06-12-2017 oMase bezoekt dialysecentrum

Leden van vrouwenbeweging oMase uit Mariahout brengen donderdag 7 december een bezoek aan Dialysecentrum Deurne. Daar krijgen zij een rondleiding, informatie over dialyse en de mogelijke behandelingen. Bij veel chronische nierziekten komt er een moment dat ondanks een behandeling met medicijnen de functie van de nieren onvoldoende wordt en er een levensbedreigende situatie ontstaat. In dat geval kan er in overleg met de arts gestart worden met een dialyse. Bron: oMase.