11-10-2017 Presentatie jeugdgemeenteraad

De nieuwe jeugdgemeenteraad van Laarbeek gaat zich donderdagavond voorstellen aan de gemeenteraad. Dat doet zij in het gemeentehuis in Beek en Donk voorafgaand aan de raadsvergadering. De kinderen worden ontvangen door burgemeester Van der Meijden. De onderwerpen waarover zij gebrainstormd hebben zullen zij in groepjes aan de raad presenteren. Bron: gemeente Laarbeek.