11-10-2017 Geen bespreking De Hoge Regt in raadsvergadering

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek gaat in gesprek met bewoners van De Hoge Regt in Beek en Donk over het bestemmingsplan voor dit gebied. Dit onderwerp staat ook op de agenda van de gemeenteraad van donderdag 12 oktober, maar zal daar niet worden behandeld. Het voorstel wordt op een later tijdstip opnieuw in de commissie Ruimtelijk Domein en vervolgens in de gemeenteraad besproken. Bron: gemeente Laarbeek.