06-04-2014 Meneer Piet Aarts gehuldigd

Ook de kinderen van Kindcentrum De Raagten uit Beek en Donk hebben meneer Piet Aarts gehuldigd omdat hij een lintje heeft gekregen.

De gemeente Laarbeek nam afscheid van de aftredende raads- en commissieleden. Meneer Piet kreeg hierbij een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Hij is nu Lid in de Orde van Oranje Nassau.