12-10-2017 Voorbereidingsprocedure parkeerplaats

Het college van B&W van Laarbeek heeft het voornemen om een verkeersmaatregel te treffen tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Beverstraat in Beek en Donk. Het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 13 oktober tot vrijdag 24 november ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Bron: gemeente Laarbeek.