11-01-2018 Containers bij vorst

Als het vriest is de kans groot dat afval in de containers vastvriest wanneer ze buiten blijven staan. Het gevolg kan zijn dat de container niet helemaal geleegd kan worden. Dit geldt voor zowel de groene als de grijze container. De gemeente Laarbeek meldt dat, indien de container wordt aangeboden terwijl de inhoud is vastgevroren, de mislukte poging van legen toch in rekening wordt gebracht. Beter is het de container de nacht vóór het legen vorstvrij weg te zetten. Ook een krant onderin de lege bak leggen kan bij lichte vorst vastvriezen van het afval voorkomen. Bron: gemeente Laarbeek.