28-09-2017 Geen behandeling omgevingsvergunning

Het Laarbeekse college van B&W heeft de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een torensilo aan het Meerven in Mariahout buiten behandeling gelaten. Wie het hier niet mee eens is kan binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Hierin moet de reden van het bezwaar worden vermeld. Het besluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Bron: gem. Laarbeek.