17-06-2017 Cursus Politiek Actief deze week gestart

De Laarbeekse cursus Politiek Actief is deze week gestart. 24 inwoners van Laarbeek tussen de 21 en 63 jaar doen hier aan mee. Op de eerste cursusavond in de raadszaal geeft Frank van der Meijden een gastles over het burgemeesterschap. René van Heijnsbergen verteld over zijn functie als Raadsgriffier. Volgende week verdiepen de cursisten zich in de gemeentefinanciën en gaan ze speeddaten met de Laarbeekse raadsleden. De week daarop leren ze debatteren. De belangstelling voor de cursus is zo groot dat er voor een eventuele herhaling in september alweer nieuwe aanmeldingen zijn.