02-06-2017 Verleende omgevingsvergunningen

De gemeente Laarbeek verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure voor Karstraat 6, Beek en Donk voor het wijzigen van een bedrijf; Brouwersdreef 20, Lieshout voor het bouwen van een woning; De Hoeve 15, Beek en Donk voor het plaatsen van een erker. De verleende omgevingsvergunningen kunnen worden ingezien bij het team Omgevingsvergunning in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na 30 mei 2017 een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Laarbeek.