11-10-2017 Geluidswaarde eiland Beekse Akkers aangepast

Het college van de gemeente Laarbeek en de aannemer stellen voor om de geluidswaarde aan te passen voor de toekomstige zes patiowoningen op het wooneiland in de wijk Beekse Akkers in Beek en Donk. De geluidswaarde gaat omhoog van 48 naar maximaal 57 dB. Om de woningen te kunnen bouwen dient een hogere geluidswaarde te worden vastgesteld dan de voorkeurswaarde van 48 dB. Dit is gebleken uit een akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting ten gevolge van het verkeer op de Lieshoutseweg. Bron: Gemeente Laarbeek.