19-06-2017 De Roode Leeuw nu volledig gesloopt

In Aarle-Rixtel is de karakteristieke boerderij 'De Roode Leeuw' aan de Bosscheweg volledig gesloopt. De negentiende-eeuwse boerderij, een beschermd cultuurhistorisch waardevol monument in het Komplan Aarle, krijgt een vervanger. De voorkant krijgt nagenoeg dezelfde historische aanblik. Wel wordt de boerderij een paar meter naar achteren gebouwd, zodat een monumentale beuk kan worden behouden. 'De Roode Leeuw' was vroeger het 'neerhuis' van slotje 'Ten Broecke'. Een groot deel van de fundering daarvan (een archeologisch monument) is achter de boerderij nog aanwezig.