29-09-2017 PvdA treurt om overlijden Frans Boudewijns

De Partij van de Arbeid, afdeling Laarbeek, laat op haar website weten verdrietig te zijn om het overlijden van oud-voorzitter, commissielid en plaatsvervangend commissielid Frans Boudewijns. Ze vermelden daarbij dat ze zijn warme sociale hart, betrokkenheid, gemotiveerde inbreng en zijn aanstekelijke lach erg zullen gaan missen. Ze wensen daarbij Antoinette en de familie van Frans Boudewijns veel sterkte toe. Bron: PvdA Laarbeek.