10-01-2018 Schoolwoningen in Aarle-Rixtel

Nu er geen fusie komt van de basisscholen De Heindert en Brukelum in Aarle-Rixtel gaat de gemeente Laarbeek verder met de plannen om de schoolwoningen in de Jan van Rixtelstraat te transformeren tot woningen en woonheden. De reden dat de fusie niet doorgaat is dat de Medezeggenschapsraad van Brukelum niet instemt met de fusie effectrapportage. Voordat de Eenbes bij de gemeente kwam met de plannen om de schoolwoningen te gebruiken stond deze al op het punt om een besluit te nemen over de schoolwoningen. Deze plannen worden nu opnieuw tegen het licht gehouden. Bron: gemeente Laarbeek.