16-06-2017 Logeerhuis in Franciscushof

Een plek waar mensen met dementie langere of korte tijd kunnen verblijven, zodat de mantelzorger even tot rust kan komen en kan bijtanken. Dat is de doelstelling van het logeerhuis voor mensen met dementie dat zorgorganisatie de Zorgboog samen met Savant Zorg, de Peelgemeenten en zorgverzekeraar CZ ontwikkelt. Het logeerhuis wordt gevestigd in Zorgbooglocatie Franciscushof in Lieshout en opent, als alles mee zit, eind 2017 haar deuren. De plannen voor een logeerhuis zijn ontstaan vanuit bestaande samenwerking tussen Savant Zorg en de Zorgboog in de ouderenzorg. Beide organisaties bemerkten dat er in de Peelregio behoefte bestaat aan een laagdrempelige voorziening voor tijdelijk verblijf voor mensen met dementie. In principe worden zij verzorgd door een partner, vriend, vriendin of familielid.