingen van de politie doet onderzoek in het water. Bron: MooiLaarbeek.

18-07-2019 Oudijzeractie in Aarle-Rixtel

In Aarle-Rixtel kan zaterdag 20 juli weer oud ijzer worden ingeleverd. Leden van harmonie De Goede Hoop staan 's morgens op het terrein tussen de Boerenbond en café Stout om alle soorten materialen in ontvangst te nemen. Ook elektrakabels, witgoed en oude computers kunnen daar gebracht worden. De harmonie neemt ook oude fietsen in ontvangst. Die worden opgeknapt en weer tegen een kleine prijs te koop aangeboden. Bron: Omroep Kontakt.

18-07-2019 Beek en Donks werk in Rijksmuseum

In het Rijksmuseum in Amsterdam hangt sinds kort een schilderij van Peggy Mikkers uit Beek en Donk. Met haar schilderij getiteld 'Lang Leve Rembrandt' nam Mikkers deel aan de wedstrijd die in het kader van de 350ste sterfdag van Rembrandt door het Rijksmuseum was georganiseerd. Zij was een van de 8360 inzendingen uit 95 landen. Het is voor Mikkers de eerste keer dat werk van haar wordt geëxposeerd. De tentoonstelling loopt tot zondag 15 september. Bron: MooiLaarbeek.

18-07-2019 Uitschrijven persoon

Uit onderzoek van de gemeente Laarbeek blijkt dat S.G.K. Moonen, geboren op 30 juni 1999 in Nijmegen, niet meer woont op het adres waar hij in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het college is van plan om nieuwe gegevens van verblijf en adres op te nemen volgens de procedure ‘Vertrek uit Nederland’. Dat houdt in dat deze persoon voor de gemeente (administratief gezien) formeel niet meer in Nederland woont. Het gevolg hiervan is dat hij geen beroep meer kan doen op sociale voorzieningen in Nederland en geen officiële documenten kan aanvragen. Wie weet waar deze persoon verblijft kan contact opnemen met de gemeente Laarbeek.

18-07-2019 Geen aparte status gronden langs Lieshout

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Ollogren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aangegeven om ‘geen uitvoering te geven aan de status die het indicatieve tracé Laarbeek-Echt/Susteren heeft in de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035. Dat houdt in de praktijk in dat er geen verschil is tussen de gronden ter plaatse van dit tracé en elk ander stuk grond in Nederland. Ter plaatse kunnen partijen geen buizen aanleggen voor het transport van gevaarlijke stoffen’. Dit is goed nieuws voor alle omwonenden. In Laarbeek liep het indicatieve tracé ten westen van Lieshout. Het was al sinds 2012 opgenomen in plannen van het Rijk, maar kreeg in 2018 extra aandacht. Een lobby vanuit de politiek heeft geleid tot dit besluit van de minister. Bron: Gemeente Laarbeek.

17-07-2019 Veel papierwerk voor gemeenteraadsleden

Gemeenteraadsleden worden met grote regelmaat bedolven onder papierwerk vanwege de vele samenwerkingsverbanden tussen de Peelgemeenten. Die zijn broodnodig, maar kosten heel veel tijd en de invloed er op is vaak beperkt. Ze moeten zich steeds vaker door de papierwinkel heen zien te worstelen die hoort bij gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten. Er gaat geen maand voorbij of zij moeten ook hun zegen geven over financiële stukken of een inhoudelijke koerswijziging van gedeelde organisaties als werkbedrijf Senzer, zorgloket Peelgemeenten of omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Met regelmaat komen daarnaast ook tekorten aan het licht waarvoor gemeenten in de buidel moeten tasten. Bron: ED.

 

17-07-2019 Hardcore met Stan Slegers

Stan Slegers uit Beek en Donk draait zaterdag 20 juli als Spitnoise voor het derde jaar op rij op hardcorefestival Dominator op het E3-strand in Eersel. Ondanks zijn jonge leeftijd van 24 jaar is hij al een gevestigde naam op hét hardcorefestival van Europa en misschien zelfs van de wereld. Op het E3-strand zullen zaterdag tijdens Dominator zo’n 50.000 man staan hakken. Het grote voorbeeld en grote held voor Slegers is Partyraiser. Hij zag hem toen hij zestien jaar was in Time Out en nu ontmoet hij hem bijna wekelijks. Bron: ED.

17-07-2019 Laarbeekse portefeuilles herverdeeld

In Laarbeek zijn de portefeuilles van de opgestapte PNL-wethouder Ria van der Zanden herverdeeld onder de overgebleven wethouders. Joan Briels neemt Verkeer/Vervoer, Afval, Water en Klimaatadaptatie over, Monika Slaets pakt Openbare Werken erbij en Greet Buter Financiën. Dit geldt in elk geval tot de eerstvolgende raadsvergadering van 22 augustus. Daarna bepaalt de raad het aantal arbeidsplaatsen, momenteel is dat 3,5. Volgens wethouder Briels wordt Van der Zanden voor minder dan de helft vervangen. De verdeling van portefeuilles is aan het gemeentebestuur zelf. Bron: ED.

17-07-2019 Extra geld in duurzaamheid

De gemeente Laarbeek investeert de komende tijd in duurzaamheid ondanks de financiële positie waarin zij verkeert. Er is geld apart gezet voor extra arbeidscapaciteiten om onder meer duurzame warmte-initiatieven te ontwikkelen. Laarbeek mist de expertise op dat gebied. Het is een nieuwe opgave sinds het Rijk vorig jaar besloot dat er geen aardgasaansluitingen meer mogen worden vergund. In het najaar wordt een uitvoeringsagenda gepresenteerd, geschreven door de gemeente samen met het IVN en Duurzaam Wonen Laarbeek. In Laarbeek zullen van gemeentelijk vastgoed, dat betreft zo'n twintig gebouwen, energiescans worden gemaakt. Bron: ED.

17-07-2019 Laarbeekse steun Van Gogh park

Laarbeek steunt de regionale samenwerking om te komen tot een Van Gogh Nationaal Park. De Peelgemeente draagt tienduizend euro bij aan de voorbereidingskosten. Laarbeek ligt dicht bij Nuenen en Van Gogh schilderde ooit het gebied rond molen Vogelenzang in Lieshout, dus de link met de schilder is er. Wethouder Joan Briels denkt dat zijn gemeente in de toekomst kan meeprofiteren van het 'sterke merk Van Gogh'. Bron: ED.

17-07-2019 In beroep tegen komst Het Laarhuys

Een inwoner van Lieshout heeft dinsdag voor de bestuursrechter in Den Bosch betoogt dat de waardevermindering van zijn huis niet in verhouding staat tot de planschade die hem door de gemeente Laarbeek is toegekend. De man tekende voor de bestuursrechter beroep aan tegen de hem toegekende planschade ter compensatie van de waardevermindering van zijn villa. Hij was al vaker naar de rechter gestapt vanwege de komst van Het Laarhuys, een woonzorglocatie voor kinderen en jong-volwassenen met een verstandelijke beperking, tegen zijn perceelgrens. De man betoogde dat het door de gemeente Laarbeek toegekende bedrag van 31.500 euro verre van toereikend is. Hij rekende voor dat zijn woning van 900.000 euro minimaal 13 procent minder waard zou zijn geworden. Alle argumenten die de man aanvoerde werden door de gemeente resoluut verworpen. De uitspraak volgt over zes weken. Bron: ED.

17-07-2019 Straatrace Kapelstraat mogelijk protest

De Kapelstraat in Beek en Donk zou op 1 september het decor moeten worden van een illegale straatrace. Op Facebook is een oproep verschenen om daaraan deel te nemen. Vermoedelijk is dit een actie tegen de hardrijders in de straat. Burgemeester Frank van der Meijden spreekt van opruiïng en gaat onderzoeken of de verspreider van het bericht bestuurs- of strafrechtelijk vervolgd kan worden. Vierenentwintig mensen willen aan de race deelnemen en honderd mensen willen komen kijken. De politie heeft een aantal mensen in het visier en gaat samen met de burgemeester bij hen op bezoek. Er heerst al langere tijd onvrede onder de straatbewoners omdat er te hard gereden wordt en over het gebruik van de straat door vrachtauto's en landbouwwerktuigen. Bron: ED.

17-07-2019 Excursie supporters naar klooster

De leden van supportersclub De Lieshoutse Wielrenners hebben 13 juli een excursie gemaakt. Zij brachten een bezoek aan missieklooster Het Heilig Bloed in Aarle-Rixtel. Bron: Omroep Kontakt.

17-07-2019 KBO naar Achelse Kluis

De leden van seniorenvereniging KBO Mariahout hebben dinsdag weer een uitstapje gemaakt. Deze keer gingen ze niet wandelen maar vertrokken zij per fiets naar de Achelse Kluis. Bron: Omroep Kontakt.

16-07-2019 Laarbeek bestrijdt processierupsen

De gemeente Laarbeek heeft op meerdere plekken in de gemeente feromoonvallen opgehangen om de overlast van processierupsen te bestrijden. Met zo'n val worden de mannelijke vlinders van de processierups gelokt en bestreden. Dit voorkomt dat de rupsen zich voortplanten wat moet leiden tot minder nesten in het voorjaar 2020. De gemeente heeft biologische middelen ingezet, honderden mezenkastjes opgehangen en in combinatie met deze vallen verwacht zij de populatie te verminderen. De vallen hangen onder meer aan de Achterbos en Bosrand in Lieshout, de Buizerdstraat, Strijp en Helmondseweg in Aarle-Rixtel en de Tuindersweg en Heieindseweg in Mariahout. Bron: Gemeente Laarbeek.

16-07-2019 Vierbinden elders onderbrengen

De gemeente Laarbeek gaat op zoek naar een grotere organisatie die de activiteiten van Vierbinden gaat overnemen. Gevolg zal zijn dat de subsidierelatie met Vierbinden stopt. Door alle inhoudelijke veranderingen die zich voordoen in het sociaal domein heeft de gemeente Laarbeek zich de vraag gesteld op welke wijze het welzijnswerk en het beheer van de gemeenschapshuizen in de toekomst het best geborgd zijn. Het streven is dat de medewerkers het werk kunnen blijven doen. Er wordt geprobeerd de taken in januari 2020 ondergebracht te hebben. Bron: Gemeente Laarbeek.