09-06-2017 Waterpartij gemeentehuis wordt opgeknapt

De voortuin van het gemeentehuis aan de Koppelstraat in Beek en Donk wordt aangepakt. Het college van B en W heeft besloten de waterpartij tegen de voorgevel op te knappen. De geraamde kosten daarvoor zijn 50.000 euro, exclusief btw. Het plan is om een groen eiland aan te leggen met lage groenblijvende plantjes en solitaire heesters. Verder moet een waterelement het geheel verfraaien en, het belangrijkste, meer beweging in het water brengen.