07-06-2017 Standpunt bedrijfsleven N279

De Laarbeekse bedrijven hebben een gezamenlijk standpunt over het voorkeursalternatief N279 van Veghel naar Asten. De bedrijven vinden de verbetering van de bereikbaarheid een goede zaak. Echter de situatie bij de Beekse brug en de rotonde op Gemertseweg zorgen voor veel oponthoud. Daarnaast worden de kernen en het buitengebied van Laarbeek zwaar belast met (forensen)verkeer. De opwaardering mag niet tot een toename van het verkeer bij de Beekse brug leiden. De gezamenlijke Ondernemers Organisaties Laarbeek hebben een aantal voorstellen kenbaar gemaakt waardoor een robuuste en duurzame oplossing kan worden gerealiseerd.