12-10-2017 Instellen gehandicaptenparkeerplaats

Het college van B&W van Laarbeek heeft besloten om een verkeersmaatregel te treffen tot het instellen van een handicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Kerkstraat en de Hermelijnstraat in Beek en Donk. De verkeersbesluiten en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 13 oktober tot vrijdag 24 november ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Wie het hier niet mee eens is kan hiertoe een beroepschrift indienen. Bron: gemeente Laarbeek.