14-06-2017 Kadernota 2018

Het college van burgemeester en wethouders presenteerde maandag 12 juni de kadernota 2018 met daarin de financiële uitgangspunten en beleidsvoornemens voor de periode 2018-2021. ‘Blijvend investeren’ is het motto. In de kadernota is onder andere 48.000 euro vrij gemaakt voor het opnieuw opstarten van het erfgoedbeleid. De drie Laarbeekse heemkundekringen hebben de gemeente gezamenlijk om een herstart gevraagd nadat het erfgoedbeleid in 2010 helemaal werd wegbezuinigd.