12-10-2017 Voorbereidingsprocedure zebrapad

B&W van Laarbeek hebben het voornemen om een verkeersmaatregel te treffen tot de aanleg van een zebrapad op de Koppelstraat, nabij het Piet van Thielplein, in Beek en Donk. Het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 13 oktober tot vrijdag 24 november ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Bron: gemeente Laarbeek.