11-01-2018 Uitschrijven personen Laarbeek

Uit onderzoek van de gemeente Laarbeek blijkt dat diverse personen niet meer wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Dat houdt in dat zij voor de gemeente administratief gezien verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Zij kunnen geen beroep meer doen op sociale voorzieningen in Nederland en kunnen geen officiële documenten aanvragen. Het betreft R. de Rover, geboren 21 januari 1981 in Dordrecht, A. Smulders, geboren 12 maart 1971 in Beek en Donk, J. Röhrs, geboren 15 juli 1992, Vrijheid, O.Ibrahim, geboren 25 september 1996 in Helmond en G. de Windt, geboren 16 december 1989 eveneens in Helmond. Wanneer deze personen uiterlijk 5 februari 2018 niet hebben gereageerd worden zij uitgeschreven. Bron: gem. Laarbeek.