12-01-2018 Complexe storingen openbare verlichting

De gemeente Laarbeek laat weten afgelopen weken een aantal grote storingen aan de openbare verlichting te hebben gehad. De storingen zijn inmiddels opgelost op twee na, te weten aan de Heuvel in Lieshout en het Karekietenplein in Beek en Donk. Geprobeerd wordt deze zo snel mogelijk op te lossen. De complexiteit van de storingen heeft te maken met het soort kabel: er is een aparte kabel voor de huisaansluitingen en voor de openbare verlichting, maar in het verleden was dat één kabel. Nadeel hiervan is dat als men aan zo’n oude kabel moet werken de kabel in zijn geheel spanningsvrij gemaakt moet worden, dus ook de stroom voor de huisaansluiting. Daardoor is Enexis verplicht om minimaal 3 dagen van te voren de bewoners per brief op de hoogte te stellen van het feit dat ze tijdens het herstel van de storing geen stroom in huis hebben. Bron: Gemeente Laarbeek.